@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(2. Referatsaker fra forrige møte)
(Generalforsamling saksliste)
 
(13 mellomrevisjoner av én bruker vises ikke)
Linje 16: Linje 16:
  
 
Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.
 
Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.
 +
 +
Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.
 +
 +
Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.
  
 
====3. Kurs og kurskalender====
 
====3. Kurs og kurskalender====
 +
Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs? Kanskje lurt å ha påmelding på nett med QR-kode og slikt.
 +
 +
Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.
 +
 +
John Chen om Epost?
 +
 +
Yubikey-kurs forberedes - ser på mulige kursholdere. Holder en liten workshop før det, over påske.
  
 
====4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?====
 
====4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?====
 +
Foreslår Pizza og "Back to the Future" og retro-gaming.
  
 
====5. Eventuelt====
 
====5. Eventuelt====
Linje 25: Linje 37:
 
Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?
 
Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?
  
Forslag til endring i Reglement for private maskiner på NVG
+
Forslag til endring ifm på virtuell maskin Reglement for private maskiner på NVG og i kontingenten: [[Endringsforslag 20160401]]
 
+
Under punkt 4 Servere
+
nytt ledd:
+
Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server regnes som en server i denne sammenhengen. Styret kan være mindre restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.
+
 
+
Foreslår også å legge til det vi sa om pris på disse i kontingent- og kvote-prislista
+

Nåværende revisjon fra 21. mar 2016 kl. 20:39

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede terminalrommet: kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn

Møteleder: thomasr

Referent: gunnarre

Innhold

[rediger] 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

[rediger] 2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.

Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.

[rediger] 3. Kurs og kurskalender

Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs? Kanskje lurt å ha påmelding på nett med QR-kode og slikt.

Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.

John Chen om Epost?

Yubikey-kurs forberedes - ser på mulige kursholdere. Holder en liten workshop før det, over påske.

[rediger] 4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

Foreslår Pizza og "Back to the Future" og retro-gaming.

[rediger] 5. Eventuelt

[rediger] Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring ifm på virtuell maskin Reglement for private maskiner på NVG og i kontingenten: Endringsforslag 20160401