@ Referat:Styremøte 14. november 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 14. november 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 3: Linje 3:
 
Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre
 
Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre
  
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
+
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====
  
 
OK
 
OK
  
2. Konstituering av styret
+
====2. Konstituering av styret====
  
 
Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder
 
Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder
 +
 
Caroline Sæhle (caroline) Sekretær
 
Caroline Sæhle (caroline) Sekretær
 +
 
David Kaasen (kaasen) Kasserer
 
David Kaasen (kaasen) Kasserer
  
3. Referatsaker fra forrige møte
+
====3. Referatsaker fra forrige møte====
  
4. Kurs, kurskalender og aktiviteter
+
====4. Kurs, kurskalender og aktiviteter====
  
5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)
+
====5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)====
  
6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.
+
====6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.====
  
7. Eventuelt
+
====7. Eventuelt====

Revisjonen fra 14. nov 2016 kl. 21:18

Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen

Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder

Caroline Sæhle (caroline) Sekretær

David Kaasen (kaasen) Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)

6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.

7. Eventuelt