@ Om NVG/Regler/Reglement for private maskiner på NVG - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Regler/Reglement for private maskiner på NVG

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Oppdaterte med vedtak fra 2016-04-01.)
 
Linje 8: Linje 8:
 
   Endret av NVGs generalforsamling, 2004-06-09
 
   Endret av NVGs generalforsamling, 2004-06-09
 
   Endret av NVGs generalforsamling, 2010-12-07
 
   Endret av NVGs generalforsamling, 2010-12-07
 +
  Endret av NVGs generalforsamling, 2016-04-01
 
    
 
    
 
1. Adgang
 
1. Adgang
Linje 55: Linje 56:
 
   NVG eller NVGs medlemmer, kan plasseres i NVGs serverrom etter
 
   NVG eller NVGs medlemmer, kan plasseres i NVGs serverrom etter
 
   godkjenning fra styret.
 
   godkjenning fra styret.
 
 
5. Drift av private maskiner
 
  
5.1 Driftsansvar
+
5. Virtuelle maskiner
 +
 
 +
  Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen
 +
  virtualiserings-server regnes som en server i denne
 +
  sammenhengen, og reglene anvendes tilsvarende. Det kan
 +
  fastsettes betaling for virtuelle maskiner i
 +
  "Medlemskontingent og tjenester i NVG." I motsetning til vanlige
 +
  servere behøver ikke virtuelle instanser å være tilknyttet noe spesielt
 +
  prosjekt.
 +
 
 +
6. Drift av private maskiner
 +
 
 +
6.1 Driftsansvar
  
 
   Maskinens eier er hovedsaklig ansvarlig for drift av egen maskin.
 
   Maskinens eier er hovedsaklig ansvarlig for drift av egen maskin.
Linje 66: Linje 77:
 
   dersom de ikke er medlem i driftsgruppen.
 
   dersom de ikke er medlem i driftsgruppen.
 
    
 
    
5.2 Driftsgruppas tilgang
+
6.2 Driftsgruppas tilgang
  
 
   Driftsgruppa har anledning til å koble private maskin fra
 
   Driftsgruppa har anledning til å koble private maskin fra
Linje 74: Linje 85:
 
   konfigurasjon og oppsett.
 
   konfigurasjon og oppsett.
 
    
 
    
5.3 Styrets tilgang
+
6.3 Styrets tilgang
  
 
   Styret skal ha full administrativ tilgang til private maskiner.
 
   Styret skal ha full administrativ tilgang til private maskiner.
    
+
 
    
+
6.4 Stengning ved manglende betaling
    btd@nvg 2003-08-16
+
 
 +
   Private virtuelle maskiner kan stenges av drift eller
 +
   kasserer etter varsel hvis ikke avgift for virtuell
 +
  maskin er betalt.
 +
 
 +
  Hvis ikke medlemskontingent er betalt, kan tillatelsen
 +
  til medlemmets private maskiner (servere,
 +
  arbeidsstasjoner eller virtuelle instanser) trekkes
 +
  tilbake av styret med begrunnelse, jamfør punkt 2.
 +
  Godkjenning.
  
 
</pre>
 
</pre>

Nåværende revisjon fra 13. mar 2017 kl. 22:42

Reglement for private maskiner på NVG.

  Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
  Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
  Endret av NVGs generalforsamling, 2004-06-09
  Endret av NVGs generalforsamling, 2010-12-07
  Endret av NVGs generalforsamling, 2016-04-01
  
1. Adgang

  NVGs medlemmer har adgang til å sette private maskiner på NVG. Private
  maskiner kan settes opp både som arbeidsstasjoner og/eller servere.

  På en privat maskin kan personer som ikke er medlem i NVG, få
  tilgang kun til spesifikke tjenester (for eksempel Wiki eller MUD),
  men ikke til generelt innloggingsmiljø (for eksempel
  skallinnlogging med SSH eller Remote Desktop Service).

2. Godkjenning

  Nye privatmaskiner skal godkjennes av styret. Vedtak bør begrunnes i
  styremøtereferat.
  
  Styret kan trekke tilbake gitt tillatelse.
  Vedtak skal begrunnes i styremøtereferat.
  
3. Arbeidsstasjoner

3.1 Tilgjengelighet

  Private arbeidsstasjoner i NVGs lokaler skal være tilgjengelige for
  alle NVGs medlemmer. Maskinas eier har førsterett på å bruke denne.
  
  Når eier ikke er til stede, skal den generelle brukermasse kunne logge
  inn med eget brukernavn og passord, eller eventuelt bruke maskina til
  å koble opp mot NVGs øvrige maskiner.
  
3.2 Tjenester

  Følgende minimum av tjenester skal være tilgjengelige for alle NVGs
  brukere når arbeidsstasjonens eier ikke er til stede: lesing av mail
  og tilgang til egen konto, enten direkte ved innlogging, eller via
  terminalklient.
  
  Funksjonalitet for den enkelte bruker skal være best mulig, og eier av
  maskin står fritt til å utvide mengden tjenester etter eget ønske. Styret
  plikter å sørge for best mulig tjenester for brukerne ved vurdering av
  godkjenning av maskiner.
  
4. Servere

  Private servere som skal brukes i forbindelse med prosjekter i regi av
  NVG eller NVGs medlemmer, kan plasseres i NVGs serverrom etter
  godkjenning fra styret.

5. Virtuelle maskiner

  Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen
  virtualiserings-server regnes som en server i denne
  sammenhengen, og reglene anvendes tilsvarende. Det kan
  fastsettes betaling for virtuelle maskiner i
  "Medlemskontingent og tjenester i NVG." I motsetning til vanlige
  servere behøver ikke virtuelle instanser å være tilknyttet noe spesielt
  prosjekt.

6. Drift av private maskiner

6.1 Driftsansvar

  Maskinens eier er hovedsaklig ansvarlig for drift av egen maskin.
  Andre som gjør drift på dennes maskin skal gjøre det i samråd med eier.

  Styret skal godkjenne de personer som skal drifte den enkelte private maskin,
  dersom de ikke er medlem i driftsgruppen.
  
6.2 Driftsgruppas tilgang

  Driftsgruppa har anledning til å koble private maskin fra
  datanettverket dersom driftsgruppa skulle finne dette nødvendig.
  
  Driftsgruppa kan pålegge eier nødvendige endringer av maskinas
  konfigurasjon og oppsett.
  
6.3 Styrets tilgang

  Styret skal ha full administrativ tilgang til private maskiner.

6.4 Stengning ved manglende betaling

  Private virtuelle maskiner kan stenges av drift eller
  kasserer etter varsel hvis ikke avgift for virtuell
  maskin er betalt.

  Hvis ikke medlemskontingent er betalt, kan tillatelsen
  til medlemmets private maskiner (servere,
  arbeidsstasjoner eller virtuelle instanser) trekkes
  tilbake av styret med begrunnelse, jamfør punkt 2.
  Godkjenning.