@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Opprettet)
 
Linje 17: Linje 17:
  
 
====5. Eventuelt====
 
====5. Eventuelt====
 +
=====Generalforsamling saksliste=====
 +
Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Revisjonen fra 21. mar 2016 kl. 19:17

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede:

Møteleder:

Referent:

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Referatsaker fra forrige møte

3. Kurs og kurskalender

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?