@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(3. Kurs og kurskalender)
(3. Kurs og kurskalender)
Linje 24: Linje 24:
 
Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs?
 
Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs?
  
Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk.
+
Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.
  
 
Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.
 
Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.

Revisjonen fra 21. mar 2016 kl. 20:03

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede terminalrommet: kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn

Møteleder: thomasr

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.

Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.

3. Kurs og kurskalender

Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs?

Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.

Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring i Reglement for private maskiner på NVG

Under punkt 4 Servere nytt ledd: Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server regnes som en server i denne sammenhengen. Styret kan være mindre restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.

Priser for virtuell maskin Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk. Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM (maksgrense?), 50,- per 10 GB disk (samme som for brukerdisk, ingen maksimum, engangsbeløp, men uten backup).