@ Referat:Styremøte 17. april 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 17. april 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 17. april 2023

Tilstede: Gunnarre, kaasen

jitsi: Thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her.

Blekk til skriver - rebestiller - Gunnar.

Vi har fått hyller - kan få flere.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. Mai

Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

5. Eventuelt.

Flytte-dugnad. David har begynt å rydde på gamlerommet. Og organisere.

Gunnar sjekker ut lager-rommet på Kalvskinnet.

Bærer opp mer hyller 27. april?

Server-plassering. 1U switch. 2U+2U 2xGateway, DNS, mail, sprocket. IP4-subnett 64 IP'er? 100 mbit Evt raspberry pie til DNS + 2 nuccer til gateway + switch.

Genfors-dato. 23. mai? (Samme dag som SDR-kurs)

4. Neste møte.

8. mai 18:30.