@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 24. aug 2015 kl. 18:24 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 23. juni 2015

[rediger]


Styremøte NVG 23. juni 2015 18:15

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, kaasen, via appear.in:

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Referatsaker

Komme-i-gang-dag: Høre med medlemmer om de vil stille via IRC. kaasen kan ikke.

TODO:

 • Bank
 • Sertifikat
 • Strømkurs
 • Mikrobølgeovn
 • Hyller
 • Dørlås i åpen stilling uten alarm

Kurs

Foreløpig liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • Grundigere kurs i IRC - caroline
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre - foreløpig dato: 3. september
 • Nagios-kurs - kaasen
 • Clojure-kurs - jeannikl

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • DNS-kurs - norangsh
 • ticket-system-kurs - norangsh
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr

spørre taliesin om hun vil holde epostkurset sitt igjen?

Eventuelt

Medlemskontoer uten betalt kontingent har blitt stengt - har fått inn fire kontingenter etter stenging. Vi har fått beskjed av IDI om å rydde på maskinrommet. Kabler må fjernes, et stort kabinett må tas ut (står på gulvet). Lagerplass - felles søknad med Hackerspace og PVV. Søknaden blir behandlet etter sommerferien, men ting får stå fram til da. NVG-gateway: Vi har foreslått datoer til Orakel for omskifting. Orakel er på saken.

Møtet hevet: 18:40

Styremøte 26. mai 2015

[rediger]


Styremøte NVG 26. mai 2015, kl 18:30

Tilstede: På terminalrommet: gunnarre, caroline, kaasen, yorn (kom kl 19)

Møteleder: gunnarre

Referent: caroline

GAIDO

Innkalling og dagsorden er godkjent. Kaasen har med kake. (Den var god.)

Referatsaker

(Gunnarre finner igjen referatet, og legger det på referat-siden. Referat fra styremøte 4. mai ligger nå ute.)

Kom-i-gang-dagen er 10. august, vi forsøker å sette opp en stand da, kanskje vise frem spill og diverse. Pølser? Vrimledagen på Dragvoll er 12. august, hadde vært fint å ha stand der også. Vi må huske å melde oss på! Bank, sertifikat og strømkurs og fasiliteter er ikke ordnet. Adgangskontrollen må fortsatt ordnes. nvg.org-domenet er fornyet for mange år fremover.

Kurs

Kursdager blir torsdag, eventuelt tirsdag om PVV kommer så langt som å sette opp en kurskalender. Sosialbudsjettet tåler litt bevertning. Kurskalender må være ferdig til 10. august, slik at den kan bli med på vervedagen. Liste over kurs:

 • Pingvin og pizza - introduksjonskurs i linux/bash/grunnleggende IRC+irssi/, holdes felles.
 • Grundigere kurs i IRC - caroline
 • Grunnleggende kurs i git - gunnarre
 • Nagios-kurs - kaasen

Eventuelle kurs, mindre sikkert:

 • DNS-kurs - norangsh
 • ticket-system-kurs - norangsh
 • Kurs om vevteknologi/ASP.NET for Linux - alxandr

caroline spør jeannikl om han vil holde kurset om Clojure igjen

spørre taliesin om hun vil holde epostkurset sitt igjen?

Eventuelt

Kaasen har kontingentpurret, oppdaget at PayPal-kontoen trenger mer informasjon slik at det blir enklere for medlemmer i utlandet å betale kontingent. Purringen har ført til 26 kontingentinnbetalinger. Neste punkt på lista blir stenging av kontoer.

Møtet hevet kl 19:15

Styremøte 4. mai 2015

[rediger]


Tilstede: gunnarre, kaasen Appear.in: carolisa


GAIDO

OK, men vi kan gjerne minne på litt flere

Referatsaker

Takkekort sendt til bmw.

Gunnarre ordner bank-ting, sertifikater, og strømkurser.

Vervetiltak. Forslag?

Vi satser på «Kom i gang»-dagen heller enn immatrikuleringen hvis opplegget er som de siste par årene.

Hurra for nytt medlem - kan spørre ham om hvordan han hørte om oss.

Bedre fasiliteter på terminalrommet.

F.eks. søke om å bruke mikrobølgeovnen.

Få slått av lyd på kortlåsen. Henge opp bokstaver på innsida av døra.

Hyller, henge opp selv? Kaasen har bor, og PVV har også. Spørre vaktmester om lov til å borre selv, ellers få et K-sted å belaste det på.

Gunnar avtale møte med NTNU Eiendom om strøm, avtrekk, lager.

Kurs

Gunnar fortsetter med git-kurs Kaasen fortsetter med Nagios-kurs Caroline: IRC-kurset er ferdig. Nybegynnerkurs i IRC, tidlig på høsten.

Vi skal ha ferdig kurskalender til semesterstart 17. august. Første kurs midt i september, 14. eller 15. ?

norangsh kan holde kurs om DNS. ? Ticketsystem - Rockj?

Også mulig å hente inn noen eksterne eller noen av våre alumnier. Også mulig å søke støtte.

Fornyelse av nvg.org-domenet

(det utløper i juli)

VI bør oppdatere technical contact til nyere info når vi fornyer domenet.

Eventuelt

Nytt medlem: peroi

Vi har purret på kontingent - de som ikke har betalt får stengt kontoen 10. mai.

Styremøte 13. april 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 13. april 2015 kl 18:15

Tilstede: davidk, gunnarre, caroline via appear.in

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Søknad om felles lagerplass med PVV og NTNU Hackerspace er sendt inn.

Penger til innkjøp av kamera og mikrofon er satt av, blir bestilt i løpet av uka.

Gunnarre ordner bank-ting, sertifikater, og strømkurser.

Takkekort for pizzapenge-donasjon må sendes.

3. Kurs

Gunnarre lager utkast/forslag til git-kurs til neste mandag.

Davidk begynner å skrive på Nagios-kurs.

4. Eventuelt

NVG er avhengig av PVV for revers-DNS (IPv4). Dette oppdaget vi på den harde måten da PVVs maskin (dvask) falt av. NVG donerte et nettverkskort til dvask (en VAX), vi trenger flere reservedeler (i alle fall et nytt nettverkskort). yorn har foreslått en forbedring: At både NVG og PVV er autoritative for denne sonen, sender forslaget til Drift.

sabre-wulf fikk også nytt nettverkskort i påskeferien, da det gikk etter en strømstans.

Møtet hevet 18:39

Styremøte 19. mars 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 19. mars 2015 kl 19:00

Tilstede: gunnarre, kaasen, hiasen, caroline

Referent: gunnarre

Konstituering

Leder 2014/2015

Navn E-post Telefon
Gunnar René Øie gunnarre <at> nvg <dot> org

Valgt styre våren 2015

Navn E-post Verv
Øystein Hiåsen hiasen <at> nvg <dot> org Nestleder
David Kaasen kaasen <at> nvg <dot> org Kasserer, driftskontakt
Caroline Sæhle caroline <at> nvg <dot> org PR-ansvarlig, sekretær

Vararepresentanter

Thomas Rinnan thomasr <at> nvg <dot> org
Terje Schjelderup terjesc <at> nvg <dot> org

GAIDO

Godkjent.

Referatsaker

Felles søknad om lagerplass ordnes på fredag. Referat er OK.

Innkjøp av kamera og mikrofon

Setter av 2500 kr.

Eventuelt

Vi har funnet ut at nettbanken har blitt så dyr, fordi vi bare får 2 gratis brukere i nettbanken. Det koster 40 kroner per ekstra bruker.

VI har fått ny slave-DNS på Uninett i Oslo, takk til Yorn.

Generalforsamling 19. mars 2015

[rediger]


Medium:Gf20150319.pdf

Styremøte 16. mars 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 16. mars 2015 kl 18:15

Tilstede: gunnarre, kaasen, hiasen på terminalrommet, thomasr, caroline via Google Hangouts

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Gunnar René tar kontakt med NTNU Eiendom for å få rekvisisjon på strømkurs.

Felles søknad om lagerplass er ikke i boks, Gunnar René ringer Finn.

Trådløs dings ligger fortsatt under senga til Øystein

3. Kurs

Git-kurs skulle avvente PVVs kursdato, men den har ikke kommet ennå så den må settes. Muligens i april hvis det blir ferdig. Pingvin og Pizza-dato må settes, kommer tilbake til det så snart Caroline vet når hun er i Trondheim. David kan holde kurs i Nagios, antakelig i slutten av april. Spamme plakater og få det på skjerm!

4. Forberedelser til generalforsamling

Gunnar René og David ser på regnskap etter styremøtet. David handler inn snacks. Film kommer

5. Takkekort

Vi takker for pizzapenge-donasjonen fra bmw og sender takkekort. Kortet signeres på generalforsamlingen.

6. Eventuelt

Forslag av innkjøp av mikrofon og kamera til styremøte for å lette fjernmøter. Vi tar en titt på lageret. Foreslår å sette av 2500 til et konferansekamera/miksystem. Endelig godkjenning av innkjøp kommer på styremøtet etter generalforsamlinga.

Nettbank: Vi betaler ganske mye for nettbanken. Kan be om å gå tilbake til tidligere løsning, eller vurdere å skifte bank. Dette må drøftes på et styremøte etter møtet på torsdag.

Møtet heves 19:21

Styremøte 20. februar 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 20. februar 2015 kl 17:15

Tilstede: gunnarre, caroline, terjesc

Møteleder: caroline Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Felles søknad om lagerplass med Hackerspace og PVV kommer - søknad formuleres og signeres av alle lederne til uka. gunnarre tar kontakt med finninde om søknad!

Nytt medlem har fått bruker! Hurra hurra :)

Trådløs dings er ikke i boks, men det kommer.

3. Kurs

 • PVV har ikke satt kursplan, men gunnarre begynner å lage git-kurs. Dato fastsettes når PVVs datoer spikres.
 • Ny versjon av Pingvin og Pizza kommer, muligens i mars en gang. Evt april, etter som det passer og caroline er i Trondheim.

4. Dato for generalforsamling

Foreslått dato 19. mars - vedtatt. Innkalling kommer asap, drøfter saksliste via styre-irc.

5. Eventuelt

Ingen eventueltsaker i dag. :)


Møtet heves 17:40

Styremøte 9. februar 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 9. februar 2015 kl 18:15

Tilstede: gunnarre, kaasen, caroline via appear.in: [1]

Møteleder: gunnarre Referent: caroline

1. GAIDO

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Referatsaker

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Ekskursjon til Tungregnesenteret er vellykket gjennomført, med 7-8 oppmøtte. Bør gjentas!

Vi har ikke hørt mer om felles lagerplass, avventer.

Trådløs dings er ikke i boks, men det kommer.

3. Kurs

 • gunnarre vil gjerne holde mer avansert git-kurs, dato fastsettes når PVV fastsetter dato for nybegynnerkurs
 • Ny versjon av Pingvin og Pizza kommer, muligens i mars en gang.

4. Søknad om medlemskap

Søknad om medlemskap er godkjent, sendes videre til drift.

5. Eventuelt

 • SSL-sertifikat: Setter av maksimalt 2000,- året for sertifikater. Valget står mellom Startcom og GoDaddy, flere hensyn må tas. Gunnarre velger dette.
 • Rom/søknad om fristasjon: gunnarre og kaasen sender søknad etter møtet.
 • Dato for generalforsamling? Forslag: En dag i uke 12, kommer tilbake til det neste styremøte.

Møtet heve 19:15

Neste styremøte blir på fredag 20. februar, kl 17:15, med mulighet for Nerdepizza etterpå.

Styremøte 23. januar 2015

[rediger]


Styremøte NVG, 23. januar 2015 kl 17:15

Tilstede: gunnarre, hiasen, kaasen, caroline Også tilstede: liangzh fra PVV-styret

Møteleder: hiasen Referent: caroline

1. GAIDO

Bra med SMS, litt kort varsel.

2. Referatsaker

Startcom.org er vurdert som tilbyder av SSL-sertifikat, men det kommer til å bli dyrt. Vi trenger sertifikat til nvg.org og nvg.ntnu.no. Gunnarre tar med kostnadsoverslag til neste styremøte. Det må ellers ryddes på nettsider slik at det kun finnes sikker tilkobling til webmail.

Forespørsel om strømkurs og hyller er ikke fulgt opp, dette må gjøres. Ellers sjekke k-sted for kostnader, dette må tas med NTNU Eiendom. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask.

Verving: Her er det ingen endringer, dette bør trappes opp. Bør bruke ekskursjon til Tungregnesenteret som vervemulighet. Må fortsatt bleste i forelesninger, kan nevne ekskursjon.

3. Kurs

 • Har ikke fått holdt kurs 22. januar. Ny dato avgjøres seinere.
 • Det blir ekskursjon til Tungregnesenteret 2. februar, tidspunkt kommer. Må ha med påskjønnelse. Ingen påmelding, legge ut kontaktinformasjon for folk som trenger spesielle tilpasninger. Åpent for alle, studenter og ikke-studenter.
 • Gunnarre kan ha kurs om git. PVV skal også ha kurs om git for nybegynnere, gunnarre foreslår å holde kurs for viderekomne. PVV har ikke fastsatt dato, NVG må avvente dato til da.

4. Felles lagerplass med PVV

liangzh på besøk PVV-styret, PVV er interessert i en felles søknad til IDI om lagerplass på Barneværelset. PVV trenger lagerplass, det kan være greit å dele. Eventuelt gå sammen med Hackerspace om lageret, siden de holder til i Drivhuset, avhengig av om de er interessert. Deretter må lageret gjennom en felles rydderunde. Søknad avventes til vi hører fra Hackerspace.

5. Eventuelt

 • Trådløs dings: kaasen foreslår å sette opp et NVG-trådløsnett, vurderer å ha felles passord slik PVV gjør. Innlogging med bruker og passord også en mulighet, men potensielt litt dyrt. hiasen har en trådløs ruter NVG kan låne. Om vi har en felles bruker må det skiftes passord en gang i måneden.

Møtet hevet 18:07

Styremøte 9. desember 2014

[rediger]


Styremøte nvg 9. desember 2014

Tilstede terminalrom: gunnarre, hiasen, terjesc

Google Hangouts: thomasr tilstede på det meste


1. GAIDO

OK, bra med SMS.

2. Referatsaker

hiasen skal skrives med å.

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. Kostnads-sted (et nummer) for internfakturering. Ønsker, i prioritert rekkefølge: hyller over terminalbord, ny strømkurs, fritak for avtrekk mikrobølgeovn, vask. Verving: Har ikke hatt stand. Høre med alex? På nyåret: Gå på forelesninger i programmering og bleste for kurset.

kasse er kjøpt, fyllt med vekslepenger

3. Kurs

I prioritert rekkefølge:

 • Intro-kurset igjen (tentativ tittel Pingvin og pizza) ⁃ Januar: 19-24 januar. Aktuell dato: 22. januar. Gunnarre sjekker med PVV at ikke de holder kurs samme dag.
 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret?
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Clojure igjen?
 • Ticketsystem: gunnarre? høre med Rockj?
 • Revisjonskontroll. Git? SVN? hiasen: for begynnere? thomasr.

4. Justering av diskkvotepris og standardkvote.

Forslag: Standardkvote 800 MB. Diskkvotepris kr 50,- for 10 GB.

Vedtatt.

5. Fastsette tid og opplegg for juleavslutningen.

Torsdag 18. des. er tentativ dato (er mot slutten av eksamensperioden, men før folk drar hjem).

OK.

Evt.

Møtet hevet 19:24

Styremøte 24. november 2014

[rediger]


Styremøte i NVG 24. november 2014

Tilstede: gunnarre, hiaasen, kaasen

Google Hangouts: caroline, thomasr

Referent: gunnarrre

1: GAIDO

OK

2 Konstituering

Nestleder: Øystein Hiaasen Sekretær: Øystein Hiaasen Kasserer: David Kaasen PR-ansvarlig: Caroline Sæhle Driftskontakt: David Kaasen


3 Referat

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

4 Kurs

I prioritert rekkefølge: • Intro-kurset igjen (tentativ tittel Pingvin og pizza) ⁃ Januar: 19-24 januar. Aktuell dato: 22. januar • norangsh kan holde kurs om DNS. • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux • caroline kanskje om Dwarf Fortress • Clojure igjen?

5. Verving. Dato for stand.

Ha stand på stripa. Sigrid?

På nyåret: Gå på forelesninger i programmering og bleste for kurset.

gunnarre kjøper en kasse.

Torsdag 27. november midt på dagen. gunnarre, kaasen, sigria?

6. Innkjøp av ny vevtjener til erstatning for tyrell. Prisramme,spesifikasjon.

Hovedkort med serieport. Setter av 8000 kr. Vedtatt.

7 Eventuelt.

Justering av diskkvotepris og standardkvote foreslås til neste møte: Standardkvote 800 MB. 50 kr for 10 GiB.

Juleavslutning: Torsdag 18. desember tentativ dato

Reservegateway: Vi har en maskin som vi skal bruke som gateway-maskin, og vi bygger en rackmonterbar reservegateway ved å gjenbruke deler.

Idé: Kjøpe en enkel mikrofon til nettmøter?

Møtet hevet 19:14.

Styremøte 20. oktober 2014

[rediger]


Styremøte mandag 20. oktober 2014 på terminalrommet.

Tilstede: gunnarre, kaasen Referent: gunnarre

Møtet satt 18:40

Sak 1 - GAIDO

OK

 Sak 2 : Referatsaker

SSL: Foreslår startcom.org som mulig leverandør. gunnarre leser tjenesteavtaler - foreslår at flere titter på den hvis de kan.

Forespørsel om strømkurs og hyller sendt - må følges opp videre mhp. K-sted for internfakturering.

Konto-tilgang: gunnarre følger opp med banken. Det kan bli nødvendig å gjøre en vedtektsendring for NVG, der vi sier hvem som har "prokura" - altså rett til å skrive under avtaler på vegne av NVG. Vi kan foreslå at "to styremedlemmer i fellesskap" er det som gjelder.

Referatet OK

Sak 3 : Verving

Kan ha værve-stand på Dragvoll en gang i november. Vi kan også høre hva folk kunne tenke seg å høre kurs i. Når vi har fått en dato for et kurs, kan vi også gå inn i forelesninger.

Sak 4 : Kurs

I prioritert rekkefølge:

 • norangsh kan holde kurs om DNS.
 • Ekskursjon. Til Tungregnesenteret? kaasen hører med Jan Christian Meyer. Venter på svar.
 • alxandr kan holde kurs om vev-teknologi/ASP.Net for Linux
 • caroline kanskje om Dwarf Fortress
 • Holde intro-kurset igjen?
 • Clojure igjen?

Sak 5 : Eventuelt

Film og mat etter genfors: Forslag til film?

Møtet heves 19:08