@ Referat:Generalforsamling 4. november 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Generalforsamling 4. november 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
 
(HTML av genforrs-referat)
 
Linje 1: Linje 1:
 +
<p class="P11"><span class="T7">Generalforsamling i Nettverksgruppa </span><span class="T8">4</span><span class="T7">. </span><span class="T8">november</span><span class="T7"> 2016 kl 18:15 i EL3 </span></p><p class="P30"> </p><p class="P45">1: Valg av ordstyrer og referent</p><p class="P7"><span class="T7">Ordstyrer: </span><span class="T12">David </span><span class="T11">Kaasen</span></p><p class="P11"><span class="T7">Referent: </span><span class="T9">Gunnar René Øie</span></p><p class="P31">Godkjent</p><p class="P30"> </p><p class="P44">2: Godkjenning av innkalling og dagsorden</p><p class="P32">Kalt inn på epost-lister (Trondheim og Oslo), usenet, Facebook, motd, hjemmesiden og IRC.</p><p class="P29"> </p><p class="P33">Godkjent, med anmerkning av at noen må slå på usenet igjen.</p><p class="P29"> </p><p class="P44">3: Rapport fra styret</p><p class="P29"> </p><p class="P34">Medlemmer: Vi har fått fem nye medlemmer, delvis p.g.a. av Linux-kurs og -verksted.</p><p class="P35">Kom-i-gang-dagen fungerte bra.</p><p class="P32"> </p><p class="P32">Rom</p><p class="P32"> </p><p class="P23"><span class="T7">- </span><span class="T13">Vi må fornye romsøknaden for terminalrommet i neste periode. Vi bør fikse hyller og få hengt opp noen terminaler.</span></p><p class="P36"> </p><p class="P36">- Maskinrom: Omorganisering sammen med PVV og Online: Det blir en dag da vi flytter rundt på servere.</p><p class="P36"> </p><p class="P23"><span class="T13">- </span><span class="T14">Lager: Har ikke hørt noe mer på planene om å lage felles stud. org- lager. Vi har en liten rydde-dag 12. november. </span><span class="T15">Vi har også ryddet litt der.</span></p><p class="P29"> </p><p class="P32">Drift</p><p class="P32"> </p><p class="P23"><span class="T16">- 20</span><span class="T7">. november driftedag, sette opp epost-server.</span></p><p class="P23"><span class="T7">- </span><span class="T17">Har oppgradert noen maskiner, delvis store sprang.</span></p><p class="P37"> </p><p class="P32">Kurs</p><p class="P13">Avholdt: </p><p class="P9"><span class="T7">- Kurs i terminal, screen, IRC </span><span class="T18">(Pingivn og pizza)</span><span class="T7">: </span><span class="T10">25. august 2016</span></p><p class="P9"><span class="T7">- Linux-verksted: </span><span class="T10">18. oktober 2016</span></p><p class="P9"><span class="T10">- </span><span class="T21">Yubikey-kurs</span></p><p class="P32">Planlagt: </p><p class="P23"><span class="T7">- </span><span class="T22">Yubikey-kruset kan gjentas</span></p><p class="P32"> </p><p class="P23"><span class="T7">- Mekkedag for vindus-skjerm / mediesenter: 25. november. </span><span class="T19">VI har en Slack for å planlegge.</span></p><p class="P32"> </p><p class="P32">- DNSSEC-kurs</p><p class="P32"> </p><p class="P24"><span class="T9">- </span><span class="T7">Perl 6</span></p><p class="P38"> </p><p class="P24"><span class="T7">- </span><span class="T20">Usenet</span></p><p class="P38"> </p><p class="P25"><span class="T9">- </span><span class="T7">Project Euler</span></p><p class="P32"> </p><p class="P32">- Clojure</p><p class="P38"> </p><p class="P39">Sosialt: </p><p class="P39">- Avholdt Linux-bursdag sammen med PVV, fikk en del nye Linux-brukere</p><p class="P29"> </p><p class="P44">4: Godkjenning av regnskap og budsjett</p><p class="P29"> </p><p class="P14">Revidering av budsjettet for 2016 </p><p class="P8">Sammenholdt med regnskap så langt i 2016, inkludert tilbakebetaling av utlegg som blir trukket fra konto 4. april: </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table1"><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A1"><p class="P17">Inntekter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B1"><p class="P17">Regnskap</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C1"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D1"><p class="P17">Budsjett</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A2"><p class="P20">3100 Medlemskontingent</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">10 150,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C2"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19">10 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A3"><p class="P20">3450 Sponsormidler</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">200,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C3"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A4"><p class="P20">3900 Diskplass</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">0,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C4"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19">1 200,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A5"><p class="P20">8000 Renteinntekter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">0,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C5"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19">50,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A6"><p class="P16">8300 Andre inntekter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">482,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C6"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A7"><p class="P17">Sum</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P18">10 832,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C7"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P18">11 250,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A8"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C8"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A9"><p class="P17">Utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C9"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A10"><p class="P16">4000 Varekjøp</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">4 617,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C10"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19">25 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A11"><p class="P16">7350 Sosiale utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">6 139,07</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C11"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19"><span class="T24">4</span> 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A12"><p class="P16">8150 Bankgebyrer</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">952,83</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C12"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19">500,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A13"><p class="P16">8300 Andre utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">0,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C13"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P19">1 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A14"><p class="P16">8400 Ekstraordinære utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P19">0,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C14"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A15"><p class="P17">Sum</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P18">11 708,90</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C15"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P18">30 500,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A16"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C16"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A17"><p class="P17">Resultat</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B2"><p class="P21">−<span class="T6">876,90</span></p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C17"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D2"><p class="P21">−<span class="T5">19 250,00</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A18"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B18"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_B18"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_B18"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A19"><p class="P17">Balanse</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B19"><p class="P17">Ved periodens<br/>start</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C19"><p class="P17">Ved periodens <br/>slutt</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D19"><p class="P17">Differanse</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A20"><p class="P16">1900 Postbank konto</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B20"><p class="P19">55 371,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C20"><p class="P19">53 777,30</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D20"><p class="P21">−<span class="T5">1 593,70</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A21"><p class="P16">1901 Vipps balanse</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B21"><p class="P19">0,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C21"><p class="P19">0,00</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D21"><p class="P19">0,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A22"><p class="P16">1950 Penger i kassen</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B22"><p class="P19">900,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C22"><p class="P19">650,00</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D22"><p class="P21">−<span class="T5">250,00</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A23"><p class="P16">2400 Gjeld til andre</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B23"><p class="P19">1 278,80</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C23"><p class="P19">312,00</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D23"><p class="P21">−<span class="T5">966,80</span></p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A24"><p class="P16">1500 Fordringer</p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B24"><p class="P19">2 328,00</p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C24"><p class="P19">2 328,00</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D24"><p class="P19">0,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A25"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B25"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C25"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D25"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:4.293cm; " class="Table1_A26"><p class="P16">Totalbalanse: </p></td><td style="text-align:left;width:2.406cm; " class="Table1_B26"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:3.08cm; " class="Table1_C26"><p class="P19">56 443,30</p></td><td style="text-align:left;width:2.224cm; " class="Table1_D26"><p class="P15"> </p></td></tr></table><p class="P40"> </p><p class="P41">Kurs og sosiale utgifter økes til 12 000 . Det inkluderer slikt som innkjøp av Yubikeys og minnepinner til kurs.</p><p class="P41"> </p><p class="P26"><span class="T7">Bu</span><span class="T23">d</span><span class="T7">sjettet på bankgebyrer må økes til 1100 – sletter brukere i nettbanken for å få ned gebyret.</span></p><p class="P41"/><p class="P41">Vi bør reklamere mer for virtuell server.</p><p class="P41"> </p><p class="P42">Godkjent så langt for 2016 – endelig godkjenning av regnskap for 2016 gjøres på første generalforsamling i 2017.</p><p class="P40"> </p><p class="P46">Budsjett for 2017</p><p class="P12"> </p><p class="P29"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="Table2"><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A1"><p class="P17">Inntekter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B1"><p class="P17">Budsjett</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A2"><p class="P20">3100 Medlemskontingent</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">10 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A3"><p class="P20">3450 Sponsormidler</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A4"><p class="P20">3900 Diskplass</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">1 200,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A5"><p class="P20">8000 Renteinntekter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">50,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A6"><p class="P16">8300 Andre inntekter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A7"><p class="P17">Sum</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P18">11 250,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A8"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A9"><p class="P17">Utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A10"><p class="P16">4000 Varekjøp</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">5 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A11"><p class="P16">7350 Sosiale utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">10 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A12"><p class="P16">8150 Bankgebyrer</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">200,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A13"><p class="P16">8300 Andre utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P19">1 000,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A14"><p class="P16">8400 Ekstraordinære utgifter</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A15"><p class="P17">Sum</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P18">16 200,00</p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A16"><p class="P15"> </p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P15"> </p></td></tr><tr><td style="text-align:left;width:3.822cm; " class="Table2_A17"><p class="P17">Resultat</p></td><td style="text-align:left;width:2.041cm; " class="Table2_B2"><p class="P21">−<span class="T5">4 950,00</span></p></td></tr></table><p class="P29"> </p><p class="P43">Godkjent. </p><p class="P29"> </p><p class="P29">5: Valg av leder, styre og valgkommité</p><p class="P22"> </p><p class="P27">Leder: Gunnar René Øie</p><p class="P27"> </p><p class="P5">Valg av styre: </p><p class="P5">Thomas Rinnan </p><p class="P5">Caroline Sæhle </p><p class="P5">David Kaasen </p><p class="P6">Varamedlemmer:<br/>1. vara: Øystein Hiåsen </p><p class="P6">2. vara: Terje Schjelderup</p><p class="P10">Valgkomité:<br/>Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer <span class="T25">særlig blant de nye medlemmene.</span></p><p class="P28">Møtet heves kl 18:54</p><p class="P28"> </p><p class="P22"> </p><p class="P22"> </p>
 
[[Medium:Generforsamling_20161104.pdf]]
 
[[Medium:Generforsamling_20161104.pdf]]

Nåværende revisjon fra 14. nov 2016 kl. 22:05

Generalforsamling i Nettverksgruppa 4. november 2016 kl 18:15 i EL3

 

1: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: David Kaasen

Referent: Gunnar René Øie

Godkjent

 

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kalt inn på epost-lister (Trondheim og Oslo), usenet, Facebook, motd, hjemmesiden og IRC.

 

Godkjent, med anmerkning av at noen må slå på usenet igjen.

 

3: Rapport fra styret

 

Medlemmer: Vi har fått fem nye medlemmer, delvis p.g.a. av Linux-kurs og -verksted.

Kom-i-gang-dagen fungerte bra.

 

Rom

 

- Vi må fornye romsøknaden for terminalrommet i neste periode. Vi bør fikse hyller og få hengt opp noen terminaler.

 

- Maskinrom: Omorganisering sammen med PVV og Online: Det blir en dag da vi flytter rundt på servere.

 

- Lager: Har ikke hørt noe mer på planene om å lage felles stud. org- lager. Vi har en liten rydde-dag 12. november. Vi har også ryddet litt der.

 

Drift

 

- 20. november driftedag, sette opp epost-server.

- Har oppgradert noen maskiner, delvis store sprang.

 

Kurs

Avholdt:

- Kurs i terminal, screen, IRC (Pingivn og pizza): 25. august 2016

- Linux-verksted: 18. oktober 2016

- Yubikey-kurs

Planlagt:

- Yubikey-kruset kan gjentas

 

- Mekkedag for vindus-skjerm / mediesenter: 25. november. VI har en Slack for å planlegge.

 

- DNSSEC-kurs

 

- Perl 6

 

- Usenet

 

- Project Euler

 

- Clojure

 

Sosialt:

- Avholdt Linux-bursdag sammen med PVV, fikk en del nye Linux-brukere

 

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

 

Revidering av budsjettet for 2016

Sammenholdt med regnskap så langt i 2016, inkludert tilbakebetaling av utlegg som blir trukket fra konto 4. april:

Inntekter

Regnskap

 

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 150,00

 

10 000,00

3450 Sponsormidler

200,00

 

 

3900 Diskplass

0,00

 

1 200,00

8000 Renteinntekter

0,00

 

50,00

8300 Andre inntekter

482,00

 

 

Sum

10 832,00

 

11 250,00

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

4000 Varekjøp

4 617,00

 

25 000,00

7350 Sosiale utgifter

6 139,07

 

4 000,00

8150 Bankgebyrer

952,83

 

500,00

8300 Andre utgifter

0,00

 

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

0,00

 

 

Sum

11 708,90

 

30 500,00

 

 

 

 

Resultat

876,90

 

19 250,00

 

 

 

 

Balanse

Ved periodens
start

Ved periodens
slutt

Differanse

1900 Postbank konto

55 371,00

53 777,30

1 593,70

1901 Vipps balanse

0,00

0,00

0,00

1950 Penger i kassen

900,00

650,00

250,00

2400 Gjeld til andre

1 278,80

312,00

966,80

1500 Fordringer

2 328,00

2 328,00

0,00

 

 

 

 

Totalbalanse:

 

56 443,30

 

 

Kurs og sosiale utgifter økes til 12 000 . Det inkluderer slikt som innkjøp av Yubikeys og minnepinner til kurs.

 

Budsjettet på bankgebyrer må økes til 1100 – sletter brukere i nettbanken for å få ned gebyret.

<p class="P41"/>

Vi bør reklamere mer for virtuell server.

 

Godkjent så langt for 2016 – endelig godkjenning av regnskap for 2016 gjøres på første generalforsamling i 2017.

 

Budsjett for 2017

 

 

Inntekter

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 000,00

3450 Sponsormidler

 

3900 Diskplass

1 200,00

8000 Renteinntekter

50,00

8300 Andre inntekter

 

Sum

11 250,00

 

 

Utgifter

 

4000 Varekjøp

5 000,00

7350 Sosiale utgifter

10 000,00

8150 Bankgebyrer

200,00

8300 Andre utgifter

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

 

Sum

16 200,00

 

 

Resultat

4 950,00

 

Godkjent.

 

5: Valg av leder, styre og valgkommité

 

Leder: Gunnar René Øie

 

Valg av styre:

Thomas Rinnan

Caroline Sæhle

David Kaasen

Varamedlemmer:
1. vara: Øystein Hiåsen

2. vara: Terje Schjelderup

Valgkomité:
Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer særlig blant de nye medlemmene.

Møtet heves kl 18:54

 

 

 

Medium:Generforsamling_20161104.pdf