@ Referat:Styremøte 29. november 2021 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 29. november 2021

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Referat styremøte 29. november 2021

Tilstede:

Jitsi: thomasr, gunnarre, jornane
Terminalrommet: kaasen

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK, kan fortsatt kalle inn litt videre. Hjemmesiden, Facebook.

2. Referatsaker fra forrige møte.

IDI-adgang: Gunnar må sjekke om Kaasen og thomasr også får, og sjekke om vi får slå av piping på inngangsdøren.

Lager: Gunnar kan spørre om dette fra flytte-koordinator. Sjekk tingene fra verkstedet.

Våtmopp

PVV gir døradgang til de NVG-medlemmer som måtte ønske. NTNU-brukernavn sendes til dem (kortnr. burde også funke?). Vi annonserer dette på e-postlistene. Opt-in. Skriver e-post etter møtet.

Kjøpe loddebolt. Jula har til kr 1000,-, trenger lisse og tinn, setter av kr 1500,-

Genfors. 16. des. er torsdag, ikke fredag. EL1 i Gamle elektro er reservert fra kl. 16.45 til 18.00.

Driftekvelden torsdag var vellykket. Vi fikk virtualisert sfinx, spist pizza og vært sosiale. Det gjenstår å oppgradere Debian og evt. flytte wiki-en til romeo-klive.

IRC-Discord-bro for #nvgstyret er opprettet.

strimmelpinne og tay bør oppgraderes med nytt hovedkort++ og skjermkort. Kan kanskje brukes til Folding@home. Diskuterer litt etter møtet.

E-post er sendt til Hackerspace. Vi har fått svar, de lurer på frist. Før jul.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

GPG-kurset er gjennomført, var stort sett vellykket. Eduroam var ustabilt, og nøkkeltjeneren keys.mit.edu også ustabil. Vi vil opprette WKD-opplegg på NVG for nøkkeldistribusjon.

Juleavslutning m film og NVGburger: Forslag 16 desember (etter genfors), eller mandag 13., med film. Gammel Dune, ny Dune, Total recall? Litt vrient å fastsette dato, vi sender ut en Doodle-forespørsel.

Radiokveld (radio-kommunikasjon) Gunnarre

Mesh-nettverk. Air-ties og smarthus. (f.eks. ZigBee)

Linux-installasjonskveld

Installasjonskveld med FreeBSD-skrivebordsmiljø på RPi 400 (Jørn) Foreslår 17. januar i 18-tiden.

Kveld med Amiga-hacking, Retro-Pie m.m.

sjn: Raku/Perl6 eller ISOC og Internet Governance (mulig våren 2022) Vi må sende svar.

4. Flytte dato for juleavslutningen?

(Behandlet under pkt. 3.)

5. Vurdere prisen for VM-er. Senke/gratis/noe annet?

Gratis for studenter, betalt for andre (kan beholde satsene, de ser greie ut). Vi ønsker økt aktivitet.

Ønsker også å forhindre VM-er som står og går uten vedlikehold, hvis eieren mister interessen. Kan ha krav om innlogging på en tjeneste f.eks. hvert halvår, ellers stanses instansen. Drift bestemmer hvordan.

Fjerne pkt. 6.3 «Styrets tilgang»? Ingen grunn til at styret skal ha rotadgang på VM-er. Drift vil fortsatt ha adgang iflg. driftsreglementet.

6. Neste møte.

Vi tar et kort, konstituerende møte rett etter genfors og avtaler nytt møte i januar da.

Evt.

Grete Duna har sendt søknad om medlemskap per e-post. Hun er i UNINETT. Vi innvilger midlertidig medlemskap frem til vi evt. vedtar vedtektsendring om krav til medlemskap. Hun vil delta på et prosjekt om Wordpress samen med Jørn.

Møtet hevet ca. 21.30.