@ Referat:Styremøte 24. april 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. april 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 10: Linje 10:
 
2. Konstituering av styret
 
2. Konstituering av styret
  
Thomas Rinnan Nestleder
+
* Thomas Rinnan Nestleder
Caroline Sæhle Sekretær
+
* Caroline Sæhle Sekretær
David Kaasen Kasserer
+
* David Kaasen Kasserer
  
 
3. Referatsaker fra forrige møte
 
3. Referatsaker fra forrige møte

Revisjonen fra 24. apr 2017 kl. 20:16

Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

  • Thomas Rinnan Nestleder
  • Caroline Sæhle Sekretær
  • David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

5. Eventuelt

Vi har fått hyller, så etter (/før) møtet får vi rydde pulter og datamaskiner på plass igjen.