@ Referat:Styremøte 21. mars 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 21. mar 2016 kl. 19:23 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede: Appear in: caroline, gunnarre, thomasr

Møteleder:

Referent: gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Referatsaker fra forrige møte

3. Kurs og kurskalender

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?