@ Referat:Styremøte 11. mars 2024 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 11. mars 2024

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

NVG 20240311

Tilstede: kaasen, gunnarre

Jitsi: thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd og epost.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest. Fornye også her. Også Yorn.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

Omega Verksted: Hadde blitt usikre om serverrommet. De har avslått vår søknad.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

Driftekveld 18. mars kl 18

5. Eventuelt.

Kjøpe skytjeneste utenfor NTNU. IT-sjefen? Svorka?

Nett og strøm hos IDI? Et par U?

Samfundet?

Vi vedtar at vi kan bruke penger ut over budsjett til å kjøpe utstyr og tjenester som trengs for å videreføre driften.

Samarbeid med PVV?