@ Referat:Styremøte 8. mai 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 8. mai 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

tilstede: gunnarre, kaasen

jitsi: thomasr

Tar sak 4 sist

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer er OK.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner). Skilting (koordiner med Vektor).

Blekk OK.

Kaasen endrer brosjyrene.

Offisielt dørskilt.

Vi har fått hyller.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

5. Eventuelt.

Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendring: Endre "Styret består av seks medlemmer." til "Styret består av fem medlemmer."

Maskinpark-utbytting 100 Mbit (ikke garantert) 1+2+1 U Setter av 20 000 kr

Privatmaskin-vedtak: - Sak til neste møte: Formelt trekke tilbake alle fysiske privatmaskin-tillatelser. Tilby igjen virtualisering.

Flytte-greier. Fretex hardisk-makulering og varebil-leie: Setter av 1000 kr til leie av varebil.

Maskin-rommet: Kan spørre AV-tjenesten.

Evt: Vektor

4. Neste møte.

30. mai kl 18:30