@ Referat:Styremøte 13. mai 2019 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 13. mai 2019

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: Davidk, gunnarre, yorn

Appear.in: Caroline

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomasr: Nestleder og sekretær

Kaasen: Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

Plass til skap: Hvem vi skal høre med? Var det noen fakulteter som fikk veldig mye plass? IT?

Gunnar: strømlister, blomster

Personvernerklæring er på plass.

Starbuck kjører med speilet disk og harddisk-kryptering

Pingvin og pizza: Avholdt, greit kurs.

Genfors er avholdt.

Pingu: Prøver å finne ny maskin blant pro-liant-maskinene.


4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Linux-kveld, PC-klinikk. Gunnar høre litt med de nye medlemmene hva de er interessert i.

Pingvin/linux-kurs- Caroline har littegrann mer fleksibel arbeidstid

Vi følger med på når kom-igang-dagen blir planlagt - sender mail til kontakt på NTNU Karriere i slutten av mai.

Vi vedtar at vi kan kjøpe telt til kom-i-gang-dagen og grilling, hvis det blir behov. F.eks. på finn. Max 2000 kr.

Kurs til høsten:

- Linux-kurs

- Sky-kurs Openstack/docker osv. IDI IT-drift - høre om det er noen som vil fortelle om det.

- Dataoverføring via amatørradio, kan invitere ARK-folk

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag), sette av en dag til å jobbe på det.

5. Eventuelt.

Muligens Kjøpe SAS-kontroller og reserve. Brukt. Må bruke JBOD-modus så vi kan kjøre MDraid. Kjøper ikke kontroller akkurat nå. Sjekker om vi kan bruke det vi har.

Bråkete switch: Purrer på Atea neste uke