@ Medlemskontingent og tjenester i NVG - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Medlemskontingent og tjenester i NVG

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Oppdaterte med vedtak fra 2016-04-01.)
Linje 6: Linje 6:
 
   Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
 
   Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
 
   Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
 
   Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
 +
  Endret av NVGs generalforsamling, 2016-04-01
 
    
 
    
 
1. Medlemskontingent
 
1. Medlemskontingent
Linje 42: Linje 43:
 
   Styret fastsetter til en hver tid pris for utvidet diskkvote til
 
   Styret fastsetter til en hver tid pris for utvidet diskkvote til
 
   medlemmer.
 
   medlemmer.
 
+
 
    
+
3 Avgift for privat virtuell maskin
    btd@nvg 2003-08-16
+
 
 +
   Styret fastsetter til en hver tid pris på ressurser som
 +
  IPv4-adresse, RAM, og diskplass på virtuell maskin og
 +
  årlig basisavgift på instans av virtuell maskin.
 +
 
 
</pre>
 
</pre>

Revisjonen fra 13. mar 2017 kl. 22:46

Medlemskontingent og tjenester i NVG.

  Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
  Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
  Endret av NVGs generalforsamling, 2016-04-01
  
1. Medlemskontingent

1.1 Medlemsåret.

  Et medlemsår defineres som 1. oktober til 1. oktober.
  
1.2 Medlemskontingent pr. år

  Medlemskontingent er kr. 100 pr. år for studenter, førstegangstjenende
  og registrerte arbeidsledige. For andre er kontingenten kr. 200 pr år.
  
  For første medlemsår betales halv kontingent.
  
1.3 Reaksjoner på manglende betalt kontingent.

  Dersom ny medlemskontingent ikke innbetales innen tre uker før 1.
  oktober, skal påminnelse sendes ut, Dersom kontingent ikke mottas innen
  1. oktober, vil den aktuelle medlems ressurser hos NVG "fryses". Det
  vil fortsatt være mulig å motta mail i 3 måneder. Ressurser vil
  reaktiveres når medlemsavgift er betalt.

  Medlem plikter likevel å selv sørge for at han/hun til en hver tid har
  betalt kontingent.
  
2 Diskkvote

2.1 Standard diskkvote

  Standard diskkvote for NVGs medlemmer bestemmes til en hver tid av
  styret.
  
2.1 Utvidet diskkvote

  Styret fastsetter til en hver tid pris for utvidet diskkvote til
  medlemmer.

3 Avgift for privat virtuell maskin

  Styret fastsetter til en hver tid pris på ressurser som
  IPv4-adresse, RAM, og diskplass på virtuell maskin og
  årlig basisavgift på instans av virtuell maskin.