@ Referat:Styremøte 23. januar 2015 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 23. januar 2015

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte NVG, 23. januar 2015 kl 17:15

Tilstede: gunnarre, hiasen, kaasen, caroline Også tilstede: liangzh fra PVV-styret

Møteleder: hiasen Referent: caroline

Innhold

1. GAIDO

Bra med SMS, litt kort varsel.

2. Referatsaker

Startcom.org er vurdert som tilbyder av SSL-sertifikat, men det kommer til å bli dyrt. Vi trenger sertifikat til nvg.org og nvg.ntnu.no. Gunnarre tar med kostnadsoverslag til neste styremøte. Det må ellers ryddes på nettsider slik at det kun finnes sikker tilkobling til webmail.

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Verving: Her er det ingen endringer, dette bør trappes opp. Bør bruke ekskursjon til Tungregnesenteret som vervemulighet. Må fortsatt bleste i forelesninger, kan nevne ekskursjon.

3. Kurs

  • Har ikke fått holdt kurs 22. januar. Ny dato avgjøres seinere.
  • Det blir ekskursjon til Tungregnesenteret 2. februar, tidspunkt kommer. Må ha med påskjønnelse. Ingen påmelding, legge ut kontaktinformasjon for folk som trenger spesielle tilpasninger. Åpent for alle, studenter og ikke-studenter.
  • Gunnarre kan ha kurs om git. PVV skal også ha kurs om git for nybegynnere, gunnarre foreslår å holde kurs for viderekomne. PVV har ikke fastsatt dato, NVG må avvente dato til da.

4. Felles lagerplass med PVV

liangzh på besøk PVV-styret, PVV er interessert i en felles søknad til IDI om lagerplass på Barneværelset. PVV trenger lagerplass, det kan være greit å dele. Eventuelt gå sammen med Hackerspace om lageret, siden de holder til i Drivhuset, avhengig av om de er interessert. Deretter må lageret gjennom en felles rydderunde. Søknad avventes til vi hører fra Hackerspace.

5. Eventuelt

  • Trådløs dings: kaasen foreslår å sette opp et NVG-trådløsnett, vurderer å ha felles passord slik PVV gjør. Innlogging med bruker og passord også en mulighet, men potensielt litt dyrt. hiasen har en trådløs ruter NVG kan låne. Om vi har en felles bruker må det skiftes passord en gang i måneden.

Møtet hevet 18:07