@ Referat:Styremøte 24. april 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. april 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 11: Linje 11:
  
 
* Thomas Rinnan Nestleder
 
* Thomas Rinnan Nestleder
* Caroline Sæhle Sekretær
+
* Caroline Sæhle Sekretær
 
* David Kaasen Kasserer
 
* David Kaasen Kasserer
  
 
3. Referatsaker fra forrige møte
 
3. Referatsaker fra forrige møte
 +
 +
MazeMap er rettet. Vi har fått hyller.
 +
Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.
 +
 +
Referat godkjent.
  
 
4. Kurs, kurskalender og aktiviteter
 
4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Revisjonen fra 24. apr 2017 kl. 20:20

Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

  • Thomas Rinnan Nestleder
  • Caroline Sæhle Sekretær
  • David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

MazeMap er rettet. Vi har fått hyller. Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

5. Eventuelt

Vi har fått hyller, så etter (/før) møtet får vi rydde pulter og datamaskiner på plass igjen.