@ Referat:Styremøte 24. april 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. april 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Ny side: Styremøte mandag 24. april Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering av styret 3. Referatsaker fra forrige mø...)
 
m (La på litt formatering.)
 
(7 mellomrevisjoner av én bruker vises ikke)
Linje 4: Linje 4:
 
Appear.in: gunnar, thomasr
 
Appear.in: gunnar, thomasr
  
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
+
====1. Godkjenning av innkalling og dagsorden====
  
2. Konstituering av styret
+
OK
  
3. Referatsaker fra forrige møte
+
====2. Konstituering av styret====
  
4. Kurs, kurskalender og aktiviteter
+
* Thomas Rinnan Nestleder
 +
* Caroline Sæhle Sekretær
 +
* David Kaasen Kasserer
  
5. Eventuelt
+
====3. Referatsaker fra forrige møte====
  
Vi har fått hyller, så etter (/før) møtet får vi rydde pulter og datamaskiner
+
MazeMap er rettet. Vi har fått hyller.
plass igjen.
+
Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.
 +
 
 +
Referat godkjent.
 +
 
 +
====4. Kurs, kurskalender og aktiviteter====
 +
 
 +
Epost-tjener: John er opptatt. Vi fortsetter på egenhånd. Vi må få åpnet for IP4-adressen, eller bytte IP-adresse med Sabre-wulf før pingu går live. Vi oppretter en wiki-side.
 +
 
 +
Skjermen: Vi har fått til nytt minnekort. Ser på den etter møtet.
 +
 
 +
Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren. Spørre metellius om dagens tilstand? Er det like plundrete med lav latency linux i dag som før?
 +
 
 +
Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.
 +
 
 +
Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.
 +
 
 +
====5. Eventuelt====
 +
 
 +
Hyller er på plass.
 +
 
 +
Starbuck er ikke helt frisk.
 +
 
 +
Møtet hevet 20:39. Jobbet med drift etterpå.

Nåværende revisjon fra 22. mai 2017 kl. 22:32

Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

Innhold

[rediger] 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

[rediger] 2. Konstituering av styret

  • Thomas Rinnan Nestleder
  • Caroline Sæhle Sekretær
  • David Kaasen Kasserer

[rediger] 3. Referatsaker fra forrige møte

MazeMap er rettet. Vi har fått hyller. Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.

Referat godkjent.

[rediger] 4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: John er opptatt. Vi fortsetter på egenhånd. Vi må få åpnet for IP4-adressen, eller bytte IP-adresse med Sabre-wulf før pingu går live. Vi oppretter en wiki-side.

Skjermen: Vi har fått til nytt minnekort. Ser på den etter møtet.

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren. Spørre metellius om dagens tilstand? Er det like plundrete med lav latency på linux i dag som før?

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.

[rediger] 5. Eventuelt

Hyller er på plass.

Starbuck er ikke helt frisk.

Møtet hevet 20:39. Jobbet med drift etterpå.