@ Referat:Styremøte 22. januar 2018 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 22. januar 2018

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Appear.in: thomasr, gunnarre Terminalrommet: kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

- SMTP-porter er åpnet, nå kan vi pingu som epost-server

- Vifteløs pens for AV-tjenesten: Sjekk om de bruker management.

- Vi har ryddet plass på maskinrommet. Gunnar sier ifra til Thilde

- Kaasen har spurt seg for om naborommet til maskinrommet. Det er nesten ingenting der inne - bare noen få maskiner igjen. Vi tenker på å henvende oss til IDI sammen med de andre organisasjonene - at vi blir fem foreninger. Jobber videre på IRC/slack.

- Vi ser på kvote-scriptet

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

- Vi planlegger filmkveld 25. januar

- Kurs i ZFS (jornane): Foreslår 15. februar.

- Omvisning på Datamuseet (Anders Christensen): Kaasen sjekker om 1. mars passer

- Musikkurs (gunnarre) på tay. Kaasen har installert Jack og synthprogramer på en RaspberryPi.

- TCP/IP-kurs (hranes, NVG kan være behjelpelig med å vinkle som hobbyforedrag).

- Pingvin og Pizza. (Ny vinkling, se eldre referater)

4. Eventuelt

- Ser på muligheten til å ha en egen Matrix-server slik at vi kan avholde styremøter som omhandler personal- og driftssaker uten at det kommer ut på IRC.

- DNB: Saken om signatur var allerede løst, da ix ikke lengre har tilgang til kontoen.

- Vi har fått en epost fra "Internet Services" med krav om at vi måtte kjøpe noe SEO-tull fra dem. Det falt vi ikke for.

Møtet hevet 20:58