@ Om NVG/Personvernerklæring - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Personvernerklæring

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 3. mai 2019 kl. 18:22 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Personvern – slik behandler vi dine personopplysninger

Nettverksgruppa

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

Nettverksgruppa ivaretar og beskytter våre medlemmers personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som medlem. Eksempler på dette er navn og adresse. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig Nettverksgruppa er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Nettverksgruppa. Ved å bli medlem og ta i bruk våre tjenester etableres et medlemsforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget Dette vil typisk være hjemmel i lov og forskrift, avtale med medlem eller samtykke. Et annet alternativ kan være såkalt berettiget interesse i den behandlingsansvarliges favør.

Behandlingsformål Aktuelle behandlingsformål for behandling av personopplysninger i Nettverksgruppa kan typisk være: • Administrere medlemskap • Fakturering • Teknisk drift og brukerstøtte • Planlegge og bygge ut eller endre tjenester

Opplysninger som du selv har lagt ut på din hjemmeside eller fil-område dekkes ikke av denne personvern-erklæringen. Hvis du behandler personopplysninger om andre på Nettverksgruppas ressurser - f.eks. hvis du har en meldemsdatabase over medlemmer i en klubb eller forening - er du ansvarlig for å lage en personvernerklæring for dette.

Personopplysningene kan brukes til å administrere ditt medlemsskap, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Nettverksgruppa behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg. Dette kan gjelde navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og IP-adresse.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Nettverksgruppa har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være avtale, samtykke eller hjemmel i lov. Når Nettverksgruppa ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Innsyn og rettigheter Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Nettverksgruppa har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.