@ Referat:Styremøte 6. mai 2024 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 6. mai 2024

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 6. mai kl. 18.00

Tilstede nvg: kaasen og thomasr Telefon: Gunnar

Sakslisten:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - har blitt laget

Kristoffer Viken lar oss bruke USB-til-konsoll-konverter.

Lager Wiki-side om lageret.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

21. mai 2024 kl 18.

5. Eventuelt.

Snakket om flytting.

pfSense-brannmur: Gunnar bestiller en på åpent kjøp, åpner den ikke før ved behov.