@ Om NVG/Regler/Reglement for drift på NVG - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Om NVG/Regler/Reglement for drift på NVG

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk
Reglement for drift på NVG

  Revidert ut fra NVGs gamle reglement av styret v/btd 2001-12-05
  Endret av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Vedtatt av NVGs generalforsamling, 2001-12-19
  Endret av NVGs generalforsamling, 2003-11-12
  
1. Driftsgruppa

1.1 Ansvar

  Nettverksgruppa skal ha en driftsgruppe som er ansvarlige for den
  tekniske driften av NVGs utstyr. Driftsgruppas fremste oppgave er å
  tilrettelegge forholdene på NVGs maskiner best mulig for NVGs
  medlemmer.
  
1.2 Organisering

  Driftsgruppa organiserer selv ansvars- og arbeidsområder internt.
  Driftsgruppa er underlagt NVGs styre, og stiller til ansvar ovenfor
  dette. Driftsgruppa skal holde styret oppdatert om organisering,
  arbeid og behov.
  
  Styret er hovedansvarlig for at teknisk drift tilfredsstiller
  medlemmenes behov og kan direkte pålegge driftsgruppa oppgaver.
  
1.3 Medlemmer av driftsgruppene.

  Alle medlemmer i NVG kan være med i driftsgruppa. Styret godkjenner
  medlemmene i driftsgruppa.
  
  Styret kan avsette medlemmer av driftgruppa. Dette skal, dersom den
  aktuelle medlem ønsker det, begrunnes i styremøtereferat.
  
1.4 Oppgaver

  Driftsgruppa er ansvarlig for løpende drift av NVGs maskiner. Dette
  innebærer bl.a. installering av program- og maskinvare, sjekking av
  logger og sikkerhet, feilretting og teknisk vedlikehold.
  
2. Maskintilgang

  Alle NVGs maskiner skal, om mulig, være i drift i perioden 08:00 -
  17:00 arbeidsdager. Dersom drift må ta maskiner av nettet for
  vedlikehold, skal dette skje utenom denne perioden.

  Planlagt vedlikehold skal varsles i best mulig tid.
  
3. Backup

  Driftsgruppa er ansvarlige for at det blir tatt regelmessig backup av
  NVGs maskiner.
  
  Det skal alltid eksistere to generasjoner av all backup.
  
4. Personvern

4.1 Driftgruppas tilgang til medlemmers personlige data

  Drift skal ikke sjekke innhold i, eller kopiere private data uten
  tillatelse fra eier.
  
4.2 Mistanke om ulovlige data hos bruker.

  De aktuelle dataene skal sperres for tilgang. Drift skal deretter gi
  beskjed til styret.
  
  Styret tar kontakt med medlemmet som eier de aktuelle dataene og be om
  tillatelse til å sjekke innhold. Dersom medlemmet ikke samtykker, kan
  aktuelle myndigheter kontaktes.
  
  Drift, eller enkeltmedlemmer av drift, skal i alle tilfeller der det
  mistenkes misbruk av NVGs ressurser eller ulovlig virksomhet, gi beskjed
  til styret.
  
4.3 Definisjoner

  Alle medlemmers data er private, med unntak av data som er allment
  tilgjengelige.
  
5 Pålegg til medlemmer

  Alle brukere av NVGs maskiner og ressurser har plikt til å følge alle
  pålegg fra driftsgruppa.
  
  
  btd@nvg 2003-08-16

</ref>