@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Generalforsamling saksliste)
(3. Kurs og kurskalender)
Linje 22: Linje 22:
  
 
====3. Kurs og kurskalender====
 
====3. Kurs og kurskalender====
 +
Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs?
 +
 +
Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk.
 +
 +
Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.
  
 
====4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?====
 
====4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?====

Revisjonen fra 21. mar 2016 kl. 20:01

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede terminalrommet: kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn

Møteleder: thomasr

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.

Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.

3. Kurs og kurskalender

Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs?

Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk.

Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring i Reglement for private maskiner på NVG

Under punkt 4 Servere nytt ledd: Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server regnes som en server i denne sammenhengen. Styret kan være mindre restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.

Priser for virtuell maskin Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk. Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM (maksgrense?), 50,- per 10 GB disk (samme som for brukerdisk, ingen maksimum, engangsbeløp, men uten backup).