@ Referat:Styremøte 23. mars 2020 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 23. mars 2020

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede:

Whereby caroline, kaasen, gunnarre. Jornane kom inn på sak 3.

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

K-sted: Fått svar: Vi setter faktura-adresse på adgangksort-bestillinger

Adgang til ytterdørene Elektro for jornane: Ikke gjort noe med.

Adgang IDI IT-vest for kaasen: Ikke gjort noe med.

Lager: gunnarre må sende mail til abakus og online

PoE-switch: Denne får vi lov til å skifte

Bestille 3, D-link DGS1008P. Vedtatt.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurset utsettes til etter sommeren, p.g.a. pandemien.

4. Neste møte.

20. april.

5. Eventuelt.

Terminalrommet er stengt for medlemmer, men vi tillater vedlikehold for å bytte switchen.

Møtet hevet ca. 18:25