@ Referat:Styremøte 26. oktober 2023 - Nettverksgruppa - NVG
Personlige verktøy

Referat:Styremøte 26. oktober 2023

Fra Nettverksgruppa - NVG
Gå til: navigasjon, søk

Styremøte 26. oktober 2023

Terminalrommet: Richard, Thomasr, Kaasen

Jitsi: Gunnarre

Innhold

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

OK

2. Referatsaker fra forrige møte.

GF-referat: Bør signeres.

Skilting - koordiner med Vektor.

Varsle medlemmene av drifts-endringene til epost og motd. Se meldingstekst på forsiden.

Gunnar hører med Localhost AS om colocation. David skal snakke med Kolla og Netcrawler.

3. Kurs, kurskalender og aktiviteter.

Linux-kurs (Pingvin og pizza): 6. november 17:15 Berg B1

Har bestilt et par temperatur-sensorer. Installasjon av Linux og komme igang med GPIO-bruk på Raspberry pi. Gunnar henger opp plakater på mandag. - Installasjon av OS - Bruk av terminal

USB-sdr-kurs: SDR-kit. Kurs: Husk å reklamere på Omega verksted og ARK. RTL-TCP. Først på auditorium, og så på terminalrommet.

Digital radiokommunikasjon - Fokuserer på JP8-call og APRS. AX.25 BBS?

Kurs om Snort, fail2ban og kanskje Pfsense.

4. Neste møte.

13. november 2023 18:30

5. Eventuelt.

Vi har fått ressurser i Openstack. Gunnar og Richard har tilgang til å lage instanser.

Vi kan få invitasjoner til Chaos Communication Congress.