@ Referat:Styremøte 17. oktober 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 17. oktober 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(3. Kurs, kurskalender og aktiviteter)
(3. Kurs, kurskalender og aktiviteter)
Linje 43: Linje 43:
 
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.
 
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.
  
Neste filmkveld
+
Neste filmkveld: Etter Gen.fors. 4. november Spaceballs Annonserer det på interne medier, ikke plakater.
  
 
====4. Planlegge Linux-verkstedet (18. okt.) ====
 
====4. Planlegge Linux-verkstedet (18. okt.) ====

Revisjonen fra 17. okt 2016 kl. 20:41

Tilstede på terminalrommet: gunnarre, kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr, katta til thomasr


Møteleder: Referent: caroline, gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg. Gunnarre fikser brreg straks.

Vi har også fått fint skilt på EL-bygget, der det står "Nettverksgruppa" og en pil. Vi bør kanskje oppdatere lappen vi har i vinduet i gangen vår så det står "Nettverksgruppa" tydelig der også.

Vi er nå på Mazemap, men det ser ut som om NVG har nedre del av EL3. Vi må sende e-post til NTNU Eiendom slik at referansen for G006A blir korrekt.

Kaasen inviterer de nye medlemmene til Linux-verksted 18. oktober.

Vipps bedriftsapp skal testes. Resultat gjenstår.

Vi har hatt Linux-stand! Delt ut tre USB-pinner og masse fudge og kjeks. Mye interesse for Linux-verkstedet.

Thomasr jobber med slack. Bruke bro-bot?

Yorn har satt opp bot mot discord og NVG-kanalen.

Referatet godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Det blir Yubikey-kurs 27. oktober, PVV har satt opp i S6.

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Neste filmkveld: Etter Gen.fors. 4. november Spaceballs Annonserer det på interne medier, ikke plakater.

4. Planlegge Linux-verkstedet (18. okt.)

5. Dato for ny lagerryddedugnad

6. Eventuelt