@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 20: Linje 20:
 
{{Referat|Styremøte 30. november 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 30. november 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 16. november 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 16. november 2015}}
 +
{{Referat|Generalforsamling 6. november 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 2. november 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 2. november 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 12. oktober 2015}}
 
{{Referat|Styremøte 12. oktober 2015}}

Revisjonen fra 1. apr 2016 kl. 15:55

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 21. mars 2016

[rediger]


Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede terminalrommet: kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn

Møteleder: thomasr

Referent: gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.

Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.

3. Kurs og kurskalender

Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs? Kanskje lurt å ha påmelding på nett med QR-kode og slikt.

Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.

John Chen om Epost?

Yubikey-kurs forberedes - ser på mulige kursholdere. Holder en liten workshop før det, over påske.

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

Foreslår Pizza og "Back to the Future" og retro-gaming.

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring ifm på virtuell maskin Reglement for private maskiner på NVG og i kontingenten: Endringsforslag 20160401

Styremøte 29. februar 2016

[rediger]


NVG styremøte 29. februar 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen. Også tilstede: yorn. Appear.in: caroline


Møteleder: kaasen Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vi har fått ny printer! Den fungerer bra i flere OS, bare litt trøbbel med skalering. Gunnarre er på saken.

Hyller: Har dialog med vaktmester, kaasen kan møte vaktmester på dagtid når det passer.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx.

Foreningen Feil Planet: Fått klarsignal for å gjenoppvekke foreninga. Bare å sette i gang! Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

3. Kurs og kurskalender

Plakater til Pingvin og Pizza har blitt hengt opp, skal henges flere opp i dag igjen på Gløshaugen, fler på Dragvoll i morra. Caroline kommer opp til kurset 4. mars og holder IRC-delen. Starttid blir 17:15, vi møtes på forhånd 16:30.

Stand blir i morgen. Vurdere å ha en skjerm uten lyd med opp, eventuelt andre kule duppeditter. Gunnarre og kaasen står på stand. Skal bleste kurs i morgen :) Gunnarre og kaasen møtes 11:00.

Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.

4. Reisestøtte til caroline i forbindelse med kurset 4. mars

Pris på flybilletter er 1583 med Norwegian-gebyrer. 220 kroner for flybuss T/R Trondheim. Caroline legger fram reiseregninger, opp til 2000,-.

5. Yubikeys

yorn vil kjøpe 50 Yubikeys på rabatt (USD 1025), hvis folk og foreninger (NVG, PVV, NTNU Hackerspace o.a.) er interesserte i å dele på dem. Han lurer på om NVG kan legge ut for dette. Vi bør isåfall kreve garantier av noe slag. yorn vil gjerne holde kurs også, med salg av Yubikeys. Yubikeys kan brukes til innlogging med engangspassord.

Innkjøp av Yubikeys

Forslag: NVG kjøper endel (10?) av nøklene fra sak 5. Forslag: NVG kjøper 15 stykker, ca 2600,- (307 USD) og overfører beløpet til yorn, som bestiller Yubikeys i dag, slik at vi får gunstig transport til Norge. Sistnevnte er enstemmig vedtatt. Yubikeys bør være fremme her neste uke.

6. Dato for genfors: 1. april?

Det blir mulighet for videolink. Gunnarre har bestilt EL3 til 1. april, 18:15. Det må sendes ut innkalling før 11. mars.

7. Årsavgift for private, virtuelle maskiner på reitgjerdet.

kaasen foreslår: Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk. Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM (maksgrense?), 50,- per 10 GB disk (samme som for brukerdisk, ingen maksimum, engangsbeløp, men uten backup). rg har 2·4 kjerner og 20 GB RAM. 8 VM-er gir kr 1600,- i året, burde holde til oppgradering etter 5-6 år. Virtuelle maskiner må følge det eksisterende privatmaskinreglementet, men uten krav om innloggbarhet for medlemmer. Enstemmig vedtatt.

8. Eventuelt.

Husk å kjøpe inn brus i morgen, og sett det kaldt!

Møtet hevet 19:08.

Styremøte 15. februar 2016

[rediger]


NVG styremøte 15. februar 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen Appear.in: caroline, thomasr ankom 18:35

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK. Supert med SMS-påminnelse.

2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: Har dialog med vaktmester, kaasen kan møte vaktmester på dagtid når det passer.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx.

Foreningen Feil Planet: Fått klarsignal for å gjenoppvekke foreninga. Bare å sette i gang! Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Innkjøp av utstyr: Penger er satt av.

Interesserte har hentet diverse utstyr fra Gi Bort-lista.

3. Kurs og kurskalender

Foreslått dato for Pingvin & Pizza er 4. mars. Kursmaterialer må gjøres klar til da. Felles bord bør plasseres på terminalrommet til pizza-delen av kurset. Ideelt sett bør vi ha EL3, tidspunktet 17-20. Starttid for kurset bør være 17 eller 18, alt ettersom. Kurset holdes av thomasr, kaasen og gunnarre. Kjøleskapet bør fylles med brus i god tid, litt etter litt så det ikke blir så tungt, men tidlig nok til at det blir kaldt. Kjøp også rømmedressing på flaske på forhånd.

Plakater og slikt bør være ute seinest 22. februar, og henges opp igjen 29. februar. Husk å bleste om kurset på PVV!

Dragvoll-stand blir 1. mars, gitt at søknaden går gjennom. Gunnarre og kaasen sender søknad om standplass etter møtet.

Ikke noe nytt om andre kurs.

4. Eventuelt

Gunnarre har bestilt A3-printer med duplexer. Vi bør også tenke på dato for generalforsamling, og vedta dette på neste møte. GF bør bli rett etter påske. Foreslått dato 1. april (haha). Sette pris for bruk av virtuell maskin, bør være vedtakssak til neste møte - betale en liten årsavgift og pris for plassbruk. På sikt kan vi se om vi må vurdere vår policy om privatmaskiner, sak til GF. Bytte over til virtuelle maskinere om ikke spesiell hardware er poenget?

Møtet heves 19:02

Styremøte 25. januar 2016

[rediger]


Tilstede: kaasen, gunnarre Appear.in: thomasr

1: Innkalling og dagsorden. OK

2: Forrige referat godkjen. Gunnar kopierer inn huskeliste.

3: Kurs og kurskalender:

Epost-kurs: Kaasen har spurt taliesin

Pingvin og pizza-kurs - mulig dato 4. mars.

Kopier inn kurskalender.

4: Stand på dragvoll 1 mars? Send søknad.

5. Eventuelt Vi snakket om mulighet til å tilby rabatt på virtuell maskin for å redusere antallet privatmaskiner på maskinrommet.

Forslag til neste møte: På virtualiserings-tjener: Samme diskpris som annen kvote, setter en pris på én kjerne og 1 GB RAM. Gjerne et introduksjonstilbud slik at folk kan prøve seg litt (kanskje gratis).

Vi snakket også om en del driftssaker/servere.

Styremøte 21. desember 2015

[rediger]


NVG styremøte 21. desember 2015

Appear.in: gunnarre, thomasr, kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Videreføre huskeliste. Gunnar skal sette inn kurslista og formatere forrige format.

FFP synes det er greit å gjenoppvekke foreningen.

Lagerrydding gjennomført. Endre kastedato til 15. januar. Heis trenger nå adgangskort.

3. Kurs og kurskalender

Foreløpig liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles. Etter semesterstart på nyåret.
 • DNS-kurs - norangsh - dato fastsettes når opplegget er ferdig.
 • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet.
  • kaasen spør.
 • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?

4. Vedta prisramme for hver av følgende:

 • Skjermer i vinduet (to skjermer, LED og passivkjølt mini-pc). 20 000 kr
 • Mediesenter-boks (litt kraftigere mini-PC): 10 000 kr
 • MIDI-keyboard: 2000 kr.

Vedtatt, kan ta det opp på nytt hvis det blir nødvendig. Lås ting med kensington-lås.

5. Eventuelt

Kort-tilgang IT-bygget: David og Gunnar. IT syd (nede og oppe) og IT-vest

Styremøte 30. november 2015

[rediger]


Tilstede: kaasen, gunnarre rommet, thomasr og caroline appear in

Gaido

OK


Referatsaker

Caroline fortsetter med sine verv

Elektriker har vært her. Sender tilbud på 16A kurs, teknisk mulig. Mye feilmerkede kurser.

Husk til neste gang: Hyller, Sertifikat, FFP. Liste VHS (og bøker). Let's encrypt.

Reklamere for lagerrydding: Facebook, motd, epost.

Gunnar sjekker at heisen virker.


Kurs

Til neste gang, purre på datoer til neste vår.

insert kurliste her

Eventuelt

Ny sak neste gang: - Skjermer i vinduet (to skjermer, LED og passivkjølt mini-pc) - Mediesenter-boks (litt kraftigere mini-PC, med stor vifte f.eks. 2.5 tommers disker)

MIDI-keyboard?

http://www.adafruit.com/

https://www.sparkfun.com/products/12027

Styremøte 16. november 2015

[rediger]


Tilstede: gunnarre, kaasen; thomasr via appear.in

Møteleder: gunnarre

Referent: kaasen

Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

Konstituering

Vi fortsetter med samme hverv inntil videre. Spør caroline og hiasen neste gang.

Referatsaker fra forrige møte

Ting som må ordnes: Strøm (her er det fremgang) - Hyller - Sertifikat. Vi har fått K-sted, så strøm kan nå bestilles og faktureres riktig.

Kurs og kurskalender

Foreløpig liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles. Etter semesterstart på nyåret.
 • DNS-kurs - norangsh - dato fastsettes når opplegget er ferdig.
 • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet.
  • kaasen spør.
 • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?

Blæsting:

 • Større plakat
 • Informere på forelesning.
 • Annonsere lenger i forveien.
 • Få tavleplass. Stripa, IT-bygget, Dragvoll?

Bør kanskje velge annen dag enn torsdag for å unngå kollisjon med PVV. Tirsdag, f.eks.?

Andre aktivitetstiltak (VHS-onsdag, Foreningen Feil Planet, ...)

Det ble diskutert litt om dette. Se ny Starwars-film? Spør FFP om det er greit å ta opp igjen foreningen.

Fast kontortid? En time eller to i uken

gunnarre kan mandager 16.00–18.00. kaasen har også tid.

Ny dato for stand på Dragvoll

Neppe flere kurs i høst. Stand i januar? Hvis første kurs er f.eks. tirsdag 26. januar, kan vi ha stand en uke i forveien. Både Dragvoll og Stripa.

Eventuelt

 • Let's encrypt

Vi tester ut LE når det blir tilgjengelig. Må kanskje kjøpe vanlige sertifikater i tillegg, pga. mange domener/vhosts.

 • nuccc.org

Domenet er blitt fornyet. NVG skal dekke det om vi får vite pris fra registranten.

 • Lagerryddedugnad

Tar det lørdag 5. desember.

Generalforsamling 6. november 2015

[rediger]


Medium:Gf20151106.pdf

Styremøte 2. november 2015

[rediger]


Styremøte NVG 2. november 18:15

Tilstede: Alle via appear.in: caroline, kaasen, thomasr

Møteleder: kaasen

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent. Kom litt sent.

Referatsaker

Ting som har blitt ordnet: Vi får bruke mikrobølgeovnen! Det er krav om renhold og bruk av tidsbryter, og bruker må ikke gå fra stedet. Kan vurdere en fordobler til tidsbryteren, slik at både vannkoker og mikrobølgeovn kan være plugget i samtidig (og at folk ikke plugger feil).

Ting som må ordnes: Strøm (her er det fremgang) - Hyller - Sertifikat. Vi har fått K-sted, så strøm kan nå bestilles og faktureres riktig.

Kaasen bekrefter pris på nuccc.org-domenet

Stand på Dragvoll ble avlyst grunnet manglende tid

Ny skriver er ikke kjøpt inn ennå

TODO: Legge lagerryddedugnad i MOTD, på nettsider og facebook

Kurs og kurskalender

gunnarres git-kurs ble avholdt men med få deltakere, kurset bør nok holdes igjen. Ditto med kaasens Nagios-kurs.

Foreløpig liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles. Etter semesterstart på nyåret.
 • DNS-kurs - norangsh - dato fastsettes når opplegget er ferdig
 • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Ny dato for stand på Dragvoll

Avtales med gunnarre

Eventuelt

Generalforsamling på torsdag - styret diskuterte gjenvalg. Automatisk døråpner via innlogging på nett som trykker på døråpnerknappen hadde vært kult!

Eventuelt: Aktivitetsproblemet

Forslag om fast kontortid på NVGs terminalrom, bare et par timer på fast dag i uka, slik at det blir mer aktivitet. Det er kanskje også lurt å verve litt mer aktivt når vi står på stand. Det hadde vært greit å rekvirere adgangskort til thomasr slik at han kan komme inn på terminalrommet. Forslag: Faste brettspillekvelder, gjenopplive Foreningen Feil Planet (som ser science fiction-filmer, evt serier). Utnytte retro-trenden og ha en (fast?) VHS-kveld? Fargeplakat med rute for nye filmnavn hadde vært kult.

Møtet hevet 19:10

Styremøte 12. oktober 2015

[rediger]


Styremøte NVG 12. oktober 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen, terjesc, via appear.in: caroline, thomasr (og ungen til thomasr - begge forlot møtet 19:16)

Møteleder: kaasen

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Ting som har blitt ordna: Kontingentpåminnelser på Facebook og nettsider

Ting som må ordnes: Strøm - Hyller - Sertifikat

Stand på stripa var vellykket, mange var innom på standen og var nysgjerrige, men ingen nye medlemmer som meldte seg inn på standen. Delte ut ca 50 brosjyrer. Bør gjenta standen på Dragvoll.

Kaller inn til Generalforsamling i dag. Valgt film: Maze Runner!

Kurskalenderkrasj med PVV - det var Euler-dag den 1. oktober.

Kurs og kurskalender

Nagios-kurs 1. oktober ble avholdt, vellykket, selv med få deltakere. Kurskalenderkrasj med PVV - det var Euler-dag samme dag. PVV holder også introkurs i git. Endret tittel på vårt kurs.

Blesting på Dragvoll er trivelig og har potensiale!

Foreløpig liste over kurs:

 • git: Versjonskontroll praktisk bruk og øving - gunnarre - ny dato: 29. oktober. Auditorium EL3
 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles. Etter semesterstart på nyåret.
 • DNS-kurs - norangsh - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Brosjyren vår ligger på /usr/common/nvg/propaganda/. Den skal fornyes og trykkes opp på nytt. Caroline fornyer teksten.

Sponse fornyelse av domenet nuccc.org

Foreløpig betale kun for ett år (dårlig kurs, etc), opp til 250 kroner. kaasen tar kontakt med domeneeier.

Prisramme for innkjøp av ny skriver.

Flere i styret foretrekker skrivere fra Brother. Krav: Må ha scannerfunksjon, nettverk, dobbeltsidig utskrift, og støtte for Linux. Styret vedtar å sette av 2500 kroner til innkjøp av skriver. Foreslått modell: Brother MFC J5720DW, på kampanje på Dustin Home.

Stand på Dragvoll?

Foreslått dato: 21. oktober, rekrutteringsstand og blesting av kurs. Gunnarre søker om plass. Alternativ dato: 6. november?

Dato for lagerryddedugnad

Det trenges å ryddes og kastes (særlig CRT-er). En del private maskiner som burde vært hentet. Forslag: 28. november. Alle tingene må også merkes tydelig. Ellers må ting vaskes og puttes i esker. Vurdere å kjøpe inn flere små kasser.

Vi sponser pizza og brus 100% til alle som møter opp (innenfor fornuftens grenser).

Eventuelt

Kaasen var med på møte om NTNU eiendoms prosjekt i Realfagsbygget - vrimleareal for studenter, inkl makerspace. NVG kan eventuelt benytte det som en rekrutteringsarena.

Møtet heves 19:25

Styremøte 21. september 2015

[rediger]


Styremøte NVG 21. september 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen via appear.in: caroline

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Ting som har blitt ordna: Bank Betaling til Frivillighetsregisteret Adgang til alxander har blitt ordnet

Ting som må ordnes: Strøm Hyller Sertifikat Kontingentpåminnelser på Facebook og nettsider

PVV har satt sin kursplan, ingen konflikter med vår kursplan.

Kurs og kurskalender

caroline lager plakat til Nagios-kurs, kaasen sender info. Kan henge plakater hos IT-avdelinger og relaterte, huske å henge plakat på PVV. gunnarre bestiller auditorium.

Foreløpig liste over kurs:

 • Nagios-kurs - kaasen - dato: 1. oktober. Auditorium EL1 (trenger veibeskrivelse på plakat)
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre - ny dato: 29. oktober. Auditorium EL3
 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • DNS-kurs - norangsh - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Brosjyren vår ligger på /usr/common/nvg/propaganda/. Den skal fornyes og trykkes opp på nytt. Caroline fornyer teksten.

Plan for stand på Stripa

Stand blir 25. september, plass er tildelt. Tar med Amiga og TV, oppdaterte brosjyrer og kurskalender. Tar også med kjeks. Tidspunkt annonseres. gunnarre og kaasen står på stand.

Generalforsamling

Endelig dato: 6. november. Gunnarre bestiller EL3 kl 18-21. Kombineres med film og pizza på terminalrommet. Sosial samling annonseres også separat.

Eventuelt

Medlem bmw har donert penger til sosiale tiltak igjen. Tusen takk! Vi trenger en ny skriver til terminalrommet, skriverkjøp tas opp på neste styremøte. Pingu har blitt installert som tunnelendepunkt på maskinrommet, og vi har doblet tunnelhastigheten. Mysteriet med IPv6 ruter-announcements er løst (NTNU IT filtrerer bort, tror vi). Felles lagersøknad lar vente på seg, planlagt ombygging til neste år. Antakeligvis kan sakene våre bli stående inntil videre. Vi har anmodet om at IDI skal få slippe å bli internfakturert for rommet. Det foregår en prosess for å utvikle flerbruksområder for studenter i Realfagsbygget, der NVG muligens kan ha interesser. Vi vurderer å sende representanter til et felles møte om temaet. Sak til neste styremøte: Planlegge dato for ryddedugnad.

Møtet hevet 18:54

Styremøte 7. september 2015

[rediger]


Styremøte NVG 7. september 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen via appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Ting som ikke er ordnet ennå:

 • Bank og sertifikat (gunnarre)
 • Mikrobølgeovn og strømkurs (kaasen)
 • Hyller (gunnarre)

NVG-gateway og brannmur er i boks, omkablet 2. september. Ser ut til å ha god virk. Maskinrommet er ryddet.

Gunnarre sjekker om lagerplass i løpet av morgendagen. Sender e-post til alle berørte når han vet mer.

Kontingenter for 2015/2016 kommer allerede inn, kan gjerne ha en ekstra påminnelse. Legger ut påminnelse på facebook (caroline), nettsider (caroline), motd (gunnarre) og e-post (kaasen).

Kurs

Kurs i git hadde ingen oppmøtte. Trenger mer blesting før neste kurs. Kurs og plakat og alt er klart. Kurset holdes på nytt 29. oktober. gunnarre bestiller auditorium. Neste ut er Nagios-kurs. caroline lager plakat, kaasen sender info. Kan henge plakater hos IT-avdelinger og relaterte, huske å henge plakat på PVV. gunnarre bestiller auditorium.

Foreløpig liste over kurs:

 • Nagios-kurs - kaasen - dato: 1. oktober
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre - ny dato: 29. oktober
 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • DNS-kurs - norangsh - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • E-postkurs - taliesin - dato ikke fastsatt, kurs bekreftet
 • DNSSEC - gunnarre - dato usikkert, etter DNS-kurs. Muligens holdes av noen fra UNINETT?
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • Ticket-system-kurs - spørre norangsh?
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

NVG må bleste i forelesninger og ha stand om kurskalender. Foreløpig dato 24. september. Brosjyren må fornyes og nytrykkes.

Zalt

Virtuell maskin som er tunnelendepunkt på maskinrommet. Det virtuelle nettverksgrensesnittet har ikke kapasitet til vår bruk, trenger en fysisk maskin. Norangsh har tilbudt oss å bruke hans maskin, Pingu, til formålet. Pingu er rackmonterbar.

Generalforsamling

Foreløpig dato: 6. november. Kombineres med film og pizza på terminalrommet.

Eventuelt

gunnarre følger opp adgangskontrollen re: adgangsgruppe og tillatelse til alxandr. Kontingent til Frivillighetsregisteret, må ordnes før 30. september. PayPal trenger denne bekreftelsen, blant annet. Sette kurskalender på nettsidene og lage facebook-events for kursene. Vurdere å sette opp en Google-kalender som er delt mellom styrene i NVG og PVV. thomasr har blitt lagt til som admin på Facebooksida.

Møtet heves 19:05

Styremøte 24. august 2015

[rediger]


Styremøte NVG 24. august 2015 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen, hiasen, via appear.in: caroline

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Komme-i-gang-dag: gunnarre ble syk, kunne ikke møte som planlagt. Dørlås i åpen stilling uten alarm er i orden. Døra kan nå stå oppe uten at det uler!

gunnarre tar ansvar for bank og sertifikat

kaasen tar ansvar for strømkurs og mikrobølgeovn

Ellers må vi ha flere hyller. Det må bes om tillatelse til å borre i veggen, pluss gamle hyller som vi kan ta i bruk. Gunnarre tar ansvar for dette.

NVG-gateway og brannmur: Kaasen har dialog med NTNU IT, satser på 2. september som omkablingsdag.

Maskinrommet må ryddes snarest, fjerne bord med rot, og noen tomme kabinetter

Lagerplass: Har ikke hørt noe, må høre med Arne Rønning.

Kontingenter kommer fortsatt inn.

Kurs

Foreløpig liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • Grundigere kurs i IRC - caroline - usikkert når
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre - dato: 3. september
 • Nagios-kurs - kaasen - foreløpig dato: 1. oktober
 • Clojure-kurs - jeannikl - usikkert når

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • DNS-kurs - norangsh - kaasen spør
 • ticket-system-kurs - norangsh - ditto
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr - caroline spør om evt dato.

Kaasen spør taliesin om hun vil holde epostkurset sitt igjen Gunnarre kunne tenkt seg et kurs om dnssec. Spørre magnio, gunnarre holde selv evt?

Eventuelt

Gunnarre sjekker status for søknad om fristasjon for sikkerhets skyld

Verving er viktig, aktiviteten er laber. Burde ha stand snart, så snart vi har en mer nøyaktig kursplan. Forslag: 3. september. Må søke hos adgangskontrollen. Troppe opp på forelesning er også en mulighet, spesielt introkurs-blesting i IT grunnkurs-forelesningene.

hiasen har lånt oss en trådløs ruter, den er nå på plass! Hurra.

Møtet hevet 19:00 - de på møtet som er i på terminalrommet går på maskinrommet og ser an tilstanden.

Styremøte 23. juni 2015

[rediger]


Styremøte NVG 23. juni 2015 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen, via appear.in:

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Komme-i-gang-dag: Høre med medlemmer om de vil stille via IRC. kaasen kan ikke.

TODO:

 • Bank
 • Sertifikat
 • Strømkurs
 • Mikrobølgeovn
 • Hyller
 • Dørlås i åpen stilling uten alarm

Kurs

Foreløpig liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • Grundigere kurs i IRC - caroline
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre - foreløpig dato: 3. september
 • Nagios-kurs - kaasen
 • Clojure-kurs - jeannikl

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • DNS-kurs - norangsh
 • ticket-system-kurs - norangsh
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr

spørre taliesin om hun vil holde epostkurset sitt igjen?

Eventuelt

Medlemskontoer uten betalt kontingent har blitt stengt - har fått inn fire kontingenter etter stenging. Vi har fått beskjed av IDI om å rydde på maskinrommet. Kabler må fjernes, et stort kabinett må tas ut (står på gulvet). Lagerplass - felles søknad med Hackerspace og PVV. Søknaden blir behandlet etter sommerferien, men ting får stå fram til da. NVG-gateway: Vi har foreslått datoer til Orakel for omskifting. Orakel er på saken.

Møtet hevet: 18:40

Styremøte 26. mai 2015

[rediger]


Styremøte NVG 26. mai 2015, kl 18:30

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, caroline, kaasen, yorn (kom kl 19)

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent. Kaasen har med kake. (Den var god.)

Referatsaker

(Gunnarre finner igjen referatet, og legger det på referat-siden. Referat fra styremøte 4. mai ligger nå ute.)

Kom-i-gang-dagen er 10. august, vi forsøker å sette opp en stand da, kanskje vise frem spill og diverse. Pølser? Vrimledagen på Dragvoll er 12. august, hadde vært fint å ha stand der også. Vi må huske å melde oss på! Bank, sertifikat og strømkurs og fasiliteter er ikke ordnet. Adgangskontrollen må fortsatt ordnes. nvg.org-domenet er fornyet for mange år fremover.

Kurs

Kursdager blir torsdag, eventuelt tirsdag om PVV kommer så langt som å sette opp en kurskalender. Sosialbudsjettet tåler litt bevertning. Kurskalender må være ferdig til 10. august, slik at den kan bli med på vervedagen. Liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • Grundigere kurs i IRC - caroline
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre
 • Nagios-kurs - kaasen

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • DNS-kurs - norangsh
 • ticket-system-kurs - norangsh
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr

caroline spør jeannikl om han vil holde kurset om Clojure igjen

spørre taliesin om hun vil holde epostkurset sitt igjen?

Eventuelt

Kaasen har kontingentpurret, oppdaget at PayPal-kontoen trenger mer informasjon slik at det blir enklere for medlemmer i utlandet å betale kontingent. Purringen har ført til 26 kontingentinnbetalinger. Neste punkt på lista blir stenging av kontoer.

Møtet hevet kl 19:15

Styremøte 4. mai 2015

[rediger]


Tilstede: gunnarre, kaasen Appear.in: carolisa


GAIDO

OK, men vi kan gjerne minne på litt flere

Referatsaker

Takkekort sendt til bmw.

Gunnarre ordner bank-ting, sertifikater, og strømkurser.

Vervetiltak. Forslag?

Vi satser på «Kom i gang»-dagen heller enn immatrikuleringen hvis opplegget er som de siste par årene.

Hurra for nytt medlem - kan spørre ham om hvordan han hørte om oss.

Bedre fasiliteter på terminalrommet.

F.eks. søke om å bruke mikrobølgeovnen.

Få slått av lyd på kortlåsen. Henge opp bokstaver på innsida av døra.

Hyller, henge opp selv? Kaasen har bor, og PVV har også. Spørre vaktmester om lov til å borre selv, ellers få et K-sted å belaste det på.

Gunnar avtale møte med NTNU Eiendom om strøm, avtrekk, lager.

Kurs

Gunnar fortsetter med git-kurs Kaasen fortsetter med Nagios-kurs Caroline: IRC-kurset er ferdig. Nybegynnerkurs i IRC, tidlig på høsten.

Vi skal ha ferdig kurskalender til semesterstart 17. august. Første kurs midt i september, 14. eller 15. ?

norangsh kan holde kurs om DNS. ? Ticketsystem - Rockj?

Også mulig å hente inn noen eksterne eller noen av våre alumnier. Også mulig å søke støtte.

Fornyelse av nvg.org-domenet

(det utløper i juli)

VI bør oppdatere technical contact til nyere info når vi fornyer domenet.

Eventuelt

Nytt medlem: peroi

Vi har purret på kontingent - de som ikke har betalt får stengt kontoen 10. mai.

Styremøte 13. april 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 13. april 2015 kl 18:15

Tilstede: davidk, gunnarre, caroline via appear.in

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Søknad om felles lagerplass med PVV og NTNU Hackerspace er sendt inn.

Penger til innkjøp av kamera og mikrofon er satt av, blir bestilt i løpet av uka.

Gunnarre ordner bank-ting, sertifikater, og strømkurser.

Takkekort for pizzapenge-donasjon må sendes.

3. Kurs

Gunnarre lager utkast/forslag til git-kurs til neste mandag.

Davidk begynner å skrive på Nagios-kurs.

4. Eventuelt

NVG er avhengig av PVV for revers-DNS (IPv4). Dette oppdaget vi på den harde måten da PVVs maskin (dvask) falt av. NVG donerte et nettverkskort til dvask (en VAX), vi trenger flere reservedeler (i alle fall et nytt nettverkskort). yorn har foreslått en forbedring: At både NVG og PVV er autoritative for denne sonen, sender forslaget til Drift.

sabre-wulf fikk også nytt nettverkskort i påskeferien, da det gikk etter en strømstans.

Møtet hevet 18:39

Styremøte 19. mars 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 19. mars 2015 kl 19:00

Tilstede: gunnarre, kaasen, hiasen, caroline

Referent: gunnarre

Konstituering

Leder 2014/2015

Navn E-post Telefon
Gunnar René Øie gunnarre <at> nvg <dot> org

Valgt styre våren 2015

Navn E-post Verv
Øystein Hiåsen hiasen <at> nvg <dot> org Nestleder
David Kaasen kaasen <at> nvg <dot> org Kasserer, driftskontakt
Caroline Sæhle caroline <at> nvg <dot> org PR-ansvarlig, sekretær

Vararepresentanter

Thomas Rinnan thomasr <at> nvg <dot> org
Terje Schjelderup terjesc <at> nvg <dot> org

GAIDO

Godkjent.

Referatsaker

Felles søknad om lagerplass ordnes på fredag. Referat er OK.

Innkjøp av kamera og mikrofon

Setter av 2500 kr.

Eventuelt

Vi har funnet ut at nettbanken har blitt så dyr, fordi vi bare får 2 gratis brukere i nettbanken. Det koster 40 kroner per ekstra bruker.

VI har fått ny slave-DNS på Uninett i Oslo, takk til Yorn.

Generalforsamling 19. mars 2015

[rediger]


Medium:Gf20150319.pdf