@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 2: Linje 2:
 
Referat:Styremøte 21. mars 2016
 
Referat:Styremøte 21. mars 2016
  
Tilstede:  
+
Tilstede: Appear in: caroline, gunnarre, thomasr
  
Møteleder:
+
Møteleder:  
  
Referent:
+
Referent: gunnarre
  
 
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====
 
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====

Revisjonen fra 21. mar 2016 kl. 19:23

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede: Appear in: caroline, gunnarre, thomasr

Møteleder:

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Referatsaker fra forrige møte

3. Kurs og kurskalender

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?