@ Referat:Styremøte 20. mai 2013 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 20. mai 2013

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Tilstede

chribru, carolisa, hiaasen, kaasen og jb.

Sak 1. GAIDO

Chribru har ikke fått innkalling, han må mao. legges til e-postlisten.

Sak 2. Referatsaker

Forrige møte var Genfors. Ingenting ble nevnt.

Sak 3. Romsituasjonen

Hiaasen skal forhøre seg litt rundt etter han har hatt sin siste eksamen (30. mai)

Sak 4.Kurs

Alle kurs flyttes til over sommeren.

Evt.
  • Konstitusjon av nytt styre. Dette blir utsatt til den 27. mai, da styret ikke var tilstrekkelig representert på møtet.
  • Vi bør få til en sommeravslutning etter eksamensperioden. Førstkommende søndag etter siste eksamen har blitt valgt ut som tidspunkt. Carolisa lager event på facebook.