@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Opprettet)
 
(Generalforsamling saksliste)
 
(20 mellomrevisjoner av én bruker vises ikke)
Linje 2: Linje 2:
 
Referat:Styremøte 21. mars 2016
 
Referat:Styremøte 21. mars 2016
  
Tilstede:  
+
Tilstede terminalrommet: kaasen
 +
Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn
  
Møteleder:
+
Møteleder: thomasr
  
Referent:
+
Referent: gunnarre
  
 
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====
 
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====
 +
OK
  
 
====2. Referatsaker fra forrige møte====
 
====2. Referatsaker fra forrige møte====
 +
Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.
 +
 +
Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.
 +
 +
Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.
 +
 +
Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.
  
 
====3. Kurs og kurskalender====
 
====3. Kurs og kurskalender====
 +
Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs? Kanskje lurt å ha påmelding på nett med QR-kode og slikt.
 +
 +
Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.
 +
 +
John Chen om Epost?
 +
 +
Yubikey-kurs forberedes - ser på mulige kursholdere. Holder en liten workshop før det, over påske.
  
 
====4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?====
 
====4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?====
 +
Foreslår Pizza og "Back to the Future" og retro-gaming.
  
 
====5. Eventuelt====
 
====5. Eventuelt====
 +
=====Generalforsamling saksliste=====
 +
Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?
 +
 +
Forslag til endring ifm på virtuell maskin Reglement for private maskiner på NVG og i kontingenten: [[Endringsforslag 20160401]]

Nåværende revisjon fra 21. mar 2016 kl. 20:39

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede terminalrommet: kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn

Møteleder: thomasr

Referent: gunnarre

Innhold

[rediger] 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

[rediger] 2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.

Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.

[rediger] 3. Kurs og kurskalender

Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs? Kanskje lurt å ha påmelding på nett med QR-kode og slikt.

Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.

John Chen om Epost?

Yubikey-kurs forberedes - ser på mulige kursholdere. Holder en liten workshop før det, over påske.

[rediger] 4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

Foreslår Pizza og "Back to the Future" og retro-gaming.

[rediger] 5. Eventuelt

[rediger] Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring ifm på virtuell maskin Reglement for private maskiner på NVG og i kontingenten: Endringsforslag 20160401