@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 24. november 2014

[rediger]


Styremøte i NVG 24. november 2014

Tilstede: gunnarre, hiaasen, kaasen

Google Hangouts: caroline, thomasr

Referent: gunnarrre

1: GAIDO

OK

2 Konstituering

Nestleder: Øystein Hiaasen Sekretær: Øystein Hiaasen Kasserer: David Kaasen PR-ansvarlig: Caroline Sæhle Driftskontakt: David Kaasen


3 Referat

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

4 Kurs

I prioritert rekkefølge: • Intro-kurset igjen (tentativ tittel Pingvin og pizza) ⁃ Januar: 19-24 januar. Aktuell dato: 22. januar • norangsh kan holde kurs om DNS. • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux • caroline kanskje om Dwarf Fortress • Clojure igjen?

5. Verving. Dato for stand.

Ha stand på stripa. Sigrid?

På nyåret: Gå på forelesninger i programmering og bleste for kurset.

gunnarre kjøper en kasse.

Torsdag 27. november midt på dagen. gunnarre, kaasen, sigria?

6. Innkjøp av ny vevtjener til erstatning for tyrell. Prisramme,spesifikasjon.

Hovedkort med serieport. Setter av 8000 kr. Vedtatt.

7 Eventuelt.

Justering av diskkvotepris og standardkvote foreslås til neste møte: Standardkvote 800 MB. 50 kr for 10 GiB.

Juleavslutning: Torsdag 18. desember tentativ dato

Reservegateway: Vi har en maskin som vi skal bruke som gateway-maskin, og vi bygger en rackmonterbar reservegateway ved å gjenbruke deler.

Idé: Kjøpe en enkel mikrofon til nettmøter?

Møtet hevet 19:14.

Styremøte 20. oktober 2014

[rediger]


Styremøte mandag 20. oktober 2014 på terminalrommet.

Tilstede: gunnarre, kaasen Referent: gunnarre

Møtet satt 18:40

Sak 1 - GAIDO

OK

 Sak 2 : Referatsaker

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

Konto-tilgang: gunnarre følger opp med banken. Det kan bli nødvendig å gjøre en vedtektsendring for NVG, der vi sier hvem som har "prokura" - altså rett til å skrive under avtaler på vegne av NVG. Vi kan foreslå at "to styremedlemmer i fellesskap" er det som gjelder.

Referatet OK

Sak 3 : Verving

Kan ha værve-stand på Dragvoll en gang i november. Vi kan også høre hva folk kunne tenke seg å høre kurs i. Når vi har fått en dato for et kurs, kan vi også gå inn i forelesninger.

Sak 4 : Kurs

I prioritert rekkefølge:

 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. Venter på svar.
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?

Sak 5 : Eventuelt

Film og mat etter genfors: Forslag til film?

Møtet heves 19:08

Styremøte 22. september 2014

[rediger]


Styremøte mandag 22. september 2014 på terminalrommet.

Møtet satt 18:30

Tilstede: kaasen, gunnarre og hiasen

Referent: hiasen

Sak 1 - GAIDO

 • Ok

Sak 2 - Referatsaker

 • Vi må sende underskrift fra alle styremedlemmer til banken.·
 • Strømforsyningslister har kommet.
 • SSL: Snakket med Yorn. Ser på å skaffe SSL selv.

Sak 3 - Terminalromsrelaterte saker

 • Purret på kortlås.
 • Får vi bore hull i murveggen til å feste hyller?·
 • Eventuelt sette hyller mellom veggen og bordene.
 • Vaske veggen?
 • Kan være problemer med at sikringene går. Bør se om det er mulig å utvide kursene. Gunnarre sender inn en forespørsel.

Sak 4 - Kurs

 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?
 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. Venter på svar.

Sak 5 - Dato for generalsforsamling

 • Foreslår 24. oktober

Sak 6 - Eventuelt

 • Rekruttering: I starten av høstsemesteret bør vi dukke opp på "kom i gang dagen" på Gløshaugen og Vrimledagen på Dragvoll.
 • Nvg.org DNS bør fornyes (går ut 25. juli 2015).
 • Søknadsfrist for fristasjon 1. mars 2015.

Møtet hevet 19:44

Styremøte 8. september 2014

[rediger]


Styremøte mandag 8. september 2014 kl. 18.15 på terminalrommet.

Tilstede: hiasen, gunnarre, kaasen. NVG-medlem: norangsh

Referent: kaasen.

Møtet satt ca. kl. 18.50.

Sak 1. GAIDO
 • Det er bra.
Sak 2. Referatsaker
 • Vi må sende underskrift fra alle styremedlemmer til banken.
 • To strømforsyningslister er bestilt (se også under #Sak 8. Eventuelt).
 • Venter fortsatt på kortlås. NTNU Eiendom skal ha bestilt.
 • Intet nytt ang. mikrobølgeovn. Kanskje vi bare skaffer et filter. Vi kan evt. flytte matkroken til nødutgangen; der er det lett å få avtrekk ut av vinduet.
 • Intet nytt ang. stumtjener, skohylle, stoler, hyller osv.
 • gunnarre skal høre om flere hyller og stoler. Et bord til?
 • Får vi bore hull i murveggen til å feste hyller?
 • Stand utenfor NVG eller på Stripa. Spørre Vakt-og-sikring om lov. Kan dukke opp på forelesning, men bør da ha et kurs å annonsere.
 • gunnarre har kopiert filen med NVG-brosjyren til /usr/common/nvg/propaganda/.
 • SSL. Den første som treffer yorn spør ham. Må ha til både nvg.ntnu.no og nvg.org, og både på www og sabre.
 • Intet nytt om lageret.
Sak 3. Innkjøp av multimeter
 • Behøver ikke være RMS. Maksimum kr 250,-. Vedtatt.
Sak 4. Rekruttering
 • Vi må ha stand. Se over.
 • Henge opp mere informasjon i vinduene. gunnarre har transparenter.
 • Skjerm på Stripa? Evt. plakater.
 • «Åpen dag»?
 • Søke om å få henge opp korktavlen et sted? Utenfor F1?
Sak 5. Ryddeøkt på terminalrommet
 • Dette gjøres umiddelbart etter møtet.
Sak 6. Kurs
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?
 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer.
Sak 7. Yorn og hans server
 • Ble gitt midlertidig (siden saken ikke stod på sakslisten) tillatelse på forrige styremøte.
 • Styret vedtar at det er greit. yorn vil gjerne ha innslag i DNS.
Sak 8. Eventuelt
 • Strømlistene koster kr 3 700,-, litt dyrere enn ventet. Det er i orden.
 • Enkelte medlemmer trenger kortfornyelse.
 • Kanskje vi kan ha gjestekort elns. for alumni?

Møtet hevet kl. 20.11.

Styremøte 25. august 2014

[rediger]


Styremøte mandag 25. august 2014 kl. 18.15 på terminalrommet.

Tilstede: alxandr, hiasen, kaasen; caroline og jb på videotelefoni (Google Hangout) fra Oslo.

Referent: kaasen.

Møtet satt ca. kl. 18.50.

Sak 1. GAIDO
 • Litt sen innkallelse, men OK.
Sak 2. Referatsaker
 • Sak 2. Referatsaker.
  • Purring av medlemskontingent: Vi har fått nettbankadgang. Oversikt i nettbanken. Venter med å purre til oktober.
  • Gb-pens (switch) er innkjøpt til maskinrommet.
  • Strømforsyningslister: ukjent.

(jb forlater møtet)

 • Sak 3: Lås/Mikro og andre romrelaterte saker
  • Glassdør: det spørs om vi får det.
  • Purring på mikrobølgeovn: ukjent.
  • Mangler fortsatt stumtjener, skohylle, stoler, hyller osv.
  • Gb-pens er kjøpt inn til terminalrommet.
 • Sak 4. Neste semester
  • Vi hadde ingen stand på imm.-dag, som avtalt.
  • Vi bør ordne/rydde på terminalrommet (særlig G006A) før vi rekrutterer. gunnarre skal høre om flere hyller og stoler. Et bord til?
  • Rekruttering bør ha høy prioritet dette semesteret. Stand ute/på Stripa o.l., fortelle om NVG på forelesning.
  • Fordeler med medlemskap: bra sofa, kjøleskap, roligere rom (enn hva andre har). Kan ha privatmaskiner på terminal-/maskinrommet. Kurs og prosjekter.
  • Oppdatere brosjyren? gunnarre har den kanskje som OpenOffice-dokument.
 • Sak 5. Sommeravslutning(?)
  • Det ble det ikke noe av.
 • Sak 6. Evt
  • SSL-sertifikat: Ikke gjort ennå (?). Fortsatt høre med yorn/UNINETT. Må ha ett sertifikat per IP-adresse. Kan trolig ha flere domener på samme sertifikat.
  • Lagerdugnad: Det må vi snart ha. Høre om vi kan beholde det gamle lageret? Dele det med PVV?
Sak 3. Kortlås og øvrige terminalrom-relaterte ting
 • NTNU Eiendom har sagt at de skal betale. Må følge opp bestilling osv. Vi må begynne å bruke G006A uavhengig av kortlås.
Sak 4. Kurs
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?
 • Gjøre opptak og legge ut på Youtube/wikien?
Sak 5. (Film og pizza?)
 • Ja. Kan ha liten innredningsdugnad først, så pizza + film. Foreløbig dato: 8. september (sammen med styremøtet). Annonseres på epostlister osv.
Sak 6. Evt.
 • yorn søkte i sommer om å plasere privatmaskin en stund på maskinrommet. Styret gjør midlertidig vedtak om at det er greit. Vi beklager at det har tatt lang tid. kaasen informerer.
 • Kjøpe ny, stor SATA-disk til reitgjerdet. Ja, er (såvidt vi husker) på budsjettet.

Møtet hevet ca. kl. 20.00.

Styremøte 26. mai 2014

[rediger]


Styremøte 26. mai 2014 kl. 18.15 på terminalrommet.

Tilstede: caroline, gunnarre, hiasen, kaasen.

Referent: kaasen.

Møtet satt kl. 18.58.

Sak 1: GAIDO
 • Godkjent. Kort varsel, men det var forventet og i orden.
Sak 2: Referatsaker
 • Purring av medlemskontigent: Problemer med kontotilgang, gunnarre skal fikse tilganger.
 • gunnarre skal kjøpe inn gigabitsvitsj til serverrommet.
 • Vi setter av kr 3000,- til to ekstra sekvensielle strømforsyningslister.
Sak 3: Lås/Mikro og andre romrelaterte saker
 • gunnarre spør om glassdør.
 • jb har sendt epost om mikrobølgeovn. Må purres (bruk gjerne NVG-epostkontoen til dette).
 • Sofa og trekk er ankommet og vil bli montert etter nøtet.
 • Tidsskriftholdere, kost+feiebrett, servietter og søppelsekkholder x 2 er kjøpt inn.
 • Stumtjener og skohylle er ikke kjøpt ennå.
 • gunnarre har spurt om stoler osv., men ingen kommet ennå.
 • Kan evt. ha innredningsdugnad sammen med sommeravslutningen.
 • gunnarre skal kjøpe inn 8-porters gigabitsvitsj til terminalrommet.
 • Låsgruppen har kommet med overslag til kortlåsinstallasjon. kaasen ringer og ber Romsikringstjenesten bestille kortlåsen.
Sak 4. Neste semester
 • Uaktuelt med stand på immatrikuleringsdagen (lite gunstig opplegg). Kan evt. spørre om bord utenfor rommet vårt.
 • Kan ha bord med pølser & datamaskin el.l. senere på imm.-dagen eller en annen dag.
 • Bør gjøre rommet synlig med transparenter o.l. i vinduene.
 • caroline og chribru flytter fra byen i løpet av sommeren.
Sak 5. Sommeravslutning(?)
 • 5.-6. juni? Grillfest? Spørre på intermirk, Doodle. kaasen fikser.
Sak 6. Evt
 • gunnarre spør yorn (som jobber i UNINETT) ut om SSL-sertifikater. Vi trenger til vev (sfinx) og epost (sabre-wulf). Kan evt. bestille kommersielt. Kan vi få både for .nvg.org og .ntnu.no?
 • Lagerdugnad. Vi bør begynne å flytte lagerting (fra barneværelset til verkstedet) før sommeren.

Møtet hevet kl. 19.57.

Styremøte 5. mai 2014

[rediger]


Styremøte 5. mai 2014

Tilstede:

caroline, chribru, gunnarre, kaasen.

Sak 1: GAIDO

Ok. Takk til fjøsbyggende sekretær som likevel kaller inn.

Sak 2: Referat
 • Etter mye om og men og masing, viser det seg at vi måtte be om prisoverslag selv. kaasen rapporterer at Låsgruppen skal ha vært innom sist fredag for å inspisere. Følger opp, purrer i løpet av uka. Bør ha ukentlig oppfølging.
 • Brønnøysundregisteret er i boks.
 • Purring av medlemskontigent ikke i boks. Må gjøres.
 • Dugnad og innredningsdag bør planlegges videre om ikke alt for snart.
Sak 3: Kurs
 • Vårkurset (Pingvin & Pizza) bør holdes til høsten. Caroline kan godt reise opp, ellers må vi finne noen til å holde hennes del.
 • Norangsh kunne tenkt seg å holde et nettverkskurs.
 • Ingen flere kurs dette semesteret
Sak 4: Kortlås
 • Bør purre en gang i uka til det er i boks.
 • Glassdør? Tja? Kanskje.
 • Gunnarre spør om glassdør samtidig som han spør om møbler.
Sak 5: Innredning av Terminalrommet
 • Vi har bestemt oss for en sofa på IKEA: Karlstad 3-seters sofa og sjeselong. Helst i mørk grå, brun, eller den billige grønne fargen. caroline og gunnarre (roper ut på IRC om fler vil være med) tar en tur på IKEA neste uke, bestiller sofa og levering. Noen må være på Gløs for å ta i mot sofaen når den blir levert.
 • Andre ting på handlelista (tidsskriftholdere, kost+feiebrett, servietter, søppelsekkholder x 2, stumtjener, skohylle) handles også på IKEA.
 • Gunnarre spør driftsleder på Elektro om kontorstoler og hylleplater og bokhyller. Spør evt på IT-bygget.
 • Må sette av dugnadstid for innredning. Vi spør våre venner på PVV og bestiller mat (pizza eller noe annet). 100% dekning for mat innen rimelighetens grenser for de som kommer på dugnad enstemmig vedtatt.
 • Bør skaffe skikkelig svitsj: Liten 8-porters gigabitsvitsj, kanskje?
Sak 6: Mikrobølgeovn
 • Status ukjent: jb ikke på møtet. Forsøkt å sende tekstmelding i løpet av uka, men jb er litt opptatt med å bygge fjøs.
Sak 7: Eventuelt
 • Gunnarre skal kjøpe inn gigabitsvitsj til serverrommet.
 • Skal vi ha en (to, tre?) ekstra sekvensiell strømforsyningslist?

Møtet hevet 19:25

Referent: caroline

Styremøte 31. mars 2014

[rediger]


Styremøte 17. mars 2014

Tilstede:

kaasen, caroline, hiasen, gunnarre, og jb. Gjest: Yørn.

Sak 1: GAIDO

Ok, sms og saksliste.

Sak 2: Referat
 • gunnarre har purret men ikke fått svar i forbindelse med adgangskontrollen. gunnarre og caroline tar en tur og forhører seg imorgen, 1. april.
 • Purring av medlemskontingent overføres fra forrige møte
 • Kasserer setter opp en ordning som gir styret-eposten beskjed om bankinnbetalinger.
 • Sette opp en dugnad der vi flytter ting over til verkstedet?
 • jb har glemt å sende e-post angående dispensasjon om mikrobølgeovn
Sak 3: Evaluering av kurs, frister til gjentagelse?
 • Godt innhold og tre nye medlemmer. Plakatene våre ble sabotert, plakater ble limt over og revet ned, jævler(!) Caroline foreslår skjermer til neste gang. Dette stiller styret seg samlet bak, skjerm! Kanskje vi kan henge opp vår egen korktavle spør kaasen?
 • Kurset kan og bør gjenbrukes. Vi burde legge ut lysbilder på wikien, og kanskje lage en katalog på Sabre-wulf.
Sak 4: Kortlås
 • Se referatsakt nr. 1
 • Apropos, det er på tide å oppdatere fristasjon-søknaden.
Sak 5 Innredning av Terminalrommehevet t, sofa?
 • Vi trenger stoler, IDI har masse stoler, disse kan vi sikkert låne. Stoler burde absolutt ikke være noe problem.
 • Det er reist forslag om flere hyller. gunnarre forhører seg om hyller og stoler.
Sak 6 Eventuelt
 • Det er fortsatt frukt i kjøleskapet, styret tar en felles fruktrunde.

Møtet hevet 19:08

Referent jb