@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 5. september 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen, hiasen
Tilstede på appear.in: gunnarre, caroline


Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller. Gunnarre har tatt mål til bord, skal ha både salongbord og laptop-bord fra IKEA. Gunnarre bestiller slik at det blir lagt klart, og henter kaasen, siden han har bil.

Opprettet fire brukerkontoer, ytterligere fire nye medlemmer har ikke fått brukerkonto ennå. Vi får purre litt på dem så vi får opprettet brukerkonto til dem også. Gunnarre tar ansvar for at de som ikke har fått korttilgang til rommene får det.

Ny presskanne er kjøpt inn! Kaffe og teposer er påfylt, og vi har saft.

Vipps-avtalen har blitt signert, og Vipps fungerer (hiasen har testet). Vi trenger en blurb om at vi har Vipps og putte det på Facebook/nettsida/etc. Hiasen fikser blurb til Facebook. Vipps-IDen vår er 20170. Hurra!

Gunnarre trenger fortsatt å oppdatere Brreg.

Melding til MazeMap ble sendt for to uker siden (både kartref til NVG og feilretting), men det må nok sendes en ny for vi har ikke hørt noen ting. Feilmelding fra Evaktmester, har ikke fått bestilt skilting. Neste skritt, skrive papirbrev? Vi feilsøker litt til og spør folk som har fått det til om hjelp. Gunnarre fikk sendt en behovsmelding i løpet av møtet, og så ser vi om det funker.

3. Kurs og kurskalender

Vi har hatt Pingvin og Pizza - rundt 8 dukket opp, dessverre ingen av de nye medlemmene, men noen utenlandsstudenter.

Yubikey-kurs med yorn blir antakelig en eller annen felles greie med PVV. Ingen dato satt enn så lenge. Kan eventuelt spørre einarr om kursholding.

DNSSEC blir enten holdt av norangsh eller gunnarre (vi har ikke hørt fra norangsh ennå, men kaasen har tatt kontakt). Uansett må et DNSSEC-kurs annonseres vidt og bredt, da det er antakelig er en del alumni vil synes det er nyttig.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er fortsatt usikkert.

E-postkurs har lavere prioritet, Yubikey-kurs er viktigst å få til.

Arrangement/prosjekt som nye medlemmer kan delta på?

De fleste ideene er avhengig av at vi har fungerende arbeidsbord.

Kanskje en Project Euler-kveld med rom for folk som er ganske ferske programmerere.

Sette opp en mediesenter-boks som felles prosjekt.

Sette opp vindus-skjermen, med brainstorming om hva vi vil ha på skjermen.

Filmkveld! Foreslått dato: 29. september.

4. Eventuelt

Dato for neste generalforsamling. Kom med forslag før neste styremøte!

Nettverksvitsjen til AV-tjenesten bråker en god del, kanksje vi skal sende e-post til dem og tilby å bytte den ut for vår kostnad, om vi bare får spesifikasjoner.

Kontingentpåminnelse - frist for kontingentbetaling er 1. oktober. Kaasen foreslår å sende påminnelse et par uker i forveien, og inkludere informasjon om Vipps-muligheter. Kan eventuelt purre etter 1. oktober.

Vi bør bytte ut Joppe, men ikke med en Raspberry PI, vi trenger et ordentlig nettverkskort.

Vi trenger en Raspberry PI til vindus-skjermen, i alle fall.

Kaasen setter opp et testdomene for å sette opp ny e-postserver på Pingu, siden Sabre-Wulf er trist, og så tester vi e-postlisteprogramvare og det hele, og så overfører vi når det virker bra.

Møtet heves 21:20

Styremøte 22. august 2016

[rediger]


Tilstede terminalrommet hiasen, kaasen. Appear.in: carolisa, gunnarre


Referent gunnarre


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hyller, laptop-bord.

Trådløs-router har vi fått og den virker og er i bruk.

Kom-i-gang-dagen gikk ganske bra. kaasen, hiasen og gunnarre stod på stand. Vi fikk plass utenfor F1 sammen med Online, Abakus, PVV og Hackerspace. Vi fikk 4 nye medlemmer.

Referatet OK.

3. Planlegge velkomst og opprettelse av brukerkonto for nye medlemmer.

Fra kom-i-gang-dagen: Halvor Groven, Komtek Peder Dueled, Datatek johankor: Johan Korsnes, Kybernetikk, viktorko: Viktor Korsnes, Kybernetikk,

Fikk nytt medlem i dag: Odin Hoff.

Når vi oppretter brukerne kan vi sende sms og minne dem om kurset - invitere til evt. å se film. Kaasen tar kontakt.

Kjøp ny presskanne, den gamle ble stjålet. Fyll opp med kaffe og teposer osv.

Gunnar ordner med adganger med adgangskonrollen.

4. Finne ut hvordan vi kan få Vipps.

Caroline sender en SMS til DNB. Vi ber Aleksander om å signere. Gunnar må oppdatere Brønnøysund-registeret.

5. Kurs og kurskalender, inkl. Pingvin og Pizza den 25.

Forberedelse onsdag 25.

Fortelle om NVG og kurset på forelesning?

Gunnarre hører med jornane om John Chen om dato for e-postkurs, kanskje i samme slengen med at vi installerer ny epost-tjener.

Yubikey-kurs kommer så snart vi er støere i Yubikeys. jornane har sett på : https://jornane.me/doc/yubi-ssh/ Einar? Holdes i fellesskap med PVV?

DNSSEC-kurs (gunnarre) kan tidligst holdes til høsten. Gjerne tidlig på høsten kaasen spør norangsh om kurs.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert, muligens i en liten konferanse (muligens NUCCC)

6. Eventuelt

Bord - vedtatt å kjøpe tidligere, mener Gunnar.

Skilt - Lagt inn forespørsel om å komme på MazeMap. Evaktmester: Legge inn forespørsel om vi kan få skilting til NVG. Øystein legger inn.


Møtet hevet 20:45

Styremøte 30. mai 2016

[rediger]


terminalrommet: kaasen, gunnarre

appear.in: caroline

Referent: gunnarre


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Ryddedag ble gjennomført - ikke så mye ble kastet, men vi ryddet og samlet like ting i like beholdere. Husk til neste ryddding: Lag en sjekk på VGA-skjermer med sync on green.

Ikke gjort: Strømkurs, hyller, liste over media/film. Kaasen foreslo å inkludere en halvtime med registrering før filmvisning.

Let's encrypt er også lagt på pingu, fungerer.

Ruter bestilt.

Referat godkjent.

3. Kurs og kurskalender

Gunnarre hører med jornane om John Chen om dato for e-postkurs.

Yubikey-kurs kommer så snart vi er støere i Yubikeys. jornane har sett på : https://jornane.me/doc/yubi-ssh/

DNSSEC-kurs (gunnarre) kan tidligst holdes til høsten. Gjerne tidlig på høsten

kaasen spør norangsh om kurs.

Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert, muligens i en liten konferanse (muligens NUCCC)


"pingvin og pizza"-kurs foreslår dato 25. august.

4. Planlegge stand på kom-i-gang-dag i august

15. august stand på stripa?

Søker om stand i dag. Forfriskninger, TV og Amiga. Reklamere for kurs.

5. Eventuelt

Let's encrypt er også lagt på pingu, fungerer.

Epost-server: Muligens pingu. Maskinen fra norangsh var ikke så egnet.

Romeo-klive er oppgradert. Kjører Ubuntu 14.04. Oppgrader videre til Ubuntu 16 LTS

Infoskjerm

Styremøte 25. april 2016

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: kaasen, gunnarre. hiasen fra 20:20
Tilstede på appear.in: caroline, thomasr, terjesc. Observatør: Plysj-enhjørningen Inge Alexander.


Møteleder: kaasen
Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Let's encrypt-sertifikat er i boks for webserveren vår, for nvg.ntnu.no og nvg.org. Ytterligere dokumentasjon blir inkludert i referatet. Yubikeys: Vi er i gang med å prøve ut disse, men ikke helt klare til å holde kurs riktig ennå. Vi bør legge ut en melding på facebook/IRC/nettsidene. Gunnarre tar ansvar for dette. Ikke gjort: Strømkurs, hyller, liste over media/film. Kaasen foreslo å inkludere en halvtime med registrering før filmvisning. Lagerryddedugnad er satt til 30. april, det er søkt om tillatelse til å bruke heisen, men vi har ikke hørt tilbake.

3. Kurs og kurskalender

jornane skulle spørre John Chen om dato for e-postkurs, vi har ikke hørt noe ennå. Gunnarre følger det opp etter møtet.
Yubikey-kurs kommer så snart vi er støere i Yubikeys.
DNSSEC-kurs (gunnarre) kan tidligst holdes til høsten. Gjerne tidlig på høsten
kaasen spør norangsh om kurs.
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert, muligens i en liten konferanse. det

Vi må også begynne å tenke på Linux-introkurs slik at det blir kort etter semesterstart. Vi må bare sette en dato og satse på at det fungerer med PVV. Blir det overlapp så blir det overlapp.

4. Vedta prisramme for ny trådløs-ruter

Den gamle ruteren er litt trist, vi trenger en ny en. Greit å ha en litt "hackbar" ruter som det går an å gjøre noe spennende med det, kanskje en Tomato-kompatibel ruter? Det foreslås en maksgrense for innkjøp på 1000 kroner. Enstemmig vedtatt. Det er viktig at det er uproblematisk med Ethernet-bro på den, greit å sjekke med et kjapt søk på modellen.

5. Eventuelt

Tenke på NUCC nå som det er tre foreninger tilknyttet (TIHLDE, PVV, NVG) og vurdere å arrangere et skikkelig NUCCC. Det må også opprettes en skikkelig arrangementskomité om det skal bli. Det er mulig at det enkleste er å bare møte opp og si hei, eventuelt sende en e-post til styret.

Det kommer en god del spam til e-postkontoene våre. Vi bør oppdatere spamfilteret på e-postserveren og lære det opp, eventuelt finne en ny spamdetektor av noe slag (MailScanner, Postfix og Debian/NetBSD/FreeBSD). Eventuelt kopiere hele e-postoppsettet til en ny maskin. (Foreslåtte navn til ny server: Pat, Miss, Moist, Lipwig.) Dette kan vi sikkert også holde kurs om. Kaasen setter opp ny maskin på maskinrommet, og vi setter opp et subdomene for testing.

Møtet heves 21:00

Styremøte 11. april 2016

[rediger]


Konstituerende styremøte i NVG, 11. april 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen. Også tilstede: jornane, finn Appear.in: caroline, thomasr

Møteleder: gunnarre Referent: caroline


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av nytt styre

Leder: gunnarre (valgt høst 2015)
Nestleder: thomasr
Kasserer: kaasen
Sekretær: caroline
Varamedlemmer: hiasen, terjesc

3. Referatsaker fra forrige styremøte

davidk har funnet en shell-klient til Let's Encrypt, som kan kjøres uten for mange krav (sudo eller root). caroline har fått igjen penger for utleggene. Vi har fått inn Yubikeys (15 stk, ligger på terminalrommet), vi selger dem til 200, eventuelt med ytterligere rabatt i forbindelse med Yubikeys-kurset. Ikke gjort ennå: Strømkurs (godkjent, men trenger oppfølging), hyller, sertifikat, liste over media/film/etc.

4. Kurs og kurskalender

jornane skal spørre John Chen om dato for e-postkurs.
Trenger også en Yubikey-workshop før vi arrangerer kurs om Yubikeys.
DNSSEC-kurs (gunnarre) må utsettes.
kaasen spør norangsh om kurs.
Clojure-kurs og grundigere IRC-kurs er usikkert. Muligens arrangere en liten konferanse når caroline og jeannikl kommer til Trondheim.

5. Dato for ny lagerryddedugnad

Foreslått dato er 30. april. kaasen og gunnarre skal skaffe tilgang til heisen.

6. Eventuelt

TIHLDE (Dataforening på HIST) er nå medlem i NUCC (Nordic University Computer Club). Vi bør dra på besøk! :)

Møtet hevet 18:43

Generalforsamling 1. april 2016

[rediger]


Medium:Gf20160401.pdf

Styremøte 21. mars 2016

[rediger]


Referat:Styremøte 21. mars 2016

Tilstede terminalrommet: kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre, thomasr,, yorn

Møteleder: thomasr

Referent: gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: kaasen og gunnar ser på ticketsystemet for vaktmester.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx. Folk med driftstilgang må gjerne prøve det selv.

Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Yubikeys: Har kommet, ligger på NVG. Ble litt dyrere enn antatt. Yorn sier ifra hvor mye mer det ble - vi holder oss til 15 yubikeys.

3. Kurs og kurskalender

Dårlig oppmøte på Pingvin og Pizza - kanskje ikke lurt å ha det fredag. Tirsdag bedre dag for kurs? Kanskje lurt å ha påmelding på nett med QR-kode og slikt.

Stand på Dragvoll, var gøy og snakket med ganske mange folk. Burde hatt kjeks og kaffe. Bør ha stand på Stripa før neste kurs.

John Chen om Epost?

Yubikey-kurs forberedes - ser på mulige kursholdere. Holder en liten workshop før det, over påske.

4. Planlegge sosialt opplegg etter genfors. Pizza/film/noe annet?

Foreslår Pizza og "Back to the Future" og retro-gaming.

5. Eventuelt

Generalforsamling saksliste

Fristen for å melde saker til styret er passert. Har vi noen saker?

Forslag til endring ifm på virtuell maskin Reglement for private maskiner på NVG og i kontingenten: Endringsforslag 20160401

Styremøte 29. februar 2016

[rediger]


NVG styremøte 29. februar 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen. Også tilstede: yorn. Appear.in: caroline


Møteleder: kaasen Referent: caroline

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Referatsaker fra forrige møte

Vi har fått ny printer! Den fungerer bra i flere OS, bare litt trøbbel med skalering. Gunnarre er på saken.

Hyller: Har dialog med vaktmester, kaasen kan møte vaktmester på dagtid når det passer.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx.

Foreningen Feil Planet: Fått klarsignal for å gjenoppvekke foreninga. Bare å sette i gang! Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

3. Kurs og kurskalender

Plakater til Pingvin og Pizza har blitt hengt opp, skal henges flere opp i dag igjen på Gløshaugen, fler på Dragvoll i morra. Caroline kommer opp til kurset 4. mars og holder IRC-delen. Starttid blir 17:15, vi møtes på forhånd 16:30.

Stand blir i morgen. Vurdere å ha en skjerm uten lyd med opp, eventuelt andre kule duppeditter. Gunnarre og kaasen står på stand. Skal bleste kurs i morgen :) Gunnarre og kaasen møtes 11:00.

Taliesin foreslo at yorn skulle holde kurs om e-post. Yorn skal tenke på det.

4. Reisestøtte til caroline i forbindelse med kurset 4. mars

Pris på flybilletter er 1583 med Norwegian-gebyrer. 220 kroner for flybuss T/R Trondheim. Caroline legger fram reiseregninger, opp til 2000,-.

5. Yubikeys

yorn vil kjøpe 50 Yubikeys på rabatt (USD 1025), hvis folk og foreninger (NVG, PVV, NTNU Hackerspace o.a.) er interesserte i å dele på dem. Han lurer på om NVG kan legge ut for dette. Vi bør isåfall kreve garantier av noe slag. yorn vil gjerne holde kurs også, med salg av Yubikeys. Yubikeys kan brukes til innlogging med engangspassord.

Innkjøp av Yubikeys

Forslag: NVG kjøper endel (10?) av nøklene fra sak 5. Forslag: NVG kjøper 15 stykker, ca 2600,- (307 USD) og overfører beløpet til yorn, som bestiller Yubikeys i dag, slik at vi får gunstig transport til Norge. Sistnevnte er enstemmig vedtatt. Yubikeys bør være fremme her neste uke.

6. Dato for genfors: 1. april?

Det blir mulighet for videolink. Gunnarre har bestilt EL3 til 1. april, 18:15. Det må sendes ut innkalling før 11. mars.

7. Årsavgift for private, virtuelle maskiner på reitgjerdet.

kaasen foreslår: Kr 200,- for en VM med 1 kjerne, 1 GB RAM og 10 GB disk. Tilleggskvoter: kr 50,- per år per GB RAM (maksgrense?), 50,- per 10 GB disk (samme som for brukerdisk, ingen maksimum, engangsbeløp, men uten backup). rg har 2·4 kjerner og 20 GB RAM. 8 VM-er gir kr 1600,- i året, burde holde til oppgradering etter 5-6 år. Virtuelle maskiner må følge det eksisterende privatmaskinreglementet, men uten krav om innloggbarhet for medlemmer. Enstemmig vedtatt.

8. Eventuelt.

Husk å kjøpe inn brus i morgen, og sett det kaldt!

Møtet hevet 19:08.

Styremøte 15. februar 2016

[rediger]


NVG styremøte 15. februar 2016, 18:15

På terminalrommet: gunnarre, kaasen Appear.in: caroline, thomasr ankom 18:35

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK. Supert med SMS-påminnelse.

2. Referatsaker fra forrige møte

Hyller: Har dialog med vaktmester, kaasen kan møte vaktmester på dagtid når det passer.

Sertifikat: Gjør et forsøk med Let's Encrypt på sfinx.

Foreningen Feil Planet: Fått klarsignal for å gjenoppvekke foreninga. Bare å sette i gang! Greit å lage en liste over alle tilgjengelige bøker og VHS-er, og legge dem ut på wikien.

Innkjøp av utstyr: Penger er satt av.

Interesserte har hentet diverse utstyr fra Gi Bort-lista.

3. Kurs og kurskalender

Foreslått dato for Pingvin & Pizza er 4. mars. Kursmaterialer må gjøres klar til da. Felles bord bør plasseres på terminalrommet til pizza-delen av kurset. Ideelt sett bør vi ha EL3, tidspunktet 17-20. Starttid for kurset bør være 17 eller 18, alt ettersom. Kurset holdes av thomasr, kaasen og gunnarre. Kjøleskapet bør fylles med brus i god tid, litt etter litt så det ikke blir så tungt, men tidlig nok til at det blir kaldt. Kjøp også rømmedressing på flaske på forhånd.

Plakater og slikt bør være ute seinest 22. februar, og henges opp igjen 29. februar. Husk å bleste om kurset på PVV!

Dragvoll-stand blir 1. mars, gitt at søknaden går gjennom. Gunnarre og kaasen sender søknad om standplass etter møtet.

Ikke noe nytt om andre kurs.

4. Eventuelt

Gunnarre har bestilt A3-printer med duplexer. Vi bør også tenke på dato for generalforsamling, og vedta dette på neste møte. GF bør bli rett etter påske. Foreslått dato 1. april (haha). Sette pris for bruk av virtuell maskin, bør være vedtakssak til neste møte - betale en liten årsavgift og pris for plassbruk. På sikt kan vi se om vi må vurdere vår policy om privatmaskiner, sak til GF. Bytte over til virtuelle maskinere om ikke spesiell hardware er poenget?

Møtet heves 19:02

Styremøte 25. januar 2016

[rediger]


Tilstede: kaasen, gunnarre Appear.in: thomasr

1: Innkalling og dagsorden. OK

2: Forrige referat godkjen. Gunnar kopierer inn huskeliste.

3: Kurs og kurskalender:

Epost-kurs: Kaasen har spurt taliesin

Pingvin og pizza-kurs - mulig dato 4. mars.

Kopier inn kurskalender.

4: Stand på dragvoll 1 mars? Send søknad.

5. Eventuelt Vi snakket om mulighet til å tilby rabatt på virtuell maskin for å redusere antallet privatmaskiner på maskinrommet.

Forslag til neste møte: På virtualiserings-tjener: Samme diskpris som annen kvote, setter en pris på én kjerne og 1 GB RAM. Gjerne et introduksjonstilbud slik at folk kan prøve seg litt (kanskje gratis).

Vi snakket også om en del driftssaker/servere.