@ Referat:Styremøte 16. april 2024 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 16. april 2024

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 6. mai 2024 kl. 18:26 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG 16. april 2024

Tilstede: jitsi: Gunnarre og Thomasr nvg: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar sender forespørsel om adgang til IT vest. Også til Yorn.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

6. mai 2024 kl 18

5. Eventuelt.

Bestilt omlegging av nettet i morgen kl. 13.

Vi kan bestille varebil til flytting.

Møtet 17:14