@ Referat:Styremøte 14. november 2016 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 14. november 2016

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 9: Linje 9:
 
2. Konstituering av styret
 
2. Konstituering av styret
  
 +
Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder
 +
Caroline Sæhle (caroline) Sekretær
 +
David Kaasen (kaasen) Kasserer
  
 
3. Referatsaker fra forrige møte
 
3. Referatsaker fra forrige møte

Revisjonen fra 14. nov 2016 kl. 21:17

Tilstede på terminalrommet: hiasen, kaasen

Tilstede på appear.in: caroline, gunnarre

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

Thomas Rinnan (thomasr) Nestleder Caroline Sæhle (caroline) Sekretær David Kaasen (kaasen) Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

5. Tilby news-tjener? (NTNU skal avvikle sin)

6. Skilt til NVG utenfor Link-rommet.

7. Eventuelt