@ Referat:Styremøte 19. juni 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 19. juni 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 6: Linje 6:
 
Referent: gunnarre
 
Referent: gunnarre
  
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
+
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====
  
2. Referatsaker fra forrige møte
+
====2. Referatsaker fra forrige møte====
  
3. Kurs, kurskalender og aktiviteter
+
====3. Kurs, kurskalender og aktiviteter====
  
4. Planlegge kom-i-gang-dag. Amiga? Kjeks? Andre interessante ting?
+
====4. Planlegge kom-i-gang-dag. Amiga? Kjeks? Andre interessante ting?====
  
5. Eventuelt
+
====5. Eventuelt====

Revisjonen fra 19. jun 2017 kl. 19:12

Styremøte 19. juni 2017

tilstede: appear.in: gunnarre, thomasr, lene

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Referatsaker fra forrige møte

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

4. Planlegge kom-i-gang-dag. Amiga? Kjeks? Andre interessante ting?

5. Eventuelt