@ Referat:Styremøte 26. august2013 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 26. august2013

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Tilstede

hiasen, alxandr, gunarre,kaasen,carolisa,jb - chribru kom litt ut i møtet

Sak 1. GAIDO

Godkjent, måtte bytte rom, -3.2m i z-retning

Sak 2. Referatsaker
 • Alexandr må møte i banken.
 • Referatene er dårlig oppdatert - Referent har tatt dette til etterretning


Sak 3. Romsituasjonen
 • Gunarre venter på e-post fra fakultetet angående nytt rom - Vi får låne Abakusrommet frem til midten av september.
 • Vi må purre angående avklaring med Barneværelset.
 • Et strakstiltak på rommet kan være kodelås med “grønn knapp”


Sak 4.Kurs
 • Alexandr kan holde et webrelatert kurs
 • PVV har et Linux-kurs i september - Samarbeid, ha noe lignende eller videreføre?
 • Holde et IRC-kurs, enten selvstendig eller som en modul av et større kurs. Forklaring på og bruk av screen ble også nevnt
 • Kan vi be Hanne om å holde et e-postkurs?
Evt.
 • Vi har fått søknad om å sette opp en spillserver av beskjeden størrelse på serverrommet. Dette er vi i utgangspunktet positiv til, men må gi litt informasjon om tekniske detaljer, samt avklare et par punkter angående administrasjonsrettigheter og den slags.
 • Vi bør ha ha en liten dugnad for å overføre innhold fra den gamle nettsida til wikien. Dato er satt til lørdag 30. August klokken 1200
 • Vi deltok ikke på immatrikuleringen, men følgende forslag til oppmerksomhet ble fremmet:
  • Stand på Stripa
  • Grilling foran El-bygget
  • Liten apell i en ITGK-forelesning