@ Referat:Styremøte 14. februar 2022 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 14. februar 2022

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 14. februar 17:05

Tilstede: Richard, Kaasen

Jitsi: Gunnarre og Jørn

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator. Sjekk tingene fra verkstedet.

Våtmopp

Kjøpe loddebolt. Jula har til kr 1000,-, trenger lisse og tinn, setter av kr 1500,-

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene.

Vi må følge opp racket til Hackerspace. Kaasen sender epost.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

GPG-kurset: kaasen må huske å sende signerte GPG-nøkler.

Radio-kurs: Gunnar ser mer på JP8Call

Mekke-kveld / linux-oppgradering av Tay: Sjekker tidspunkt for når det kan passe.

Installasjonskveld med FreeBSD-skrivebordsmiljø på RPi 400 (Jørn). Bestiller en slik til NVG til ca. 1200 kr. Kan bruke Retro-Pie på den.

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance: Skrive ny epost.

4. Søknad om fristasjon.

Gunnar sender søknad innen 1. mars.

5. Neste møte.

28. februar kl 17

6. Eventuelt.

Makulering av harddisker?

Lyspærer på terminalrommet. Evaktmester: Få byttet lyspærer.

QSL-kort. Kan designe et basert på et bilde fra NVG.

Møtet hevet 18:03