@ Referat:Styremøte 22. januar 2024 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 22. januar 2024

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

NVG 20240122

Styremøte

Tilstede:

Terminalrommet: David og Thomas

Jitsi: gunnarre

Sakslisten:

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Konstituering.

Kasserer: David Kaasen Nestleder og sekretær: Thomas Rinnan

3. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor. Medlemmer varslet på motd, skal sende epost. USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den? Lager Wiki-side om lageret.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

27. februar kl. 18:00: USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet. Gunnar bestiller auditorium. Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker. Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS? Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

5. Maskinromflyttingen.

Omega Verksted har styremøte neste mandag. Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest.

6. Mulig subnettilbud (se e-post 11. des.)

Vi har stilt oss positive til tilbud om et /29-nettverk på ipv4 og et /48 ipv6. Zeroize. Sjekk om vi har smarthost. David sjekker status.

7. Neste møte.

5. februar kl 18:30

8. Eventuelt.

Sjekke strømlisten?

Pfsense-brannmur: Fikk returnert en av to.