@ Referat:Styremøte 24. april 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. april 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 24. apr 2017 kl. 20:16 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomas Rinnan Nestleder Caroline Sæhle Sekretær David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

5. Eventuelt

Vi har fått hyller, så etter (/før) møtet får vi rydde pulter og datamaskiner på plass igjen.