@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Generalforsamling saksliste)
Linje 19: Linje 19:
 
=====Generalforsamling saksliste=====
 
=====Generalforsamling saksliste=====
 
Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?
 
Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?
 +
 +
Forslag til endring i Reglement for private maskiner på NVG
 +
 +
Under punkt 4 Servere
 +
nytt ledd:
 +
Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server regnes som en server i denne sammenhengen. Styret kan være mindre restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.
 +
 +
Foreslår også å legge til det vi sa om pris på disse i kontingent- og kvote-prislista

Revisjonen fra 21. mar 2016 kl. 18:48

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede: Appear in: caroline, gunnarre, thomasr

Møteleder:

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Referatsaker fra forrige møte

3. Kurs og kurskalender

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring i Reglement for private maskiner på NVG

Under punkt 4 Servere nytt ledd: Instanser av virtuelle maskiner på NVGs egen virtualiserings-server regnes som en server i denne sammenhengen. Styret kan være mindre restriktiv på å tillate virtuelle instanser enn fysiske servere.

Foreslår også å legge til det vi sa om pris på disse i kontingent- og kvote-prislista