@ Skjerm - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Skjerm

Fra Nettverksgruppa - NVG
Revisjon per 28. jan 2017 kl. 18:33 av Gunnarre (Diskusjon | bidrag)

Gå til: navigasjon, søk


Nettverksgruppa NVG er en forening for datainteresserte studenter og ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim.

Nettside: www.nvg.ntnu.no


Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00

Lenke til nettmøte: https://jitsi.nvg.ntnu.no/gf2020

Det blir Generalsforsamling i Nettverksgruppa 27. november 2020 kl 17:00. På grunn av smittesituasjonen avholdes generalforsamlingen som nettmøte på NVG sin Jitsi-platfrom. Lenke til nettmøtet vil bli publisert på NVG sin nettside (www.nvg.ntnu.no) før møtet starter.

Hvis smitte-situasjonen tillater fysiske møter vil vi også benytte terminalrommet.

Saksliste til generalforsamling i Nettverksgruppa (NVG) 27. november, med saksgrunnlag:

1: Valg av ordstyrer og referent

2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

3: Rapport fra styret

4: Tilgang til rom for gjester fra Programvareverkstedet (orienteringssak)

    Styret har dialog med Programvareverkstedet (PVV) om å gjensidig
    gi våre respektive medlemmer adgang til terminalrommene, og også å
    he en felles "kiosk"-løsning. Dette med forutsetning at man følger
    ordensregler der man er.
    Det er ikke akuelt å gi brukerkonto på maskiner til dem
    som ikke er medlemmer i NVG, med unntak av kiosk-løsningen.
    Ordningen tas opp til vurdering av styret, og det foreslås ingen
    vedtektsendringer i denne forbindelse.

5: Godkjenning av regnskap og budsjett


6: Valg av leder og styre

Terminalrommet er åpent igjen

2020-06-30

Skriv deg opp på listen på sikringsskapet når du kommer dit. Pass på 1-metersregelen, håndvask og rengjøring av berøringspunkter.

Hvis du får covid-19-diagnose, så gi beskjed til styret på styret@nvg.ntnu.no eller til Gunnar på tlf. 976 04 652.

Videokonferansetjener på NVG

2020-06-22

Vi har satt opp vår egen instans av videokonferansesystemet Jitsihttps://jitsi.nvg.ntnu.no/. Det er et åpent alternativ til Zoom/Skype/Meet osv.

Alle medlemmer kan opprette rom der. Til det kreves et brukernavn/passord, spør drift hvis du vil ha dette.