@ Referat:Styremøte 24. april 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. april 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 30: Linje 30:
  
 
Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.
 
Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.
 +
 +
Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.
  
 
5. Eventuelt
 
5. Eventuelt

Revisjonen fra 24. apr 2017 kl. 20:35

Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

  • Thomas Rinnan Nestleder
  • Caroline Sæhle Sekretær
  • David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

MazeMap er rettet. Vi har fått hyller. Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: John er opptatt. Vi fortsetter på egenhånd. Vi må få åpnet for IP4-adressen, eller bytte IP-adresse med Sabre-wulf før pingu går live. Vi oppretter en wiki-side.

Skjermen: Vi har fått til nytt minnekort. Ser på den etter møtet.

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren. Spørre metellius om dagens tilstand? Er det like plundrete med lav latency på linux i dag som før?

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.

5. Eventuelt

Vi har fått hyller, så etter (/før) møtet får vi rydde pulter og datamaskiner på plass igjen.