@ Referater - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referater

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Arkiv

[rediger]


Arkiverte referater

Referater/arkiv

Styremøte 17. juni 2024

[rediger]


Styremøte mandag 17. juni kl. 18.00

Tilstede nvg: kaasen og thomasr Telefon: Gunnar

Sakslisten:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager Wiki-side om lageret.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

Snakket om flyttingen. alfalfa er flyttet til museumslageret, takk til IDI. Alt vårt er ute av K16 nå.

Må bytte ut titten-tei på terminalrommet med f.eks. pfsense-boksen.

Har tilbud om 5 U med rack-plass hos en bedrift i byen. Vi flytter over, men det må komprimeres først. gunnarre undersøker subnett og sånt. kaasen kan fortsatt ha litt i kjelleren, om nødv. Stille bokser kan kjøre på terminalrommet, slik som hagbart.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pi. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JS8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

Bygg din egen ruter.

4. Neste møte.

12. aug. 2024 kl. 18 (tentativt).

5. Eventuelt.

thomasr må få kortadg. til Oppredning/Gruvedrift.

kaasen fikser jitsi.

Vi glemte genfors dette semesteret, hopper over og tar det til høsten.

Det gjenstår å rydde ferdig ut av gammelrommet.

Fikk godkjent søknaden om fristasjon frem til juli 2026.

Ser an kom-i-gang-dag og sånt.

Møtet hevet ca. 19.00.

Styremøte 6. mai 2024

[rediger]


Styremøte mandag 6. mai kl. 18.00

Tilstede nvg: kaasen og thomasr Telefon: Gunnar

Sakslisten:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - har blitt laget

Kristoffer Viken lar oss bruke USB-til-konsoll-konverter.

Lager Wiki-side om lageret.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

21. mai 2024 kl 18.

5. Eventuelt.

Snakket om flytting.

pfSense-brannmur: Gunnar bestiller en på åpent kjøp, åpner den ikke før ved behov.

Styremøte 16. april 2024

[rediger]


Styremøte NVG 16. april 2024

Tilstede: jitsi: Gunnarre og Thomasr nvg: kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar sender forespørsel om adgang til IT vest. Også til Yorn.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

6. mai 2024 kl 18

5. Eventuelt.

Bestilt omlegging av nettet i morgen kl. 13.

Vi kan bestille varebil til flytting.

Møtet 17:14

Styremøte 11. mars 2024

[rediger]


NVG 20240311

Tilstede: kaasen, gunnarre

Jitsi: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd og epost.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest. Fornye også her. Også Yorn.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

Omega Verksted: Hadde blitt usikre om serverrommet. De har avslått vår søknad.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

Driftekveld 18. mars kl 18

5. Eventuelt.

Kjøpe skytjeneste utenfor NTNU. IT-sjefen? Svorka?

Nett og strøm hos IDI? Et par U?

Samfundet?

Vi vedtar at vi kan bruke penger ut over budsjett til å kjøpe utstyr og tjenester som trengs for å videreføre driften.

Samarbeid med PVV?

Styremøte 26. februar 2024

[rediger]


Tilstede: gunnarr, kaasen, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd, skal sende epost. Ser på utkast.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

Gunnar har purret på Omega Verksted.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

11. mars kl 18:30

5. Eventuelt.

Fristasjon-søknad: Gunnar sender inn.

Gunnar lager bedre merking av reolene våre på datarommet.

Skilt til terminalrommet. Thomas lager forslag.

Ser på brev til medlemmene via epost etterpå.

Styremøte 5. februar 2024

[rediger]


Styremøte NVG_2024-02-05

Tilstede: kaasen og gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd, skal sende epost.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest.

David har skrevet epost til nettverksprosjektet. Fått svar. Kan følge opp i uke 7.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

27. februar kl. 18:00: USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Gunnar bestiller auditorium. Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker. Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS? Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

26. februar

5. Eventuelt.

Pfsense-brannmur: Gunnar tar med Ny strømlist.

Styremøte 22. januar 2024

[rediger]


NVG 20240122

Styremøte

Tilstede:

Terminalrommet: David og Thomas

Jitsi: gunnarre

Sakslisten:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Konstituering.

Kasserer: David Kaasen Nestleder og sekretær: Thomas Rinnan

3. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor. Medlemmer varslet på motd, skal sende epost. USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den? Lager Wiki-side om lageret.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

27. februar kl. 18:00: USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Gunnar bestiller auditorium. Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker. Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS? Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

5. Maskinromflyttingen.

Omega Verksted har styremøte neste mandag. Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest.

6. Mulig subnettilbud (se e-post 11. des.)

Vi har stilt oss positive til tilbud om et /29-nettverk på ipv4 og et /48 ipv6. Zeroize. Sjekk om vi har smarthost. David sjekker status.

7. Neste møte.

5. februar kl 18:30

8. Eventuelt.

Sjekke strømlisten?

Pfsense-brannmur: Fikk returnert en av to.

Styremøte 27. november 2023

[rediger]


NVG styremøte 27. november 2023

Tilstede:

Terminalrommet: davidk, gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK.

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd, skal sende epost.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Har kalt inn til GF.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

Styremøte og juleavslutning 14. desember.

GF 15. desember

5. Eventuelt.

Snakket om flytting av ting og maskiner.

Back2theRoots - har tatt vare på disker.

Styremøte 13. november 2023

[rediger]


Tilstede på terminalrommet: Richard, Thomasr, Kaasen

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Varsle medlemmene av drifts-endringene til epost og motd. Se meldingstekst på forsiden.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Forslag til innkjøp: liten rutermaskin og RPi + USB-serieblekksprut.

Vi kjøper en Netgear 2100 til ca 5000 kr, og ser om vis skal ha en til. Vi kjøper en USB-til-konsoll-konverter til ca. 3000 kr Vi kjøper en RPi3 setter av 1000 kr

5. Dato for genfors.

15. desember kl 17:15 i Berg: B1

6. Neste møte.

27. november 18:30 på terminalrommet.

7. Eventuelt.

Vi har sett på Openstack.

Møtet hevet 20:37.

Styremøte 26. oktober 2023

[rediger]


Styremøte 26. oktober 2023

Terminalrommet: Richard, Thomasr, Kaasen

Jitsi: Gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Varsle medlemmene av drifts-endringene til epost og motd. Se meldingstekst på forsiden.

Gunnar hører med Localhost AS om colocation. David skal snakke med Kolla og Netcrawler.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 6. november 17:15 Berg B1

Har bestilt et par temperatur-sensorer. Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi. Gunnar henger opp plakater på mandag. - Installasjon av OS - Bruk av terminal

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

13. november 2023 18:30

5. Eventuelt.

Vi har fått ressurser i Openstack. Gunnar og Richard har tilgang til å lage instanser.

Vi kan få invitasjoner til Chaos Communication Congress.

Styremøte 16. oktober 2023

[rediger]


Styremøte 16. oktober 2023

Tilstede: Terminalrommet: gunnarre, kaasen Jitsi: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Ref sak 4 fra forrige møte: Alle tillatelser til fysiske privatmaskiner er nå inndradd. Det er lov at medlemmer låner ut maskinvare til NVG, men denne vil da være under full kontroll av NVG drift som om NVG eide maskinvaren - bare at medlemmet kan få den igjen når ikke NVG vil ha den lengre.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 6. november 17:00 Gunnar bestiller rom.

Vi kjøper et par SD-kort og et par temperatur-sensorer.

Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Planlegge å varsle medlemmene om forandringene.

Varsle om at vi mister maskinrommet, men vi vil fortsette driften. Vi skal få virtuelle maskiner av NTNU til de sentrale tjenestene, men vi ser også på muligheten til å legge noe utenfor NTNU.

Vi oppfordrer folk til å bytte fra nvg.ntnu.no til nvg.org for epost. Vi har i utgangspunktet fått signaler om at vi skal få beholde nvg.ntnu.no, men det kan være lurt å bytte likevel.

Hvis noen av medlemmene har tips til steder som vi kan få plassere noen maskiner og få IPv4- og IPv6-adresser, hadde det vært fint med tips om dette. Vi har allerede begynt å forhøre oss hos noen leverandører.

5. Neste møte.

26. oktober kl 18:30

6. Eventuelt.

Vi har søkt om VM-plass hos NTNU.

Har snakket med Omega Verksted om å få rackplass.

Gunnar hører med Localhost AS om colocation. David sjekker med Kolla og Netcrawler.

Flytter noen ting på torsdag.

Styremøte 2. oktober 2023

[rediger]


Styremøte 2. oktober 2023

Tilstede: Terminalrommet: gunnarre, kaasen Jitsi: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 6. november 17:00 Gunnar bestiller rom.

Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Forslag: Inndra tillatelsene for fysiske privatmaskiner.

Vi mister maskinrommet og har et lite terminalrom. Derfor har vi ikke plass til å ha fysiske privatmaskiner lenger.

Enstemmig vedtatt. Vi kontakter de som har privatmaskiner om dette.

5. Neste møte.

Ordinært møte 16. oktober kl 18:30. Muligens et ekstraordinært møte hvis det kommer avklaringer i NTNU sin nettverks-politikk som krever vedtak.

6. Eventuelt.

Gunnar møter på fredag med NTNU SOC og de andre studentforeningene.

Nytt subnett. Gunnar purrer colocation/nett-leverandører.

Mulighet: Sette routerne på det andre maskinrommet? Sjekke ut dette?

Starbuck: Dårlig systemdisk. Kjøper en SSD til ca. 700 kr.

Møtet heves kl 19:27

Styremøte 18. september 2023

[rediger]


Styremøte 18. september 2023

Tilstede: Rommet: kaasen, gunnarre Jitsi: thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Lagt opp

Studentorg.liste: Meldt inn.

Skilting - koordiner med Vektor

Brosjyrer?

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 2. oktober 17:00, i B2, Berg-bygget

Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi.

Høre med Omega verksted?

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

2. oktober kl 19 - husk sak om privatmaskiner.

5. Eventuelt.

Nett og rom: Må få et SOC-møte. Mister maskinrommet 1. desember? Mister subnettet ved nyttår? Domene og subnet?

Mulighet for VPN-node?

Gunnar: Sjekk om mulighet for IP-nett? - IT-sjefen - Localhost - osv.

Neste gang: Formell sak om å trekke tilbake privatmaskiner.

Styremøte 4. september 2023

[rediger]


Tilstede: Kaasen (rom), Gunnarre og Thomasr (jitsi)

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Konstituering.

Thomas: Nestleder og sekretær David Kaasen: Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte.

Legger opp referat fra genfors.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner). Skilting (koordiner med Vektor).

Kaasen endrer brosjyrene.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 2. oktober 17:00? Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi. Høre med Omega verksted?

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

5. Mister vi nettet også? Forberede møte med NTNU i september.

Se chatrom med PVV

Gunnar purrer opp om drift eksternt.

6. Neste møte.

18. september 18:30

7. Eventuelt.

Komme mer igang på terminalrommet.

Til neste møte: Formelt trekke tilbake alle fysiske privatmaskin-tillatelser. Tilby igjen virtualisering.

Drift: Sprocket, reitgjerdet og hagbart oppdatert. 2U-boks med noder.

Generalforsamling 23. mai 2023

[rediger]


Generalforsamling 23. mai 2023: Fil:Gf20230523.pdf

Styremøte 8. mai 2023

[rediger]


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

tilstede: gunnarre, kaasen

jitsi: thomasr

Tar sak 4 sist

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer er OK.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner). Skilting (koordiner med Vektor).

Blekk OK.

Kaasen endrer brosjyrene.

Offisielt dørskilt.

Vi har fått hyller.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

5. Eventuelt.

Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendring: Endre "Styret består av seks medlemmer." til "Styret består av fem medlemmer."

Maskinpark-utbytting 100 Mbit (ikke garantert) 1+2+1 U Setter av 20 000 kr

Privatmaskin-vedtak: - Sak til neste møte: Formelt trekke tilbake alle fysiske privatmaskin-tillatelser. Tilby igjen virtualisering.

Flytte-greier. Fretex hardisk-makulering og varebil-leie: Setter av 1000 kr til leie av varebil.

Maskin-rommet: Kan spørre AV-tjenesten.

Evt: Vektor

4. Neste møte.

30. mai kl 18:30

Styremøte 17. april 2023

[rediger]


Styremøte 17. april 2023

Tilstede: Gunnarre, kaasen

jitsi: Thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her.

Blekk til skriver - rebestiller - Gunnar.

Vi har fått hyller - kan få flere.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. Mai

Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

5. Eventuelt.

Flytte-dugnad. David har begynt å rydde på gamlerommet. Og organisere.

Gunnar sjekker ut lager-rommet på Kalvskinnet.

Bærer opp mer hyller 27. april?

Server-plassering. 1U switch. 2U+2U 2xGateway, DNS, mail, sprocket. IP4-subnett 64 IP'er? 100 mbit Evt raspberry pie til DNS + 2 nuccer til gateway + switch.

Genfors-dato. 23. mai? (Samme dag som SDR-kurs)

4. Neste møte.

8. mai 18:30.

Styremøte 21. mars 2023

[rediger]


Tilstede: gunnarre, kaasen

Jitsi: Thomasr


1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Brosjyren oppdatert.

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her.

Blekk til skriver - rebestiller - Gunnar.

Maskin-rommet: Kan spørre AV-tjenesten om vi får ha et rack der, for maskiner som ikke trekker mye strøm. Sender ut et skriv om at privatmaskiner ikke kan være hos oss lengre. Kan muligens være mulig å få til noe virtualisering, men ikke garantere det.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

4. Planlegge flyttedugnad.

Utsatt

5. Neste møte.

11. april kl 18:30

6. Eventuelt.

Bør ha hyller som er minst 2 meter høye.

Styremøte 27. februar 2023

[rediger]


Tilstede : Jitsi: kaasen, gunnarre, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

Vi kan få hylle som står på gulvet.

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

Maskinrom-situasjon: - Snakket om plan for maskinrom-flytting. Har en wiki-side for drift. - Begynne å varsle medlemmer om hva som skjer.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense: 9. mars kl 18. Oppredning/gruvedrift: B3

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. mars kl 18 Oppredning/gruvedrift: B3

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

4. Neste møte.

21. mars. 2023 kl 18:30, med siste hånd på SDR-kurset

5. Eventuelt.

CMSer: Vi har sjekket opp litt rundt dette.

Snakket om drift

Styremøte 6. februar 2023

[rediger]


tilstede: gunnarre

jitsi: kaasen thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

Vi kan få hylle som står på gulvet.

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

Maskinrom-situasjon: - Snakket om plan for maskinrom-flytting. Har en wiki-side for drift. - Begynne å varsle medlemmer om hva som skjer. - Sette opp en Snort-server? Gunnar følger opp.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense: 9. mars kl 18. Oppredning/gruvedrift: B3

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. 23. mars kl 18 Oppredning/gruvedrift: B3

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS.

4. Neste møte.

27. februar 18:30

5. Eventuelt.

- Begynner med snort.

- Oppfordring til å bruke sentral CMS?

Styremøte 16. januar 2023

[rediger]


Tilstede kontoret: gunnarre, kaasen

Jitsi: thomase

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Lager: Blir likevel ikke på 0146B - sender in EM-nummer til NTNU Eiendom

Vedtektsendringer fra genfors må inn på hjemmesidene - Gunnar gjør.

Mailman på Trondheim-listen: Er oppdatert. Kaasen kan sende invitasjon.

Liste over student-organisasjoner. steventnu og NTNU sentralt: Gunnar (https://www.ntnu.no/student/studentorganisasjoner)

Vi må si ifra at vi holder på å flytte, på hjemmesiden og andre medier. Også lapp på Omega verksted. Bør informere om oss selv her. Henge opp brosjyren.

På ny-rommet: vi har sendt inn forespørsel til e-vaktmester om hyllesystem

Kaasen oppdaterer brosjyren.

Blekk til skriver.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Driftekveld: Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Evt. starten av desember.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Vi snakket i fjor med noen fra Omega Verksted: Hvordan installere Raspberry Pi. Det brukes i undervisningen, men det tas ikke opp i undervisningen hvordan det brukes. Også GPIO-porten. Etter nyttår?

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. På nyåret.

4. Plan for å finne nytt maskinrom.

- Fått informasjon VM'er.

- Flytte ut av NTNU?

- ITsjefen? IDI? Elektro? NTNU-IT.

- Raspberry pi

- Noe må nok avhendes. Huske å skrive over databærere

- Hva må vi ha og hva bør vi ha

- Lage ei Wiki-side

- Micro-rack

5. Neste møte.

30 januar kl 18:30

6. Eventuelt.

P.g.a. sikkerhet må vi kanskje redusere hvilke CMS'er som det er lov å bruke på hjemmesidene sine, og få disse oppdatert f.eks. som Debian-pakke.

Vi oppfordrer de som har egen kode på hjemmesidene sine, at de oppdaterer dem.

Brukerforum.