@ Referat:Styremøte 24. april 2017 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 24. april 2017

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte mandag 24. april

Tilstede: kaasen, hiaasen Appear.in: gunnar, thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

OK

2. Konstituering av styret

  • Thomas Rinnan Nestleder
  • Caroline Sæhle Sekretær
  • David Kaasen Kasserer

3. Referatsaker fra forrige møte

MazeMap er rettet. Vi har fått hyller. Gen.fors er avholdt. Skriverblekk er kjøpt.

Referat godkjent.

4. Kurs, kurskalender og aktiviteter

Epost-tjener: John er opptatt. Vi fortsetter på egenhånd. Vi må få åpnet for IP4-adressen, eller bytte IP-adresse med Sabre-wulf før pingu går live. Vi oppretter en wiki-side.

Skjermen: Vi har fått til nytt minnekort. Ser på den etter møtet.

Musikk-kurs? Vi kan dra nytte av den nye MIDI-kontrolleren. Spørre metellius om dagens tilstand? Er det like plundrete med lav latency på linux i dag som før?

Vi lager en videoløkke/animasjon på skjermen som viser hvordan man kommer inn på terminalrommet.

Idé: Arrangere NUCCC sammen med PVV, få med noen nye medlemmer på å arrangere.

5. Eventuelt

Hyller er på plass.

Starbuck er ikke helt frisk.

Møtet hevet 20:39. Jobbet med drift etterpå.