@ Referat:Styremøte 26. februar 2024 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 26. februar 2024

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Tilstede: gunnarr, kaasen, thomasr

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

Skilting - koordiner med Vektor.

Medlemmer varslet på motd, skal sende epost. Ser på utkast.

USB-til-konsoll-konverter: Spørre Kristoffer Viken om vi kan få låne den?

Lager Wiki-side om lageret.

Gunnar ordner adgang NTNU Eiendom: Kalvskinnet, Gamle elektro. IDI: IT-Vest.

Nettverksprosjektet: Zeroize. Følge opp denne.

Gunnar har purret på Omega Verksted.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

USB-sdr-kurs: SDR-kit.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): Har testet ut temperatursensor på Rasperry Pie. Den virker.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense

4. Neste møte.

11. mars kl 18:30

5. Eventuelt.

Fristasjon-søknad: Gunnar sender inn.

Gunnar lager bedre merking av reolene våre på datarommet.

Skilt til terminalrommet. Thomas lager forslag.

Ser på brev til medlemmene via epost etterpå.