@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(GF 23. mars og styremøte 24. april)
(Nytt referat. Flyttet noen gamle til arkivet.)
Linje 13: Linje 13:
 
-->
 
-->
 
{{Referat|Arkiv}}
 
{{Referat|Arkiv}}
 +
{{Referat|Styremøte 22. mai 2017}}
 
{{Referat|Styremøte 24. april 2017}}
 
{{Referat|Styremøte 24. april 2017}}
 
{{Referat|Generalforsamling 23. mars 2017}}
 
{{Referat|Generalforsamling 23. mars 2017}}
Linje 32: Linje 33:
 
{{Referat|Styremøte 11. april 2016}}
 
{{Referat|Styremøte 11. april 2016}}
 
{{Referat|Generalforsamling 1. april 2016}}
 
{{Referat|Generalforsamling 1. april 2016}}
{{Referat|Styremøte 21. mars 2016}}
 
{{Referat|Styremøte 29. februar 2016}}
 
{{Referat|Styremøte 15. februar 2016}}
 
{{Referat|Styremøte 25. januar 2016}}
 

Revisjonen fra 22. mai 2017 kl. 21:25

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 22. mai 2017

[rediger]


Styremøte mandag 22. mai 2017.

Tilstede: appear.in: thomasr og caroline, terminalrommet: kaasen Referent: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. kaasen ønsker påminnelse hvis han ikke innen ca. torsdag nevner innkallelse på IRC.

2. Referatsaker fra forrige møte

Godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

E-posttjener, skjermen, musikk-kurs, videoløkke, NUCCC: intet nytt.

4. Forberedelser til Kom-i-gang-dag i august. Sende søknad?

Kom-i-gang-dagen er mandag 14. august. Vi spør Gunnar om hvordan man søker om plass for stand.

5. Planlegge dugnad for å ordne terminalrommet.

Må ha det før sommerferien. Får prøve å finne en dato til neste møte.

6. Eventuelt

Diskuterte litt om rekruttering og evt. samarbeide foreningene imellom.

Caroline synes det passer best med møte i oddetallsuker.

Styremøte 24. april 2017

[rediger]


Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

  • Thomas Rinnan Nestleder
  • Caroline Sæhle Sekretær
  • David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

MazeMap er rettet. Vi har fått hyller. Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: John er opptatt. Vi fortsetter på egenhånd. Vi må få åpnet for IP4-adressen, eller bytte IP-adresse med Sabre-wulf før pingu går live. Vi oppretter en wiki-side.

Skjermen: Vi har fått til nytt minnekort. Ser på den etter møtet.

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren. Spørre metellius om dagens tilstand? Er det like plundrete med lav latency på linux i dag som før?

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.

5. Eventuelt

Hyller er på plass.

Starbuck er ikke helt frisk.

Møtet hevet 20:39. Jobbet med drift etterpå.

Generalforsamling 23. mars 2017

[rediger]


Fil:Generalforsamling 23 mars 2017.pdf

Styremøte 13. mars 2017

[rediger]


Styremøte mandag 13. mars

Tilstede: appear.in:caroline, thomasr, gunnarre terminalrommet: kaasen


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte

Det har ikke skjedd noe mer med MazeMap.

Hyller: Fått beskjed om trekke frem bord/legge over plast og si ifra når vi vil ha det gjort. De skulle finne noen på lageret. Vi ber om å låne en støvsuger også, så vi kan støvsuge litt.

Kaasen har kjøpt et nytt minnekort til windows.nvg.org

Mekkedag 4. mars ble avlyst p.g.a. sykdom.

Fristasjon-søknad utsatt et år p.g.a. omorganisering av internhusleie på NTNU ifm. med samlokalisering.

Gen.fors er 23. mars det kalt inn til.

Referatet godkjent

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: Høre med Yorn og John Chen om dato

Skjermen: Mekkedag 1. april

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren.

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

4. Eventuelt

Kaasen har lagt vipps-referatene på usr/common så det går an å slå opp i dem.

Skilt i trappen: Et ark med pil

Hyller: Kan dere dra frem pultene en kveld, slik at vi kan få montert skinnen på veggen uten å være redd for borestøv på utstyret deres. Eventuellt dekke over med plast. Gi oss en dato når dere vil ha jobben gjort. Gunnar og kaasen . Sette igjen en støvsuger.

Gunnar kjøper skriverblekk nå

Styremøte 20. februar 2017

[rediger]


Styremøte 23. januar 2017, kl 20:00

Tilstede på terminalrommet: gunnarre, kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Det har ikke skjedd noe mer med MazeMap. Kanskje ved neste oppdatering? Kaasen har snakket med vaktmester - og har gitt telefonnummer til ham, og så hører vi om det skjer noe.

Det må fortsatt ordnes bank. Det haster ikke, men ansvar: Gunnarre.

Raspberry PI er i boks. Referatet er godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedagen var gøy, og vi fikk utretta det vi hadde tenkt, men det kunne godt kommet flere folk, siden vi bare var fire. Det er mulig vi trenger å bruke et mindre minnekort og koble til en minnepinne, siden det er problemer med mye skriving til minnekort. Vi burde i alle fall invitere de nye til å delta i progginga på den, eller lage innhold. Eventuelt invitere til progge-kveld - 4. mars tentativ dato. Vi kan gjerne gjøre ting før da, men det er jo kjekt å lage en event. PIen bør være stabil til da, eller så bør den gjøre stabil den dagen.

Vi trenger en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet, siden vi ligger så kronglete til!

4. Søknad om fristasjon

Samme søknad som før, bare med oppdaterte tall. Gunnarre fikser når han kommer hjem, siden han har mesteparten ferdig utfylt hjemme.

5. Dato for generalforsamling

23. mars? Da blir frist for innkalling 2. mars.

6. Eventuelt

Må huske å sende kvitteringer for utlegg på vindus-skjermen. Vi har ikke fått noen klager.

Hvis vi kommer over interessante ting/artikler bør vi poste dem som NVG på Facebook. Vi starter med NRKBetas forklaring om "digitalt grenseforsvar".

E-posttjener: Vi må ha fremskritt. Lage egen slack?

Memo til gunnarre: Kjøp skriverblekk.

Møtet heves 21:07.

Styremøte 23. januar 2017

[rediger]


Styremøte 23. januar 2017, kl 20:00

Tilstede på terminalrommet: kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre

Møteleder: gunnarre
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Kaasen har sendt e-post til MazeMap. MazeMap har et problem med flerrer i romtiden utette polygoner i kartet sitt, og problemet lar seg ikke løse alt for enkelt, men de er på saken.

Gunnarre har sendt hylleforespørsel, vaktmester (Johnny Hansen) skal komme innom for å ta en titt. Noen™ sender SMS til vaktmester Hansen, slik at det er noen til stede på terminalrommet når han skal se på saken. Gunnarre har også purret på strømkurs, sist 9. januar, må nok purre igjen, eventuelt ringe.

Alle medlemmer-lista har blitt fjernet, det er kun en liste over aktive igjen.

Vi må huske å søke om fristasjon før 1. mars!

Gunnarre fikser bank etter møtet.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Vi har Raspberry PI, HDMI-kabel, strømforsyning, minnekort, og et lite kabinett til Raspberry PI-en. Vi mangler da bare skjerm og skjermoppheng, men sendingen med skjerm er ankommet henteplass, og kaasen henter disse. Vi må fortsatt spørre vaktmester om vi får bore hull i taket eller vinduskarmen til forankringspunkt slik at skjermen ikke vipper. Noen™ spør i samme slengen som de spør om hyller.

Facebook-event er laget. Gunnarre legger inn informasjon på hjemmesida, topic i #nvg og MOTD, og inviterer folk på PVV med. Kaasen har sendt e-post om aktiviteten til de nyeste medlemmene på lista.

Det kjøpes inn mer brus (vi har igjen litt brus fra sist også) og nøtter/kjeks/potetgull.

4. Eventuelt

Ingen saker til styret, kun til drift (om HTTPS).

Møtet er hevet 20:48

Styremøte 9. januar 2017

[rediger]


Styremøte 9. januar 2017, kl 19:00

Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen, thomasr Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, terjesc

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: MazeMap, kaasen tar kontakt. Legge inn forespørsel om hyller. Strømkurs: Behovet for en ny 16A kurs er må veldig tydelig. Forespørsler om begge må inn på evaktmester, med merknad om at vi trenger beskjed før det skal borres og styres.

Brukerliste på nett må oppdateres.

Referatet er godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Ønske fra IRC: Kurs i funksjonell programmering. Clojure? LISP?

4. Forberedelse av mekkedag

Mekkedag 28. januar, start kl 12, på terminalrommet. Thomasr tar ansvar for at verktøy til mekking finnes.

Handleliste: Skjerm. Raspberry Pi 3 (gunnarre har bestilt). Kabinett til Raspberry Pi 3 (ditto). HDMI-kabel. Noe til å henge opp skjermen med.

Annonsering er lurt, må blestes litt, selv om det bare er til oss.

5. Eventuelt

Fristen om å søke om fristasjon er 1. mars. Ny søknad må ordnes til da. Ny ordning kommer i '18.

Møtet heves 20:06

Styremøte 5. desember 2016

[rediger]


Tilstede:

Terminalrommet: gunnarre, kaasen

Appear.in: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: MazeMap.

Hyller: Vi har snakket med vaktmester - vi skal legge inn forespørsel. Ønsker å vite når de kommer så vi får flyttet unna bord og datamaskiner.

Strømkurs: Må purres på.

News-tjener: Er oppe og kjører. Har fått to "feeds" en privat til UiO og én til Russland. Har også fått godkjenning fra Giganews. news.nvg.ntnu.no

Referatet ellers godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedag 28. januar:: gunnarre og kaasen ser på utstyr nå etterpå, legger på slack

  • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjek.
  • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Juleavslutning: 15. desember 18:00

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Ønske fra IRC: Kurs i funksjonell programmering. Clojure? LISP?

4. Eventuelt

Brukerliste-scriptet bør kjøres. Fjerne stengte kontoer og dem med ignore-fil i hjemmemappen sin fra brukerlisten. Vi kan fjerne hele brukerlisten inntil videre.

Styremøte 14. november 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen

Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder

Caroline Sæhle (caroline) Sekretær

David Kaasen (kaasen) Kasserer

Gunnar René Øie (gunnarre) PR-ansvarlig

3. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hylle, MazeMap.

Hiasen kan være til stede og snakke med vaktmester.

Kaasen kan sende epost om MazeMap for å rette opp i romnummer.

Vi går på Slack for å planlegge mediesenter og vindus-PC.

Vipps bedriftsapp har vi ikke fått testet.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Mekkedag: Kjøp utstyret innen 25. november. Planlegger mekkedag 28 .januar.

  • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt:
  • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

Lagerrydding 26. november.

Juleavslutning: 15. desember 18:00

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)

Oslo la ned sin new-tjener, så nå skal NTNU avvikle sin. Vi holder på å sette opp en erstatning.

6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.

Link har ikke noe imot om vi får et skilt som peker til NVG utenfor Link-rommet. Laminert skilt?

7. Eventuelt

Ingenting. Gjør drifts-ting etter møtet.

Møtet hevet 20:55

Generalforsamling 4. november 2016

[rediger]


Generalforsamling i Nettverksgruppa 4. november 2016 kl 18:15 i EL3

 

1: Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: David Kaasen

Referent: Gunnar René Øie

Godkjent

 

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kalt inn på epost-lister (Trondheim og Oslo), usenet, Facebook, motd, hjemmesiden og IRC.

 

Godkjent, med anmerkning av at noen må slå på usenet igjen.

 

3: Rapport fra styret

 

Medlemmer: Vi har fått fem nye medlemmer, delvis p.g.a. av Linux-kurs og -verksted.

Kom-i-gang-dagen fungerte bra.

 

Rom

 

- Vi må fornye romsøknaden for terminalrommet i neste periode. Vi bør fikse hyller og få hengt opp noen terminaler.

 

- Maskinrom: Omorganisering sammen med PVV og Online: Det blir en dag da vi flytter rundt på servere.

 

- Lager: Har ikke hørt noe mer på planene om å lage felles stud. org- lager. Vi har en liten rydde-dag 12. november. Vi har også ryddet litt der.

 

Drift

 

- 20. november driftedag, sette opp epost-server.

- Har oppgradert noen maskiner, delvis store sprang.

 

Kurs

Avholdt:

- Kurs i terminal, screen, IRC (Pingivn og pizza): 25. august 2016

- Linux-verksted: 18. oktober 2016

- Yubikey-kurs

Planlagt:

- Yubikey-kruset kan gjentas

 

- Mekkedag for vindus-skjerm / mediesenter: 25. november. VI har en Slack for å planlegge.

 

- DNSSEC-kurs

 

- Perl 6

 

- Usenet

 

- Project Euler

 

- Clojure

 

Sosialt:

- Avholdt Linux-bursdag sammen med PVV, fikk en del nye Linux-brukere

 

4: Godkjenning av regnskap og budsjett

 

Revidering av budsjettet for 2016

Sammenholdt med regnskap så langt i 2016, inkludert tilbakebetaling av utlegg som blir trukket fra konto 4. april:

Inntekter

Regnskap

 

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 150,00

 

10 000,00

3450 Sponsormidler

200,00

 

 

3900 Diskplass

0,00

 

1 200,00

8000 Renteinntekter

0,00

 

50,00

8300 Andre inntekter

482,00

 

 

Sum

10 832,00

 

11 250,00

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

4000 Varekjøp

4 617,00

 

25 000,00

7350 Sosiale utgifter

6 139,07

 

4 000,00

8150 Bankgebyrer

952,83

 

500,00

8300 Andre utgifter

0,00

 

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

0,00

 

 

Sum

11 708,90

 

30 500,00

 

 

 

 

Resultat

876,90

 

19 250,00

 

 

 

 

Balanse

Ved periodens
start

Ved periodens
slutt

Differanse

1900 Postbank konto

55 371,00

53 777,30

1 593,70

1901 Vipps balanse

0,00

0,00

0,00

1950 Penger i kassen

900,00

650,00

250,00

2400 Gjeld til andre

1 278,80

312,00

966,80

1500 Fordringer

2 328,00

2 328,00

0,00

 

 

 

 

Totalbalanse:

 

56 443,30

 

 

Kurs og sosiale utgifter økes til 12 000 . Det inkluderer slikt som innkjøp av Yubikeys og minnepinner til kurs.

 

Budsjettet på bankgebyrer må økes til 1100 – sletter brukere i nettbanken for å få ned gebyret.

<p class="P41"/>

Vi bør reklamere mer for virtuell server.

 

Godkjent så langt for 2016 – endelig godkjenning av regnskap for 2016 gjøres på første generalforsamling i 2017.

 

Budsjett for 2017

 

 

Inntekter

Budsjett

3100 Medlemskontingent

10 000,00

3450 Sponsormidler

 

3900 Diskplass

1 200,00

8000 Renteinntekter

50,00

8300 Andre inntekter

 

Sum

11 250,00

 

 

Utgifter

 

4000 Varekjøp

5 000,00

7350 Sosiale utgifter

10 000,00

8150 Bankgebyrer

200,00

8300 Andre utgifter

1 000,00

8400 Ekstraordinære utgifter

 

Sum

16 200,00

 

 

Resultat

4 950,00

 

Godkjent.

 

5: Valg av leder, styre og valgkommité

 

Leder: Gunnar René Øie

 

Valg av styre:

Thomas Rinnan

Caroline Sæhle

David Kaasen

Varamedlemmer:
1. vara: Øystein Hiåsen

2. vara: Terje Schjelderup

Valgkomité:
Har ikke valgkomité, styret søker nye styremedlemmer særlig blant de nye medlemmene.

Møtet heves kl 18:54

 

 

 

Medium:Generforsamling_20161104.pdf

Styremøte 31. oktober 2016

[rediger]


Dette styremøtet ble ikke holdt pga. dårlig oppmøte.

Styremøte 17. oktober 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: gunnarre, kaasen
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr, katta til thomasr


Møteleder: Referent: caroline, gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg. Gunnarre fikser brreg straks.

Vi har også fått fint skilt på EL-bygget, der det står "Nettverksgruppa" og en pil. Vi bør kanskje oppdatere lappen vi har i vinduet i gangen vår så det står "Nettverksgruppa" tydelig der også.

Vi er nå på Mazemap, men det ser ut som om NVG har nedre del av EL3. Vi må sende e-post til NTNU Eiendom slik at referansen for G006A blir korrekt.

Kaasen inviterer de nye medlemmene til Linux-verksted 18. oktober.

Vipps bedriftsapp skal testes. Resultat gjenstår.

Vi har hatt Linux-stand! Delt ut tre USB-pinner og masse fudge og kjeks. Mye interesse for Linux-verkstedet.

Thomasr jobber med slack. Bruke bro-bot?

Yorn har satt opp bot mot discord og NVG-kanalen.

Referatet godkjent.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Det blir Yubikey-kurs 27. oktober, PVV har satt opp i S6.

30. oktober driftedag, sette opp epost-server.

Tentativ mekkedag: 25. november

  • Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt:
  • Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

DNSSEC: norangsh skal lage et kurs. Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.


Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Neste filmkveld: Etter Gen.fors. 4. november Spaceballs Annonserer det på interne medier, ikke plakater.

4. Planlegge Linux-verkstedet (18. okt.)

Vi lager minnepinner

5. Dato for ny lagerryddedugnad

Rydde og sortere utstyr, samt kaste noen CRT'er. Lørdag 12. november.

6. Eventuelt

  • Hiåsen, vi må fornye adgangen hans

Ser på epost-svar etter møtet

Møtet hevet 21:01

Styremøte 3. oktober 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen
Tilstede på appear.in: terjesc, caroline, thomasr


Møteleder: kaasen Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg.

Vi har også fått fint skilt på EL-bygget, der det står "Nettverksgruppa" og en pil. Vi bør kanskje oppdatere lappen vi har i vinduet i gangen vår så det står "Nettverksgruppa" tydelig der også.

Ny informasjon har blitt sendt til mazemap. Testdomene for e-post er kjøpt inn. Yorn og en til ville gjerne være med på å hjelpe oss med å sette opp ny e-postserver.

Det andre IKEA-bordet er nå også montert.

Kaasen inviterer de nye medlemmene til Linux-verksted 18. oktober.

Vipps bedriftsapp skal testes. Resultat gjenstår.

Linux-stand er annonsert på Facebook. Ilse har sendt e-post til styret.

Vi har også svart på e-posten fra Online. Ingen videre svar.

Thomasr jobber med Slack når han har et ledig øyeblikk, inkludert IRC-oppsett. Det står på kalenderen. Vi har i alle fall Slack-konto.

Ting til vindusskjerm skal bare finnes frem og bestilles, penger vedtatt satt av.

Ting har blitt ryddet til lageret. Vi må ha en ny lagerryddedugnad.

3. Kurs og kurskalender.

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge.

DNSSEC blir enten holdt av gunnarre (ikke hørt noe mer fra norangsh). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6. Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. sjn kommer tilbake til oss med disposisjon og kursplan når kurset tar skikkelig form.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Andre arrangementer

Arbeidsbord er montert

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen. Prosjekt er satt opp på Slack.

Filmkveld må annonseres litt tidligere i forveien. Neste filmkveld avgjøres på neste møte. Spaceballs bør kjøpes inn. Thomasr har bestilt på DVD, med norsk tekst.

Linux-verksted blir 18. oktober kl 17:15 på terminalrommet. Flyers deles ut på Linux-dagen 5. oktober. Plakater henges også opp, bare i større versjon. Caroline lager flyer-ting med QR-kode til eventet. Event settes opp etter møtet.

4. Dato for generalforsamling. Forslag: 4. november

Dato: 4. november. Tid: 18:15. Sted: EL3. Gunnarre bestiller rom. Kaasen dulter gunnarre om å bestille rom.

5. Vedta prisramme for erstatningsboks for joppe

«En liten, vifteløs boks hadde vært fint, med to gigabit nettverksporter. CPU-futt er sikkert bra for OpenVPN.» #hardware-kanal satt opp på Slack med forslag. Setter sammen maskin der.

Forslag: 5000,- satt av. Enstemmig vedtatt.

6. Eventuelt

Trenger ny maskin til å bruke sammen med konferansekameraet.

Møtet hevet 21:59

Styremøte 19. september 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen, hiasen, gjester fra PVV: ilsegv, simongli
Tilstede på appear.in: gunnarre, caroline, thomasr


Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

Saksgang blir som følger: Sak 4. og 5. først grunnet besøk fra PVV, og disse sakene angår dem.

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, brreg, mazemap, testdomene for e-post.

Bord fra IKEA er kjøpt og hentet, og salongbordet er allerede montert.

Nye medlemmer må fortsatt få brukerkontoer. Kaasen sender e-poster til stud-adressene deres. Det hadde vært fint å ha noe å invitere dem til.

Vipps er i boks, må sjekke ukentlige e-post om man vi ha detaljer om betalingene, ellers installere Vipps' bedriftsapp. Det burde vi ha før vi skal ta betalt for, si, minnepinner på Linux-dagen.

Vi kommer på informasjonstavlene i Elektrobygget! Skilt ikke avklart

Dato for neste generalforsamling. Forslått: 4. november, tentativ dato. Vedtas neste styremøte.

Kontingentpåminnelse er sendt!

3. Kurs og kurskalender

Forslag til nytt navn på punkt: "Kurs, kurskalender og aktiviteter"

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge.

DNSSEC blir enten holdt av gunnarre (ikke hørt noe mer fra norangsh). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

sjn har lyst til å holde kurs i Perl 6! Han trenger å få dekket reisekostnader, men ordner egen overnattingsplass. Vi ber sjn om en disposisjon om hva kurset kan handle om, og så vedtar vi på neste møte. Caroline kvirrier ham på IRC.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

Ideer til arrangement/prosjekt som nye medlemmer kan delta på?

De fleste ideene er avhengig av at vi har fungerende arbeidsbord. Det er kjøpt inn, så det må bare monteres.

En Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Filmkveld! Foreslått dato: 29. september. Denne kvelden er nå foreslått som 25-års-planleggingskveld. Vi kan se film kl 20, for eksempel. Forslag: Spaceballs. Har vi ikke filmen, så kjøper vi den inn.

Linux-verksted som oppfølging til 25-årsfeiringa! Gi dem en lapp i hånda eller redigere Live-installasjonen til å vise info? Forslag 18. oktober til Linux-verksted. Lett bevertning. Må bare rydde bort ting og montere opp bord.

4. Arrangere feiring av Linux' 25 år sammen med PVV?

Ilsegv presenterer - 5. oktober er det en 25-årsdag for Linux, og vi har lyst til å gjøre litt stas på det. Standtillatelse er allerede ordnet, de vil ha med NVG på PVVs event, og ber om innspill og ideer.

Forslag: Pingvinformet kake. Foreslår at NVG orger kake sammen med ilsegv. On-the-fly-installasjon på stand, ta med laptopen din. Prøv Linux her! Forberede Live-USBer. Selge USB-minnepinner til selvkost med Live Linux på. Gunnarre får tak i 8GB minnepinner til 32,-. Vi kjøper inn 20 stykker. Gunnarre bestiller i morra! Med Vipps som betalingsmåte blir det lett å få folk til å kjøpe en. Dele ut Linux Cheat Sheets. Samle inn lure Linux-triks og dele dem ut til mer erfarne brukere. Gunnarre foreslår en konkurranse for å samle inn de beste Linux-tips. emacs-kjeks. (emacs/COOKIES via Eirik Newths oversettelse her: http://newth.net/eirik/2003/09/29/usrshare/ )

Forslag: Sende ut e-post til Aktive og Trondheim-listene, og be om deltakere. Ansvarlig: hiasen, caroline

Dato for planleggingsmøte: tentativt 29. september kl 17:00 (om ingen på e-postlistene har noen innvendinger), vi kan se film seinere.

5. Svar til epostene fra Online om omstrukturering av serverrommet.

Vi ser på forslagene til kradalby. Serverrom3 er lite praktisk, gitt at NVG har mange maskiner som ikke er rackmonterbare.

Kaasen har tatt en titt og målt og funnet ut at vi kan krympe plassen vi tar til en og en halv reol ved å avskrote og komprimere litt. Dessuten er det plass til fem rack nedover der det er plassert fire på forslaget serverrom2 og serverrom3. Det ville gitt plass til Onlines to og PVVs tre. Uansett bør vi avskrote reolene våre.

Vi sender svar om at vi liker serverrom2-alternativet best, men at vi mener at det er plass til fem rack i raden. Kaasen har målt disse til seksti centimeter brede. Kaasen tar ansvar for å sende e-post til diskusjonen.

6. Eventuelt

Thomasr foreslår at vi tar i bruk Slack aktivt. Vi har allerede en Slack, og vi kan gjerne sette opp en bro mellom Slack og #nvgstyret. Styret registrerer brukerkonti, thomasr finner ut hvordan vi lager bro. Spør eventuelt yorn om tips, siden han satte opp discord-#pvv-koblinga.

Joppe og vindusskjerm: Thomasr har en gammel Raspberry Pi (første modell) vi kan bruke til vindusskjerm? Vi må ha lik skjerm inne på terminalrommet så vi kan se sjøl. Thomasr setter opp ting på Slack for prosjektet. Joppe må ha mer futt enn en Raspberry Pi, tror vi. En liten, vifteløs boks hadde vært fint, med to gigabit nettverksporter. CPU-futt er sikkert bra for OpenVPN.

Det bør ryddes en del ting til lageret, og arbeidsbordet monteres opp. Deretter må vi ha en ny lagerryddedugnad.


Møtet heves 22:10.

Styremøte 5. september 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen, hiasen
Tilstede på appear.in: gunnarre, caroline


Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller. Gunnarre har tatt mål til bord, skal ha både salongbord og laptop-bord fra IKEA. Gunnarre bestiller slik at det blir lagt klart, og henter kaasen, siden han har bil.

Opprettet fire brukerkontoer, ytterligere fire nye medlemmer har ikke fått brukerkonto ennå. Vi får purre litt på dem så vi får opprettet brukerkonto til dem også. Gunnarre tar ansvar for at de som ikke har fått korttilgang til rommene får det.

Ny presskanne er kjøpt inn! Kaffe og teposer er påfylt, og vi har saft.

Vipps-avtalen har blitt signert, og Vipps fungerer (hiasen har testet). Vi trenger en blurb om at vi har Vipps og putte det på Facebook/nettsida/etc. Hiasen fikser blurb til Facebook. Vipps-IDen vår er 20170. Hurra!

Gunnarre trenger fortsatt å oppdatere Brreg.

Melding til MazeMap ble sendt for to uker siden (både kartref til NVG og feilretting), men det må nok sendes en ny for vi har ikke hørt noen ting. Feilmelding fra Evaktmester, har ikke fått bestilt skilting. Neste skritt, skrive papirbrev? Vi feilsøker litt til og spør folk som har fått det til om hjelp. Gunnarre fikk sendt en behovsmelding i løpet av møtet, og så ser vi om det funker.

3. Kurs og kurskalender

Vi har hatt Pingvin og Pizza - rundt 8 dukket opp, dessverre ingen av de nye medlemmene, men noen utenlandsstudenter.

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge. Kan eventuelt spørre einarr om kursholding.

DNSSEC blir enten holdt av norangsh eller gunnarre (vi har ikke hørt fra norangsh ennå, men kaasen har tatt kontakt). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

E-postkurs har lavere prioritet, Yubikey-kurs er viktigst å få til.

Arrangement/prosjekt som nye medlemmer kan delta på?

De fleste ideene er avhengig av at vi har fungerende arbeidsbord.

Kanskje en Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Filmkveld! Foreslått dato: 29. september.

4. Eventuelt

Dato for neste generalforsamling. Kom med forslag før neste styremøte!

Nettverksvitsjen til AV-tjenesten bråker en god del, kanksje vi skal sende e-post til dem og tilby å bytte den ut for vår kostnad, om vi bare får spesifikasjoner.

Kontingentpåminnelse - frist for kontingentbetaling er 1. oktober. Kaasen foreslår å sende påminnelse et par uker i forveien, og inkludere informasjon om Vipps-muligheter. Kan eventuelt purre etter 1. oktober.

Vi bør bytte ut Joppe, men ikke med en Raspberry PI, vi trenger et ordentlig nettverkskort.

Vi trenger en Raspberry PI til vindus-skjermen, i alle fall.

Kaasen setter opp et testdomene for å sette opp ny e-postserver på Pingu, siden Sabre-Wulf er trist, og så tester vi e-postlisteprogramvare og det hele, og så overfører vi når det virker bra.

Møtet heves 21:20

Styremøte 22. august 2016

[rediger]


Tilstede terminalrommet hiasen, kaasen. Appear.in: carolisa, gunnarre


Referent gunnarre


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, laptop-bord.

Trådløs-router har vi fått og den virker og er i bruk.

Kom-i-gang-dagen gikk ganske bra. kaasen, hiasen og gunnarre stod på stand. Vi fikk plass utenfor F1 sammen med Online, Abakus, PVV og Hackerspace. Vi fikk 4 nye medlemmer.

Referatet OK.

3. Planlegge velkomst og opprettelse av brukerkonto for nye medlemmer.

Fra kom-i-gang-dagen: Halvor Groven, Komtek Peder Dueled, Datatek johankor: Johan Korsnes, Kybernetikk, viktorko: Viktor Korsnes, Kybernetikk,

Fikk nytt medlem i dag: Odin Hoff.

Når vi oppretter brukerne kan vi sende sms og minne dem om kurset - invitere til evt. å se film. Kaasen tar kontakt.

Kjøp ny presskanne, den gamle ble stjålet. Fyll opp med kaffe og teposer osv.

Gunnar ordner med adganger med adgangskonrollen.

4. Finne ut hvordan vi kan få Vipps.

Caroline sender en SMS til DNB. Vi ber Aleksander om å signere. Gunnar må oppdatere Brønnøysund-registeret.

5. Kurs og kurskalender, inkl. Pingvin og Pizza den 25.

Forberedelse onsdag 25.

Fortelle om NVG og kurset på forelesning?

Gunnarre hører med jornane om John Chen om dato for e-postkurs, kanskje i samme slengen med at vi installerer ny epost-tjener.

Yubikey-kurs kommer så snart vi er støere i Yubikeys. jornane har sett på : https://jornane.me/doc/yubi-ssh/ Einar? Holdes i fellesskap med PVV?

DNSSEC-kurs (gunnarre) kan tidligst holdes til høsten. Gjerne tidlig på høsten kaasen spør norangsh om kurs.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert, muligens i en liten konferanse (muligens NUCCC)

6. Eventuelt

Bord - vedtatt å kjøpe tidligere, mener Gunnar.

Skilt - Lagt inn forespørsel om å komme på MazeMap. Evaktmester: Legge inn forespørsel om vi kan få skilting til NVG. Øystein legger inn.


Møtet hevet 20:45

Styremøte 30. mai 2016

[rediger]


terminalrommet: kaasen, gunnarre

appear.in: caroline

Referent: gunnarre


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Ryddedag ble gjennomført - ikke så mye ble kastet, men vi ryddet og samlet like ting i like beholdere. Husk til neste ryddding: Lag en sjekk på VGA-skjermer med sync on green.

Ikke gjort: Strømkurs, hyller, liste over media/film. Kaasen foreslo å inkludere en halvtime med registrering før filmvisning.

Let's encrypt er også lagt på pingu, fungerer.

Ruter bestilt.

Referat godkjent.

3. Kurs og kurskalender

Gunnarre hører med jornane om John Chen om dato for e-postkurs.

Yubikey-kurs kommer så snart vi er støere i Yubikeys. jornane har sett på : https://jornane.me/doc/yubi-ssh/

DNSSEC-kurs (gunnarre) kan tidligst holdes til høsten. Gjerne tidlig på høsten

kaasen spør norangsh om kurs.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert, muligens i en liten konferanse (muligens NUCCC)


"pingvin og pizza"-kurs foreslår dato 25. august.

4. Planlegge stand på kom-i-gang-dag i august

15. august stand på stripa?

Søker om stand i dag. Forfriskninger, TV og Amiga. Reklamere for kurs.

5. Eventuelt

Let's encrypt er også lagt på pingu, fungerer.

Epost-server: Muligens pingu. Maskinen fra norangsh var ikke så egnet.

Romeo-klive er oppgradert. Kjører Ubuntu 14.04. Oppgrader videre til Ubuntu 16 LTS

Infoskjerm

Styremøte 25. april 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen, gunnarre. hiasen fra 20:20
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr, terjesc. Observatør: Plysj-enhjørningen Inge Alexander.


Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Let's encrypt-sertifikat er i boks for webserveren vår, for nvg.ntnu.no og nvg.org. Ytterligere dokumentasjon blir inkludert i referatet. Yubikeys: Vi er i gang med å prøve ut disse, men ikke helt klare til å holde kurs riktig ennå. Vi bør legge ut en melding på facebook/IRC/nettsidene. Gunnarre tar ansvar for dette. Ikke gjort: Strømkurs, hyller, liste over media/film. Kaasen foreslo å inkludere en halvtime med registrering før filmvisning. Lagerryddedugnad er satt til 30. april, det er søkt om tillatelse til å bruke heisen, men vi har ikke hørt tilbake.

3. Kurs og kurskalender

jornane skulle spørre John Chen om dato for e-postkurs, vi har ikke hørt noe ennå. Gunnarre følger det opp etter møtet.
Yubikey-kurs kommer så snart vi er støere i Yubikeys.
DNSSEC-kurs (gunnarre) kan tidligst holdes til høsten. Gjerne tidlig på høsten
kaasen spør norangsh om kurs.
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert, muligens i en liten konferanse. det

Vi må også begynne å tenke på Linux-introkurs slik at det blir kort etter semesterstart. Vi må bare sette en dato og satse på at det fungerer med PVV. Blir det overlapp så blir det overlapp.

4. Vedta prisramme for ny trådløs-ruter

Den gamle ruteren er litt trist, vi trenger en ny en. Greit å ha en litt "hackbar" ruter som det går an å gjøre noe spennende med det, kanskje en Tomato-kompatibel ruter? Det foreslås en maksgrense for innkjøp på 1000 kroner. Enstemmig vedtatt. Det er viktig at det er uproblematisk med Ethernet-bro på den, greit å sjekke med et kjapt søk på modellen.

5. Eventuelt

Tenke på NUCC nå som det er tre foreninger tilknyttet (TIHLDE, PVV, NVG) og vurdere å arrangere et skikkelig NUCCC. Det må også opprettes en skikkelig arrangementskomité om det skal bli. Det er mulig at det enkleste er å bare møte opp og si hei, eventuelt sende en e-post til styret.

Det kommer en god del spam til e-postkontoene våre. Vi bør oppdatere spamfilteret på e-postserveren og lære det opp, eventuelt finne en ny spamdetektor av noe slag (MailScanner, Postfix og Debian/NetBSD/FreeBSD). Eventuelt kopiere hele e-postoppsettet til en ny maskin. (Foreslåtte navn til ny server: Pat, Miss, Moist, Lipwig.) Dette kan vi sikkert også holde kurs om. Kaasen setter opp ny maskin på maskinrommet, og vi setter opp et subdomene for testing.

Møtet heves 21:00

Styremøte 11. april 2016

[rediger]


Konstituerende styremøte i NVG, 11. april 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen. Også tilstede: jornane, finn Appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre Referent: caroline


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av nytt styre

Leder: gunnarre (valgt høst 2015)
Nestleder: thomasr
Kasserer: kaasen
Sekretær: caroline
Varamedlemmer: hiasen, terjesc

3. Referatsaker fra forrige styremøte

davidk har funnet en shell-klient til Let's Encrypt, som kan kjøres uten for mange krav (sudo eller root). caroline har fått igjen penger for utleggene. Vi har fått inn Yubikeys (15 stk, ligger på terminalrommet), vi selger dem til 200, eventuelt med ytterligere rabatt i forbindelse med Yubikeys-kurset. Ikke gjort ennå: Strømkurs (godkjent, men trenger oppfølging), hyller, sertifikat, liste over media/film/etc.

4. Kurs og kurskalender

jornane skal spørre John Chen om dato for e-postkurs.
Trenger også en Yubikey-workshop før vi arrangerer kurs om Yubikeys.
DNSSEC-kurs (gunnarre) må utsettes.
kaasen spør norangsh om kurs.
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert. Muligens arrangere en liten konferanse når caroline og jeannikl kommer til Trondheim.

5. Dato for ny lagerryddedugnad

Foreslått dato er 30. april. kaasen og gunnarre skal skaffe tilgang til heisen.

6. Eventuelt

TIHLDE (Dataforening på HIST) er nå medlem i NUCC (Nordic University Computer Club). Vi bør dra på besøk! :)

Møtet hevet 18:43

Generalforsamling 1. april 2016

[rediger]


Medium:Gf20160401.pdf