@ Referat:Styremøte 14. november 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 14. november 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(3. Referatsaker fra forrige møte)
Linje 17: Linje 17:
  
 
====3. Referatsaker fra forrige møte====
 
====3. Referatsaker fra forrige møte====
 +
Gjenstår: Strømkurs, hylle, MazeMap.
 +
 +
Hiasen kan være til stede og snakke med vaktmester.
  
 
====4. Kurs, kurskalender og aktiviteter====
 
====4. Kurs, kurskalender og aktiviteter====

Revisjonen fra 14. nov 2016 kl. 21:26

Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder

Caroline Sæhle (caroline) Sekretær

David Kaasen (kaasen) Kasserer

Gunnar René Øie (gunnarre) PR-ansvarlig

3. Referatsaker fra forrige møte

Gjenstår: Strømkurs, hylle, MazeMap.

Hiasen kan være til stede og snakke med vaktmester.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)

6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.

7. Eventuelt