@ Om NVG/Regler/Reglement for drift på NVG - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Regler/Reglement for drift på NVG

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 31. aug 2013 kl. 13:27 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk
Reglement for drift på NVG

   Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
   Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
   Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
   Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
   
1. Driftsgruppa

1.1 Ansvar

   Nettverksgruppa skal ha en driftsgruppe som er ansvarlige for den
   tekniske driften av NVGs utstyr. Driftsgruppas fremste oppgave er å
   tilrettelegge forholdene på NVGs maskiner best mulig for NVGs
   medlemmer.
   
1.2 Organisering

   Driftsgruppa organiserer selv ansvars- og arbeidsområder internt.
   Driftsgruppa er underlagt NVGs styre, og stiller til ansvar ovenfor
   dette. Driftsgruppa skal holde styret oppdatert om organisering,
   arbeid og behov.
   
   Styret er hovedansvarlig for at teknisk drift tilfredsstiller
   medlemmenes behov og kan direkte pålegge driftsgruppa oppgaver.
   
1.3 Medlemmer av driftsgruppene.

   Alle medlemmer i NVG kan være med i driftsgruppa. Styret godkjenner
   medlemmene i driftsgruppa.
   
   Styret kan avsette medlemmer av driftgruppa. Dette skal, dersom den
   aktuelle medlem ønsker det, begrunnes i styremøtereferat.
   
1.4 Oppgaver

   Driftsgruppa er ansvarlig for løpende drift av NVGs maskiner. Dette
   innebærer bl.a. installering av program- og maskinvare, sjekking av
   logger og sikkerhet, feilretting og teknisk vedlikehold.
   
2. Maskintilgang

   Alle NVGs maskiner skal, om mulig, være i drift i perioden 08:00 -
   17:00 arbeidsdager. Dersom drift må ta maskiner av nettet for
   vedlikehold, skal dette skje utenom denne perioden.

   Planlagt vedlikehold skal varsles i best mulig tid.
   
3. Backup

   Driftsgruppa er ansvarlige for at det blir tatt regelmessig backup av
   NVGs maskiner.
   
   Det skal alltid eksistere to generasjoner av all backup.
   
4. Personvern

4.1 Driftgruppas tilgang til medlemmers personlige data

   Drift skal ikke sjekke innhold i, eller kopiere private data uten
   tillatelse fra eier.
   
4.2 Mistanke om ulovlige data hos bruker.

   De aktuelle dataene skal sperres for tilgang. Drift skal deretter gi
   beskjed til styret.
   
   Styret tar kontakt med medlemmet som eier de aktuelle dataene og be om
   tillatelse til å sjekke innhold. Dersom medlemmet ikke samtykker, kan
   aktuelle myndigheter kontaktes.
   
   Drift, eller enkeltmedlemmer av drift, skal i alle tilfeller der det
   mistenkes misbruk av NVGs ressurser eller ulovlig virksomhet, gi beskjed
   til styret.
   
4.3 Definisjoner

   Alle medlemmers data er private, med unntak av data som er allment
   tilgjengelige.
   
5 Pålegg til medlemmer

   Alle brukere av NVGs maskiner og ressurser har plikt til å følge alle
   pålegg fra driftsgruppa.
   
   
    btd@nvg 2003-08-16

</ref>