@ Referat:Styremøte 13. november 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 13. november 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Referat styremøte 13. november

Tilstede: Terminalrom: gunnarre og kaasen, appear.in: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Åpne SMTP-port for e-posttjener: Vi har purret. Hvis ingenting skjer, får vi bruke den alternative IP-adressen.

Amatørradiokontakt med andre NUCC-er, intet nytt. Gunnarre følger opp.

Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

Thilde og maskinrom: Vi begynner med å rydde en halv hylle.

Hiaasen kom inn i møtet

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Musikkurs (gunnarre), hiaasen og gunnarre har sett på oppsett på tay - må se litt mer på det. Gunnarre tar også med hardware-synthesizer snart.

TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

Anders Christensen er villig til å gi omvisning på Datamuseet. Sette opp Doodle for å finne en dato?

Pingvin og Pizza til våren: Ta med mer om Slack-bridge, litt mindre om IRC; mer begrunnelse om hvorfor IRC? Mer om drifting av sin egen linux-maskin?

jornane kan holde kurs i ZFS. Best for BSD og iLumOS?


4. Eventuelt

Rom: Også Hackerspace ønsker plass på server-rommet, og det vil komme flere fra Kalvskinnet?

Vi bør sjekke med eiere av privatmaskiner om de trenger boksene de har der og evt. om det går an å virtualisere. Tyrell og Romeo-klive kjører virtuelt. Flytte wiki over til Romeo-klive? Snakke med Online, om de vil gi det halve racket de har lovet til NVG, til noen andre? Sjekke muligheten for å ha to rom? - Er ix interessert i Challenge? Ellers skroter vi den. - Sjekk om en del privatmaskiner kan virtualiseres eller pensjoneres. - Er naborommet tilgjengelig?

Vi snakket om muligheten for tettere samarbeid med data- og elektronikk-linjeforeningene, Hackerspace, OmegaVerksted, PVV osv.

Møtet hevet 21:11