@ Om NVG/Regler/Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner og tjenester - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Regler/Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner og tjenester

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk
Reglement for bruk av Nettverksgruppas maskiner og tjenester.

  Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
  Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
  Endret av NVGs generalforsamling, 2009-06-15
  Endret av NVGs generalforsamling, 2011-11-11

1 Brukerkontoer

1.1 Generelt

  NVGs medlemmer har rett til brukerkonto på NVGs maskiner. Du må være
  medlem av NVG for å kunne få brukerkonto.
  
  Styret kan, i bestemte tilfeller vedta å begrense tilgangen til
  enkelte maskiner.
  
1.2 Tilgang til brukerkonto

  Brukerkonto er personlig og skal ikke brukes av andre.
  
  Det er forbudt å logge inn andre uten at disse holdes under oppsyn.
  
1.3. Lagringsplass for medlemmer

1.3.1 Standardkvoter for diskplass

  Alle NVGs medlemmer har tilgang til å lagre data på sine områder på
  NVGs servere. Standardkvoten er definert i eget dokument;
  "Medlemskontingent og tjenester i NVG" som vedtas separat av
  generalforsamlinga.
  
1.3.2 Utvidet kvote for diskplass

  Medlemmer kan få utvidet diskkvote ved å betale en engangsavgift pr
  mengde. Prisen er definert i eget dokument; "Medlemskontingent og
  tjenester i NVG" som vedtas separat av generalforsamlinga.
  
1.4 Bruk av brukerkonto

  Ved kommunikasjon med andre maskiner plikter man å følge reglene for
  den andre maskina og for nettet i mellom.
  
  NVGs maskiner eller kontoer skal ikke brukes til noe som bryter med
  norsk lov eller det som til en hver tid regnes som skikk og bruk.
  
2. Programvare, oppdateringer og vedlikehold.

  Det er kun driftsgruppa som skal installere/oppgradere programvare og
  system på NVGs maskiner.
  
  Medlemmer som ønsker endringer på maskiner, gir beskjed til drift om
  dette.
  
3. Private maskiner

  Private maskiner omhandles i eget dokument; "Reglement for private
  maskiner på NVG."

4. Brukersubdomener.

  NVG tilbyr subdomener i formen <brukernavn>.NVG.ORG til sine
  medlemmer. Medlemmene har selv ansvaret for driftingen av sonene.

  En maskin eller tjeneste som står på et slikt subdomene, omfattes
  ikke i kraft av dette alene av NTNUs IT-reglement eller NVGs
  privatmaskinreglement. Andre forhold, som for eksempel at de
  befinner seg på NTNUs/NVGs nett, kan meføre at de omfattes av de
  nevnte reglementene.

  Subdomener må ikke brukes til noe som kan bringe NVG i vanry.

  Driftsgruppen eller styret kan deaktivere subdomener som skaper
  tekniske eller andre problemer.

kaasen@nvg 2011-12-04.

Merknad til punkt 3: Alle privatmaskin-tillatelser er trukket tilbake per 2. oktober 2023, og ingen nye vil bli innvilget.